U bent hier:  Home > Ervaringsdeskundigen > Hester Zigtema

Artikel maart 2016. Positief inspectiebezoek en aankondiging presentatie ‘Meertalig opvoeden’ door schrijfster Marinella Orioni

Positief inspectiebezoek en aankondiging presentatie ‘Meertalig opvoeden’
door schrijfster Marinella Orioni


Tijdens een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie voor Onderwijs staat de vraag centraal hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om indicatoren die betrekking hebben op onder andere de kwaliteitszorg, het onderwijsaanbod, het pedagogisch en didactisch handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen en de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen.

Op 11 en 12 februari jl. heeft de Inspecteur, mevrouw D. Hombergen, een bezoek gebracht aan de Nederlandse Taal en Cultuur school voor basis- en voortgezet onderwijs in deeltijd, ‘Parasol Costa del Sol’. NTC ‘Parasol’ heeft verschillende leslocaties in Torremolinos, Marbella en Tarifa, waar in totaal 116 leerlingen, van 3 tot 18 jaar les krijgen.

Het inspectierapport moet nog verschijnen, maar de beoordeling is al bekend en we mogen met trots zeggen dat we wederom voldoen aan de kwaliteitseisen die de Inspectie stelt aan Nederlandstalige scholen in het buitenland.
Onze school biedt leerlingen ‘onderwijs op maat’ en iedere leerling kan op zijn/haar niveau en tempo onderwijs bij ons volgen en in samenspraak met de ouders werken wij toe naar een geschikt eindniveau. Dit kan groep 8 basisonderwijs zijn, maar ook bereiden wij onze leerlingen voor op de Europese referentiekader niveaus A2-C1 (examens CNaVT), waardoor zij kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs (HBO of Universiteit) in Nederland of België. Deze examens worden op onze eigen locatie in Torremolinos afgenomen. Leerlingen die internationaal onderwijs volgen en meer gericht zijn op de Cambridge examens, kunnen voor de mondelinge examens Nederlands als ‘first language’ of ‘second language’ ook bij ons terecht.

Aankondiging Project ‘Meertaligheid’[/B]

Een van onze verbeterpunten, naast het spelling- en klankonderwijs, is woordenschatverwerving. Kinderen en vooral meertalige kinderen, hebben aanbod nodig van zowel woorden en begrippen die op school toegepast worden, als aanbod van woorden en begrippen die in de thuissituatie voorkomen. Alleen als het aanbod van beide kanten komt, zal de woordenschat van een kind optimaal toenemen, wat weer zijn weerslag zal hebben op de algemene taalvordering.
De inbreng, de betrokkenheid en het aanbod van de ouders en ook die van de leerkracht, zijn van groot belang voor de motivatie van een kind om een taal te leren. Om die reden hebben wij als school besloten om serieus aan de slag te gaan met meertaligheid en het op beide fronten aan te pakken: in de klas én in de thuissituatie.

[B]Op zaterdag 2 april a.s. zal er van 10.00 – 11.00 uur een presentatie ‘Meertalig opvoeden’ verzorgd worden door de schrijfster Marinella Orioni (Meertalig opvoeden, uw kind zal u dankbaar zijn, 2015)[/B], voor ouders van kinderen van en buiten de school. Natuurlijk zijn ook mensen die een andere link hebben met talen en meertaligheid van harte welkom! De presentatie wordt in het Nederlands (en later volgt een schriftelijke samenvatting in het Spaans) verzorgd. Aan de leerkrachten geeft Marinella bovendien een workshop ‘Meertaligheid in de klas’.

Marinella Orioni benadrukt in haar boek over meertalig opvoeden: “Meertaligheid staat in de schijnwerpers en dat is logisch want meertaligheid is de toekomst! In deze tijd van globalisering groeit het aantal internationale gezinnen en worden kinderen steeds vaker meertalig opgevoed. Meertalig opgroeien is een mooi cadeau voor een kind. Wetenschappelijke resultaten bevestigen namelijk dat dit allerlei voordelen oplevert. Zo zijn meertalig opgevoede kinderen flexibeler, switchen ze moeiteloos van de ene naar de andere taal en bouwen ze een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Een meertalige opvoeding heeft bovendien een positieve invloed op hun cognitieve ontwikkeling. Het is bijna jammer dat sommige kinderen maar één taal spreken.
Meertalig opvoeden gaat echter niet vanzelf en vaak stuiten meertalige gezinnen op dezelfde moeilijkheden en vragen.”
Het doel van de geplande presentatie op zaterdag 2 april a.s., is volgens Marinella: “deze vragen te beantwoorden en tips te geven om zo ouders en opvoeder een handje te helpen, maar ook om tegenwicht te bieden aan de wildgroei van verkeerde goedbedoelde adviezen die ouders vaak te horen krijgen en tenslotte om wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het gebied van meertaligheid zichtbaar en concreet te maken voor een breed publiek.”
Na de presentatie is er ruimte om het boek van Marinella Orioni, ‘Meertalig opvoeden, uw kind zal u dankbaar zijn’ aan te schaffen en door haar te laten signeren. “Het is in de eerste plaats een gids vol informatie over meertalig opvoeden”, geeft de schrijfster aan. “ Daarnaast staan er talloze anekdotes in over meertalig opvoeden. Dit boek is een must voor iedereen die in meertaligheid geïnteresseerd is.”

Marinella Orioni (1973), Nederlandse van Italiaanse afkomst, moeder van twee drietalige kinderen en al jarenlang gesetteld in Parijs, heeft een passie voor taal in het algemeen en meertaligheid in het bijzonder. Na het afronden van haar studie Nederlands werkte zij onder meer als docent Nederlands aan de Université Lille 3 en aan het Institut Néerlandais in Parijs, waar ze ook les gaf aan meertalige kinderen.
(Bron: Marinella Orioni, 2015)
www.marinellaorioni.com www.facebook.com/meertaligopvoeden twitter.com/MarinellaOrioni

Opgeven voor de presentatie kan deze maand via Hester Zigtema: nscds.algemeen@gmail.com of (0034) 649 335 336. De toegangskosten zijn 10,- € per persoon. Kinderen kunnen deze ochtend niet meekomen!

Hester Zigtema - Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ en Centro de Idiomas ‘Cometa’
voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel januari-februari 2016. Het is weer tijd voor de groene asperge

Het is weer tijd voor de groene asperge

De groene asperge staat vanaf deze maand weer op het menu. De asperge komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. De Egyptenaren en de Grieken aten al asperges en gebruikten de groente als offer voor hun goden. Pas in de Romeinse tijd werd de asperge echt een populaire groente, vooral vanwege de heilzame werking ervan. De Romeinen waren degenen die de asperge in Spanje introduceerden. Tot eind 19e eeuw werd in Spanje uitsluitend de groene asperge gegeten. Hierna begon men ook onder de grond te kweken en vanaf dat moment werd de witte variant bekend.

Witte en groene asperges

Asperges zijn de uitlopers van de aspergeplant die wel anderhalve meter lang kan worden. In het najaar vormt de plant uitlopers. Zolang de asperges geen licht krijgen, blijven ze wit (de witte asperge). Komt er zonlicht bij, dan worden ze eerst paars en uiteindelijk groen (de groene asperge). In Nederland wordt bijna uitsluitend de witte variant gegeten, in Spanje is de groene asperge erg in trek.

De groene asperge (espárrago verde en ook wel espárrago negro, amargo of triguero genoemd in Spanje), is erg gewild vanwege zijn uitgesproken smaak.

Er zijn drie varianten te koop in Spanje:
Extra grueso: de dikste soort, tussen de 14 en 19 millimeter
Grueso: tussen de 11 en 14 millimeter dik
Medio: tussen de 9 en 11 millimeter dik
Delgado: deze variant is dunner dan 9 millimeter

De asperges worden daarnaast ook nog geclassificeerd in de categorieën: Extra, Primera en Segunda.

De groene asperge is in het voorjaar op zijn best, maar vanwege de kassen kan de oogst vervroegd plaatsvinden, in de winter. De groene asperge is erg kwetsbaar en kan slechts twee tot drie dagen in de koelkast bewaard worden.
De bereiding van de groene asperge is heel divers: rauw, gekookt, gefrituurd, gegrild of geroosterd.
Kenners adviseren om geen wijn te drinken bij het eten van asperges, aangezien dit een metaalsmaak geeft.

De asperge, een bron van goede bestanddelen

De asperge zit vol goede bestanddelen: het is een bron van vitamines A, C, E en K en bevat chroom en het bevordert de aanmaak van natuurlijke antioxidanten. De groente is bovendien rijk aan kalium (goed tegen hoge bloeddruk), ijzer en rutine. De helft van de calorieën die de asperge bevat, bestaat uit proteïnen die snel een verzadigd gevoel geven en - indien je erbij sport - bijdragen aan de spieropbouw. Ook op het geheugen en concentratievermogen kan de aspergeconsumptie een positieve uitwerking hebben.
Tot slot bevat de asperge een hoog gehalte aan asparagine, een aminozuur dat de urineproductie bevordert. De zwavelhoudende stoffen in de asperge worden na het eten ervan snel omgezet in vluchtige zwavelhoudende verbindingen, wat de vreemde urinegeur zou verklaren. Sommige biochemici menen dat die omzetting bij iedere asperge-eter plaatsvindt, maar dat niet iedereen de zwavellucht evengoed kan ruiken. Anderen denken dat het vermogen om asperge-urine te produceren bij een deel van de mensen ontbreekt. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Asperge)

Witte asperges bevatten minder vitamines dan de groene variant en ook minder asparagine, het bestanddeel dat een heel specifieke smaak geeft aan de groente. Ingeblikte asperges bevatten minder mineralen (met uitzondering van sodium, dit wordt als conserveringsmiddel weer toegevoegd), vanwege het proces dat ze hebben ondergaan.
Het is wel zeker dat velen van ons binnenkort de eerste groene asperges zullen eten in de vorm van een ‘tortilla de espárragos’, een eenvoudig en heerlijk gerecht. Of, nog gemakkelijker: geroosterd of gegrild met een beetje zeezout en goede olijfolie. Ook heerlijk in combinatie met serranoham of Parmezaanse kaas.

Hester Zigtema - Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ en Centro de Idiomas ‘Cometa’
voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel december 2015. De Kerstboom – een gedicht uit vroeger tijden

De Kerstboom – een gedicht uit vroeger tijden

Een aardig klein dennetje stond in het bos
En kon op een plekje, vol bloemen en mos
Van lucht en van zonlicht genieten
Maar… ’t dacht niet aan zon en achtte geen licht
Het streven van ’t boompje was hierop gericht
Nog sneller naar boven te schieten!

In ’t streven naar groot zijn en groeien alleen
Was ’t dennetje blind voor de pracht om hem heen
En zag het noch vogels noch wolken!
Het keek vol van afgunst naar zijn grotere buur
En niet naar de kleuren die in de natuur
De loop der seizoenen vertolken

Op een winterse dag zag het boompje ontsteld
Die prachtige buurman werd krakend geveld
En daarna vervoerd op een wagen
“Oh, ik wou dat ik wist wat m’n buurman nu wacht
Waarheen men hem brengt”, en de dennenboom dacht
“Ik moet het de trekvogels vragen”

Hij vroeg ze in ’t voorjaar: “Weet u ook misschien
Iets af van mijn buurman? Hebt u hem gezien?”
Een ooievaar wist te vertellen
“Op reis naar Egypte heb ik hem ontmoet
Als mast op een schip, ’t gaat hem werkelijk goed
Ik moet je de groeten bestellen!”

De winter daarop kwam de houthakker weer
Hij sloeg kleine boompjes bij tientallen neer
Maar d’onze werd overgeslagen
“Die and’ren zijn kleiner en kaler dan ik
Waar brengt men ze heen”, zei de den met een snik
“Ik zal het de mussen eens vragen”

Een mus uit de stad legde geestdriftig uit
Hoe een Den wordt tot Kerstboom
En wat dat beduidt
Hij sprak van de heerlijkste dingen
Van kaarsengeflonker en engelenhaar
Van ’t Kerstlied dat kinderen eenmaal per jaar
Geschaard om de boom zouden zingen

“Ja, dat is geluk”, zei de den droefgezind”
“Wees blij dat je hier staat”, antwoordde de Wind
“En dat je in vrijheid kunt leven
Hier warmt je de zon en de lucht is hier rein”
“Oh nee”, zei de den, “om een kerstboom te zijn
Daar zou ik alles voor geven!”

En weer werd het winter, de houthakker kwam
Die nu ’t ongeduldige dennetje nam
Ha, dacht de boom, nu gaat het komen…
Maar toen hij besefte wat hij hier verliet
Om ’t nooit meer terug te zien, kreeg hij verdriet
En zonk in een onbestemd dromen

Hij kwam pas weer bij in een statige zaal
Daar stond hij te pronken in z’n zilveren praal
Van kransen en slingers, zo prachtig
Een klokje keek blij naar een ster daar omhoog
En klingelde zachtjes als een takje bewoog
Het werd onze boom haast te machtig!

Hij zag al dat licht in zijn takken geplaatst
In ’t flonkerend zilver oneindig weerkaatst
En daar kwam de kinderstoet binnen
Ze zongen voor hem “Stil, heilige Nacht”
Het boompje stond stil van ontroering en dacht
Dat nu zijn geluk zou beginnen

’t Is Kerstmis, we gunnen de Den zijn geluk
Hem nu te vertellen hoe ’t eind van het stuk
zal zijn zou onhartelijk wezen
We laten het Kerstboompje graag in zijn waan
En wie wil weten hoe ’t verder zal gaan…
Kan het sprookje van Andersen lezen…

Door H.J. Zigtema, gebaseerd op ‘De sparreboom’ van Hans Christian Andersen


Hester Zigtema - Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’
en Centro de Idiomas ‘Cometa’
voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel oktober-november 2015. Paardenliefhebbers opgelet!

Paardenliefhebbers, opgelet!

Op slechts 200 meter van de boulevard van Playamar in Torremolinos ligt manege Cortijo el Moral. Al 40 jaar kun je hier het hele jaar door terecht voor onder andere paardrijtochten en –lessen. Bovendien verzorgt de manege verkoop van Spaanse (PRE) paarden. De indrukwekkende tochten gaan door prachtige landschappen, langs stranden en rivieren en worden georganiseerd door de Spaanse eigenaar Antonio en de Nederlandse Nathalie.

Je kunt kiezen uit een rit van een uur tot maximaal 4 uur, met inbegrepen een heerlijke maaltijd aan het strand bij een van de chiringuitos.
De routes die langs het strand gaan duren 1,5 tot 2 uur. Voor de landelijke routes wordt een uur uitgetrokken.
De meest complete en indrukwekkende tocht, ‘La Ruta de ensueño a Caballo’, leidt je langs strand, zee, rivier en prachtige natuur. Een rit van 4 uur waarbij je je ogen uitkijkt en die gecombineerd wordt met een tussenstop voor een drankje of een goede maaltijd aan het strand.
De paardrijtochten kunnen in groepen plaatsvinden maar ook met slechts 2 personen. De minimumleeftijd om deel te kunnen nemen aan een rit is 8 jaar.
Ook zonder paardrijervaring kan deelgenomen worden aan de tochten; voor ieder niveau is er een paard beschikbaar.

Kinderfeestjes worden bij Cortijo el Moral volop georganiseerd. De kinderen kunnen op zo’n dag paardrijden en zelfs boogschieten en desgewenst kan er een barbecue georganiseerd worden.
De manege werkt bovendien samen met scholen in Málaga en Torremolinos en verzorgt in samenwerking met andere organisatoren, ook wandel- en fietsroutes en kajaktochten in prachtige natuurgebieden.

Naast paardrijtochten en de organisatie van kinderfeestjes, worden er op de manege ook paardrijlessen gegeven (in groepen of privé) en bestaat er de mogelijkheid om Spaanse (PRE) paarden te kopen.

Op de manege wordt gewerkt met zowel Spaanse paarden, Arabisch volbloed als met kruisingen.

Contactgegevens
Manege Cortijo el Moral is telefonisch te bereiken via: 679 89 20 98 (reserveringen in het Spaans) of via 633 24 33 58 (reserveringen in het Engels en Nederlands).
Facebook: Cortijo el Moral

Adres: Cortijo el Moral
Calle Doctor Juan Hidalgo García, s/n
Playamar, Torremolinos (Málaga)


Hester Zigtema - Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ en Centro de Idiomas ‘Cometa’
voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel september 2015. Grootste mobiele reuzenrad van Europa in de haven van Málaga

Grootste mobiele reuzenrad van Europa in de haven van Málaga

De skyline van Málaga gaat veranderen. Vanaf een gigantisch reuzenrad kan men binnenkort uitkijken over Málaga. Deze ‘noria gigante’ is straks de nieuwste attractie in de haven van Málaga. Het reuzenrad zal maar liefst 70 meter hoog zijn en een gewicht van 600 ton hebben. Dit grootste mobiele reuzenrad van Europa stond al in onder andere Zaragoza, Londen, Wenen, Liverpool en Andorra en naar verwachting is deze bezienswaardigheid per september geopend voor publiek in de haven van Málaga. Alleen de ‘norias’ van Las Vegas, Londen en Singapore, die daar permanent staan, zijn nóg hoger.

Het reuzenrad, dat geplaatst wordt door het bedrijf ‘Atracciones MA’, zal zeker de komende 8 maanden in Málaga staan. Waar en of het rad zou komen in Málaga, was nog lang onzeker, maar uiteindelijk komt het gevaarte te staan in de Muelle Heredia, binnen het havengebied, waar een enorm terrein beschikbaar is gesteld van wel 1625 m2, naast het ‘Instituto de Estudios Portuarios’. Voor de haven van Málaga betekent dit een zeer belangrijke inkomstenbron.

Het reuzenrad draagt de naam: Noria Mirador Princess en het biedt ruimte aan 1000 mensen per uur, met zijn 42 in verschillende kleuren verlichte en airco-gekoelde cabines voor 8 personen. Het rad is nagenoeg twee keer zo groot als de ‘Farola’ (vuurtoren) van Málaga en lijkt erg op het reuzenrad dat twee jaar geleden op de Feria van Málaga stond. Hoewel dit reuzenrad iets minder hoog was, namelijk 65 meter.

Het uitzicht over Málaga vanaf de ‘noria’ moet spectaculair zijn, met een zicht van 360 graden en – volgens de bouwers – tot wel 30 km ver.
Alle grote steden meten tegenwoordig hun skyline aan de hand van een immens reuzenrad. Málaga is nu aan de beurt en deze sfeervolle stad heeft er straks een trekpleister bij.

Van waterrad tot reuzenrad
Voordat het reuzenrad een (kermis)attractie werd, had het een geheel andere functie. Het reuzenrad begon als waterrad: men gebruikte het rad voor bewatering in de landbouw, om water uit de mijnen te halen en om watermolens aan te drijven.

De Spaanse benaming ‘noria’ komt van het Arabische woord Na’ura en betekent: degene die huilt of jammert. Het typische geluid van het water dat rondging in het waterrad deed denken aan gehuil en gejammer en daarom werd gekozen voor de naam ‘noria’.

De Romeinen en vooral de Arabieren, hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van het waterrad, maar waarschijnlijk gaat de ontdekking ervan nog veel verder terug, namelijk tot de derde eeuw v.Chr.

Pas later werden de wielen van het waterrad groter gemaakt en zo ontstond uiteindelijk het reuzenrad. De uitvinder van het ‘Ferris Wheel’ was George Ferris, een vooraanstaand ingenieur die gespecialiseerd was in spoorwegen en in 1893 nog bekender werd met zijn meesterwerk, een reuzenrad van ruim 80 meter hoog, tentoongesteld op de World’s Columbian Exposition in Chicago. Tegenwoordig staat op dezelfde plek een replica van het oorspronkelijke ‘Ferris Wheel’.
Dit was het eerste reuzenrad, daarna zijn er nog vele beroemde, toeristische attracties bijgekomen, zoals de London Eye; dit reuzenrad geeft een panorama uitzicht over het centrum van Londen. De attractie is 135 meter hoog.
Eén van de oudste reuzenraderen ter wereld staat in Wenen. Das Wiener Riesenrad werd in 1897 gemaakt ter ere van de Oostenrijkse keizer Franz Josef I. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het reuzenrad van 65 meter ernstig beschadigd. Na een restauratie verscheen dit reuzenrad in verschillende films, zoals in de thriller Scorpio (1973) en in de James Bond film The Living Daylights (1987).
Op de strip van Las Vegas staat het reuzenrad The High Roller. Deze constructie is ongeveer 168 meter hoog en hiermee op dit moment het hoogste permanente reuzenrad ter wereld.
Het reuzenrad Singapore Flyer is 165 meter. De Flyer bestaat sinds 2008 en datzelfde jaar nog werd de draai van het rad in tegengestelde richting gezet, na advies van experts in de eeuwenoude filosofie feng shui.
Dit jaar is begonnen aan de New York Wheel, een megaconstructie van 192 meter hoog, die in 2016 klaar moet zijn en dan het hoogste reuzenrad ter wereld genoemd mag worden.


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel augustus 2015. De zomer van Gin & Tonic

De zomer van Gin & Tonic

In Spanje is gin enorm populair, vooral vanwege de gin & tonic. De Verenigde Staten is de grootste afnemer van gin (11 miljoen dozen van 12 flessen per jaar), maar Spanje staat op de tweede plaats met jaarlijks 3 miljoen dozen en verslaat hiermee het Verenigd Koninkrijk dat in een jaar 2,5 miljoen dozen verbruikt. De verwachting is dat de grote ginmerken, ondanks de economische crisis, dit jaar nog meer terrein zullen winnen in Spanje.

In de grote steden in Spanje vind je volop trendy gin tónica bars, waar je kunt kiezen uit een uitgebreide kaart. In Málaga-centrum heb je bijvoorbeeld El Pimpi in de Calle Granada en de Calle Alcazabilla (www.elpimpi.com). Een gezellige bodega waar je van de zomer weer kunt genieten van een goede gin & tonic.
Mengdrankjes zijn altijd al enorm populair geweest in Spanje, denk maar aan de ‘rebujito’ (droge sherry, gemengd met vers citroensap en sodawater of Seven-Up, veel gedronken op de Andalusische feria).
Gin wordt ook door sommige sherryhuizen in Andalusië al jaren geproduceerd.
En de ‘Gin de Menorca’ kent een geschiedenis die zelfs teruggaat tot de achttiende eeuw, toen de Britten Menorca bezetten.
Ook in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië wordt de gin & tonic steeds meer een hype en gaat de een na de ander overstag voor dit verfijnde, bittere drankje.

Jenever en Gin
Jenever is de voorloper van de gin. Beide zijn een graandistillaat met jeneverbes. Jenever kan meerdere jaren rijpen op eiken vaten en wordt oorspronkelijk gedistilleerd in een ketel. Gin daarentegen, wordt slechts in enkele gevallen op vaten gerijpt en is jong. Jenever heeft een vollere smaak dan gin. (It’s Gin O’Clock, Wouters, 2013)

Gin & tonic, de bestanddelen
Gin & tonic wordt opgebouwd uit drie belangrijke, op elkaar afgestemde bestanddelen: gin, tonic en botanicals. Tegenwoordig is er keuze uit een honderdtal gins, diverse premium tonics en botanicals (bloemen, kruiden, groenten, bladeren en citrusvruchten waarmee je gin & tonic afwerkt). Bij gin & tonic geven de botanicals de gin zijn specifieke smaak. Het gaat bij de bereiding van G&T om vakmanschap en om de zoektocht naar de perfecte combinatie.

Er is al jaren een discussie gaande onder ginproducenten of gin per se naar jeneverbes moet smaken of dat er creatief omgesprongen mag worden met de botanicals.
Het bekende drankenmerk Bacardi lanceerde in 1987 de ‘Bombay Sapphire’ (de bekende saffierblauwe fles) en was hiermee de eerste producent die de grenzen verlegde met de ‘tien exotische botanicals’.
Kenners geven aan dat de kwaliteitsgarantie van gin veel belangrijker is dan deze hele discussie rondom de jeneverbes. Tijdens het distillatieproces wordt teveel toegelaten: een neutrale basisalcohol en kunstmatige aromaten kunnen zomaar gebruikt worden, terwijl een echte premium gin altijd ambachtelijk gemaakt wordt.

Het ontstaan van (gin &) tonic
Er bestaan verschillende legendes en verhalen over de herkomst van tonic. De Quechua-Indianen in Peru zouden de echtgenote van de onderkoning van Peru genezen hebben met een wonderdrankje: suikerwater met de gemalen schors van de kinaboom.

Een ander verhaal bestaat er over een Spaanse pater jezuïet met een apothekersachtergrond, die de kinaschors naar Rome bracht en er in 1631 de eerste zieke mee genas (malaria).
Het geneesmiddel kreeg de naam jezuïetenschors.

Koning Charles II nam in 1679 toen hij een keer hoge koorts had, een glas kininewater en was hier zo over te spreken dat het middel vanaf dat moment gebruikt werd tegen allerlei aandoeningen. Uiteindelijk ontstond de naam tonic water.

De Britse Oostindische Compagnie voegde in 1825 in India voor het eerst gin toe aan het tonic water. Dit was op zich niets bijzonders, het was namelijk gewoonte van de Britten om overal gin bij te doen. De gin & tonic was hiermee wel geboren.

Tegenwoordig bevat tonic nog maar heel weinig kinine (en vaak is het ook nog synthetische kinine). Je moet nu wel 10 gin & tonics drinken wil je malaria bestrijden.

De G&T revival
De gin & tonic beleeft zijn revival en steeds meer bars spelen hier op in. De ginkaart neemt de cocktailkaart over en met premium gins zoals de Schotse ‘Hendrick’s Gin’ (wordt gedronken met tonic, komkommer en Bulgaarse rozenblaadjes) en de Spaanse ‘Gin Mare’ (een mix van gin, tonic en de mediterrane botanicals: basilicum, tijm, rozemarijn, arbequina-olijven en de klassieke botanicals: jeneverbes, koriander, kardemom en citrusfruit), worden tijdens deze warme maanden weer originele smaken gecreëerd.

Proost deze zomer dus met gin & tonic en laat je verrassen door de diverse creaties en vaak spectaculaire presentaties.

Bron: It’s Gin O’Clock, Manuel Wouters. Antwerpen: NJAM! n.v., juli 2013.


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel juli 2015. De Pionono, een heerlijk gebakje met een verhaal, uit Santa Fe - Granada

De Pionono, een heerlijk gebakje met een verhaal, uit Santa Fe - Granada

De geschiedenis van de Pionono gaat terug tot het jaar 1897, toen Ceferino Isla González een banketbakkerszaak opende in de Calle Real in Santa Fe, Granada. Op de werkplaats van Manuel ‘el Gallego’ had hij de finesses van het banketbakkersvak geleerd en hij was nu klaar om zelf aan de slag te gaan.

Ceferino was groot aanhanger van de Virgen María en wilde de Paus, Pío IX (Pío Nono) die in 1854 had verkondigd dat Inmaculada Concepción de María echt bestond, eren. Daarom bedacht hij een nieuw gebakje en vernoemde dat naar de Paus Pío Nono. Bovendien zou het silhouet van de Paus in het gebakje terug te zien zijn: een cilindervorm, iets gedrongen, gekleed in een wit gewaad (papieren vormpje waarin het gebakje bewaard wordt) en bovenop een gekaramelliseerd crème laagje dat het hoofddeksel van de Paus moet voorstellen.
De smaak van de Pionono heeft wel iets weg van een crème brûlée in gebaksvorm.

In 1916 probeerde de koning Alfonso XIII het gebakje voor het eerst toen hij op bezoek was bij zijn goede vriend, de hertog van San Pedro de Galatino in de plaats Láchar in Granada, en de koning was zeer onder de indruk van dit overheerlijke banket. Hij ging daarom naar ‘Casa Isla’, de zaak van Ceferino en benoemde deze ‘pastelería’ tot de officiële leverancier van banket van het koninklijk huis. De titel draagt de banketbakkerszaak vandaag de dag nog steeds.

De vierde en vijfde generatie Isla runt momenteel het bedrijf ‘Casa Ysla Piononos 1897’ en is onder andere gevestigd tegenover de ‘pastelería’ waar Ceferino Isla begon en die Manuel Isla uitbreidde. Er zijn verschillende vestigingen in de provincie Granada waar het gebakje Pionono te koop is. De hoofdvestiging ligt in Santa Fe: PASTELERÍA ISLA SANTA FE, Calle Real, 10, Santa Fe – Granada, Tel: 958 440 133. De Pionono is zelfs online te bestellen via www.pionono.com, hoewel dit alleen aan te raden is voor grote bestellingen, dit in verband met de hoge verzendkosten.

Santa Fe, Granada

De plaats en gemeente Santa Fe in de provincie Granada kent een belangrijke geschiedenis: in Santa Fe werd in 1491 het contract getekend tussen de koning Boabdil en Fernando de Aragón en Isabel de Castilla, en het ‘Reino Nazarí de Granada’ was een feit. Kort daarna werd ook in Santa Fe het document getekend waardoor Columbus naar Indië kon varen, wat resulteerde in de ontdekking van Amerika. (bron: Wikipedia)

Als je in Granada bent, ga dan ook even langs het plaatsje Santa Fe en proef de Pionono.Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel juni 2015. Staat er vandaag een Levante, Poniente of Terral?

Staat er vandaag een Levante, Poniente of Terral?

Malagueños hebben vele namen voor koffie en zo ook voor wind. Je spreekt met een malagueño en hij zegt: “Mañana hay Terral!” In dit artikel kunt u lezen over de belangrijkste windsoorten die in Andalusië voorkomen.

Windsoorten in Andalusië

In de provincie Málaga kennen we maar al te goed het gevoel van ‘de hete deken’, ‘de föhn’ of ‘de oven’. Hier in Zuid-Spanje bekend onder de naam: ‘Terral’, een warme wind die in de zomermaanden de hitte soms ondraaglijk maakt. De ‘Terral’ is een plaatselijke windsoort. Naast deze plaatselijke wind, waaien er in Andalusië ook verschillende landelijke winden, zoals: ‘El Levante’, ‘El Poniente’ en ‘El Ábrego’.

De droge, hete, noordenlandwind ‘Terral’ komt vooral voor aan de kust van Zuid-Spanje die omringd wordt door bergen, en dan met name in de provincie Málaga. ‘Terral’ komt niet alleen in de zomer voor (de warme variant), er bestaat ook een wintervariant die juist een koude bries veroorzaakt.
o De warme en droge zomerwind, ‘El Terral cálido de verano’ zorgt er in de provincie Málaga voor dat de temperaturen hier regelmatig het hoogst zijn van heel Spanje. De wind is vaak zo plaatselijk dat in Málaga-stad de wind kan waaien, maar in Rincón de la Victoria (zo’n 10 km oostelijker), niet.
o “El Terral frío de invierno’, de koude, droge windsoort, komt - hoewel misschien minder bekend -, vaker voor. Niet alleen in de winter waait hij, ook in de herfst en in het voorjaar kan hij opzetten. Als deze wind over het land waait, ziet de lucht er diepblauw uit.

‘El Levante’ is een oostelijke wind die waait aan de kust van Andalusië. Hij bereikt de grootste windkracht in de Straat van Gibraltar en zorgt voor hoge temperaturen aan de Atlantische kust van Andalusië.

‘El Poniente’ is een westelijke wind en komt net als de ‘Levante’ voor aan de kust van Andalusië. Deze wind is koud en vochtig en bij deze windsoort is er veel kans op regenval.

‘El Ábrego’ is een zuidwestelijke, lauwwarme en enigszins vochtige wind, afkomstig uit Afrika. De wind waait voornamelijk in de herfst en in het voorjaar en is typisch voor Andalusië.

Als extra informatie: Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer en ontstaat door horizontale luchtdrukverschillen. De kracht en de richting van de wind worden beïnvloed door de draaiing van de aarde en eventueel de wrijving met het aardoppervlak. (Wikipedia)

Windsoorten in Andalusië, een veel voorkomend onderwerp van gesprek.


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel mei 2015. Zomerprogramma Nederlandse school 'Parasol'

Zomerprogramma Nederlandse school ‘Parasol’

Voor (Nederlandse en Belgische) kinderen, jongeren/studenten en volwassenen die om wat voor reden dan ook een band hebben met Nederland of België (tweede taal, familie, studie, werk, …), is het waardevol dat zij een brede woordenschat opdoen in een schoolse omgeving, sociale contacten hebben in het Nederlands en leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal.

Om hierin te voorzien organiseert de Nederlandse school ‘Parasol Costa del Sol’ in Torremolinos deze zomer intensieve taal-en cultuurtrainingen voor alle leeftijden.

Taal-en cultuurtraining 3-14 jarigen

Tijdens de taal-en cultuurtrainingen wordt er op het niveau van de leerling aandacht besteed aan het beter leren beheersen van de Nederlandse taal en er wordt kennis gemaakt met de Nederlandse cultuur.
Om het lezen te verbeteren en de kinderen zeker te maken, wordt gezamenlijk gelezen aan de hand van erkende methodes. Bovendien wordt er alleen maar Nederlands gesproken, waardoor de spreekvaardigheid en woordenschat worden uitgebreid. Er wordt in de hogere groepen veel aandacht besteed aan schrijfvaardigheid en spelling. Naast het educatieve gedeelte worden er diverse Nederlandse culturele thema’s besproken. Hierbij worden verschillende activiteiten aangeboden, zodat de lessen afwisselend en leuk zijn.

Taal-en cultuurtraining jongeren/ studenten/ volwassenen
De taal-en cultuurtraining voor deze doelgroep is vooral gericht op het behalen van het Europees referentiekader niveau A1/A2. Aan het eind van de cursus kan de student zich op toeristisch/informeel niveau redden in de Nederlandse taal en de deelnemer zal kennis hebben opgedaan over de gewoonten en gebruiken in Nederland. Indien gewenst kan tijdens het komende cursusjaar 2015-2016 een vervolgcursus gedaan worden die eventueel in mei kan worden afgerond met een Europees examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveaus A2-C1).

Doelgroep
De trainingen zijn in principe bedoeld voor tweede- of vreemde taalleerders (alle leeftijden). De cursussen zijn kleinschalig en persoonlijk. Via een intake (per mail of telefonisch) wordt in kaart gebracht welk(e) aspect(en) van de Nederlandse taal het kind of de student graag zou willen leren en oefenen.

Begeleiding
De trainingen worden begeleid door bevoegd en ervaren personeel. De deelnemers krijgen professionele, positieve en persoonlijke aandacht.

Aanmelding
Voor meer informatie over inschrijving, locatie, duur cursussen, data en prijzen kan contact worden opgenomen met Hester Zigtema: tel (0034) 649 335 336 of via e-mail: nscds.algemeen@gmail.com
De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 19 juni!


We hopen je deze zomer te zien!


NB.: De groepslessen kunnen alleen starten bij voldoende aanmeldingen.


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel april 2015. Vías Verdes - een originele manier om Andalusië te verkennen

Vías Verdes – een originele manier om Andalusië te verkennen

Een leuke en originele manier om Andalusië te leren kennen is de ‘Vías Verdes’ te volgen, toeristische routes die over voormalige spoorwegen in Spanje lopen en in grote gedeeltes van Andalusië liggen. Sinds de jaren ’60 zijn er in Spanje enorm veel spoorwegnetten in onbruik geraakt of gewoonweg nooit afgebouwd (wel 7600 kilometer).
In 1993 voerden de Spaanse Spoorwegen in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie daarom de ‘Vías Verdes´ in langs de oude spoorwegen, waardoor een breed publiek (ook kinderen, ouderen en invaliden) van deze veilige, goed begaanbare infrastructuur gebruik kon gaan maken en sindsdien op een bijzondere manier van de natuur kan genieten.
In totaal gaat het om meer dan 2100 kilometer aan hersteld spoorwegnet in heel Spanje, waardoor je een goede indruk krijgt van de geschiedenis. Er zijn wel 102 groene routes in Spanje te doorkruisen, waarvan er 23 in de regio Andalusië liggen. Deze routes door de natuur zijn te bewandelen, te fiets te verkennen, te paard en zelfs met een rolstoel.

Enkele routes op een rij

Iedere Vía Verde heeft weer zijn eigen geschiedenis en charme. In de provincie Málaga is helaas geen Vía Verde te vinden, wel kun je hier prachtige wandeltochten maken. In alle andere provincies binnen Andalusië zijn volop groene routes uitgezet.

Mooie routes in Andalusië zijn onder andere de ‘Vía Verde del Aceite’: deze route loopt door de provincie Jaén en vroeger bestond er vanaf hier een traject naar Málaga en Córdoba, met als hoofddoel het vervoer van olijfolie. Deze treinverbinding stond daarom bekend als de ‘Tren del Aceite’. De 55km lange route loopt door een authentiek en gevarieerd natuurlandschap met olijfbomen. Het is mogelijk om de tocht te verlengen tot 112 km en ook de natuur van Córdoba te verkennen via de ‘Vía Verde de la Subbética’.

Een andere aan te raden route is de ‘Vía Verde de la Sierra’: deze route loopt dwars door de plaatsen Puerto Serrano en Olvera in de provincie Cádiz en is 36 kilometer lang. Je kunt de tocht te voet, per paard, op de fiets en met een rolstoel maken. Een bezoek aan het natuurreservaat ‘Peñón de Zaframagón’, gelegen in Coripe is zeer de moeite waard.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om met een treintraject, genaamd ‘Tren de la Sierra’, Jerez de la Frontera en Almargen met elkaar te verbinden. Alleen heeft er uiteindelijk nooit een trein gereden. Op het destijds bedachte vertrekpunt, ‘Estación de Puerto Serrano’, vind je tegenwoordig een hotel en restaurant.
Tot slot de mooie ‘Vía Verde de Almanzora’ in de provincie Almería met een afstand van zo’n 12 kilometer. Hier doorkruis je te voet, per fiets of rolstoel een voormalig traject dat destijds bekend stond om zijn mineralen. Qua natuurlandschap springen de ‘Sierra de los Filabres’, de ‘Sierra del Lúcar’ en ‘el Valle del río Almanzora’ er uit.
De routes en afstanden worden over het algemeen heel duidelijk aangegeven, zijn goed bereikbaar en op de tochten zijn verschillende kijkposten en rustpunten opgenomen.
Op sommige plekken zijn de stationsrestauraties omgebouwd tot restaurant of museum.
Meer informatie is te vinden op de webpagina: http://www.viasverdes.com/

Volg de Vías Verdes: een leuke, goedkope, originele en milieuvriendelijke manier om Andalusië te verkennen.

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: nscds.algemeen@gmail.com W: www.nscds.nl

Artikel maart 2015. Foodtruck-trend waait over naar provincie Málaga

Foodtruck-trend waait over naar provincie Málaga
Eindelijk is de trend uit Amerika overgewaaid naar Spanje en wel in de provincie Málaga. In Alhaurín de la Torre en in Torrequebrada kun je bij ‘ifood’ tegenwoordig langs de weg genieten van een authentieke hamburger van zeer goede kwaliteit. Deze foodtruck of ‘comida sobre ruedas’ kom je in Amerika al lange tijd volop tegen. Het is een bus die gebruikt wordt als verkooppunt op straat of langs de weg voor eten en drinken. De foodtrucks zoeken hun gasten op, rond etenstijd, bij evenementen en bieden hen mooie producten aan, zoals speciale broodsoorten, sushi, verse frites en de klanten kunnen op sommige punten ook zelf producten aandragen. Het effect van dit soort ‘restaurants op wielen’ is dat de klanten de foodtrucks gaan volgen, via Twitter of Facebook.

In Amerika mogen de foodtrucks overal staan, hier in Spanje is het helaas gebonden aan privéterreinen; langs de weg verkopen mag volgens de wet niet. In steden als San Francisco, New York en L.A. zijn mobiele keukens al jaren een begrip. En dan hebben we het niet alleen over de bekende hotdog- en hamburgerkramen. De afgelopen jaren heeft het aanbod aan straatvoedsel zich uitgebreid tot gerechten uit culturen over de hele wereld.
In Spanje werd in de provincie Almería in de jaren ’60 het ‘Rulotel’ (een mobiele restaurantservice op filmlocaties) een bekend fenomeen. (Kosta oktober 2014, red.)

De oorsprong

De Texaanse ‘chuckwagon’, een Amerikaanse rijdende cowboy keuken, was in de Verenigde Staten de voorloper van de foodtruck. In 1866 kwam Charles Goodnight op het idee om eten te gaan bereiden voor cowboys die vaak maandenlang onderweg waren. Hij bouwde een legerauto om tot rijdende keuken en zo ontstond de chuckwagon. Het vlees dat de cowboys te eten kregen was meestal gedroogd of gerookt, onderweg hadden ze normaal gesproken namelijk geen vers vlees tot hun beschikking.
In 1872 begon Walter Scott de ‘late night lunch wagon’ in Providence Rhode Island, waardoor nachtwerkers voorzien werden van voedsel.
Latere versies van de foodtruck waren mobiele kantines of cafetaria’s die eind jaren ’50 in opkomst kwamen. Deze mobiele restaurants werden ingezet op Amerikaanse legerbases.

Foodtrucks in de provincie Málaga

Sinds 2014 vind je in Torrequebrada en in Alhaurín de la Torre de foodtruck ‘ifood’ op de respectievelijke terreinen van de Shell benzinestations. Je kunt er kiezen uit wel 12 verschillende hamburgers van kwaliteitsvlees (Black Angus, Kobe, etc.), met heerlijke toppings, iedere dag vers bereid. Vanuit hun bus mogen ze alleen eten verkopen, voor drank kun je bij het tankstation terecht. In andere delen van Spanje zie je dit fenomeen in deze vorm nog niet, alleen tijdens feria’s en andere evenementen.Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel februari 2015. Crossfit, een dynamische en uitdagende trainingsvorm

Crossfit, een dynamische en uitdagende trainingsvorm

Een relatief nieuwe, zeer complete trainingsvorm met de naam Crossfit wordt in Spanje steeds populairder. Het aloude afwerken van een enigszins statisch fitnessprogramma wordt bij Crossfit vervangen door een reeks van intensieve, functionele (natuurlijke) bewegingen die elkaar vloeiend opvolgen. Tijdens een Crossfitles wissel je gymnastiek- en aerobicbewegingen af met krachttraining en fitness- en atletiekoefeningen, op een gevarieerde manier en met een hoge intensiteit. Het idee achter Crossfit is om je niet te richten op slechts één sportonderdeel; met Crossfit ofwel Power RD Training train je functioneel en krijgt je lichaam een complete workout (conditie, kracht, flexibiliteit, power, snelheid, coördinatie, balans en controle). Het bijzondere van deze sport is dat het af te stemmen is op ieder niveau en je binnen redelijk korte tijd in vorm bent. Samen met een gevarieerd dieet verkrijg je met deze trainingsvorm een fysieke fitheid en optimale gezondheid.

Een volledige workout, geschikt voor iedereen
Een Crossfittraining bestaat uit een complete warming-up, een parcours van functionele bewegingen zoals duwen, trekken, knie buigingen, tillen en hardlopen, uitgevoerd met hoge intensiteit. Fitnessapparaten worden nauwelijks ingezet, wel wordt gebruik gemaakt van medicine balls, ringen, kettlebels, barbells, rubberen hamer, etc. Krachtoefeningen (tractorbanden omver duwen, zandzakken liften), stretch-, spring-, klim-, flex-, balans- en buikspieroefeningen, opdrukken, oefeningen met touwen, parachute en elastiek, oefeningen die het uithoudingsvermogen vergroten (bijv. een helling (met autobanden) beklimmen of oprennen), worden binnen een parcours afgewisseld. De les wordt afgesloten met een cooling down, waarbij stretchen zeer belangrijk is.

Het hele lichaam wordt getraind bij een Crossfitles, mits je de oefeningen correct uitvoert. De flexibiliteit, snelheid en kracht nemen toe naarmate je vordert met de training. Crossfit is een dynamische trainingsvorm; er wordt constant gevarieerd in de bewegingen, de duur ervan, het aantal herhalingen en de hoeveelheid gewicht. De training wordt hierdoor een uitdaging, ook op lichamelijk vlak: het lichaam moet zich namelijk voortdurend aanpassen aan de verandering van de stimulans. Het risico op blessures wordt hierdoor verminderd en een training zal nooit eenzijdig zijn.

De lessen worden over het algemeen in kleine groepen gegeven, waardoor iedereen optimaal begeleid kan worden. Een Crossfitles duurt gemiddeld een uur. Aangeraden wordt, zoals bij de meeste sporten, om drie keer per week te trainen. Maar met twee keer per week kom je al een heel eind. Het trainingsprogramma is zo ontworpen dat de oefeningen op elk niveau uitgevoerd kunnen worden, ongeacht de leeftijd en de fysieke gesteldheid. Binnen een groep voert iedereen dezelfde oefeningen uit, alleen de intensiteit en kracht bij de uitvoering zullen verschillen.
Deze sportvariant is ideaal om in vorm te komen en een ijzersterke conditie te krijgen. Crossfit is voor (top)sporters een ideale training en vormt een zeer goede voorbereiding op marathons en triatlons. Voor golfers is het ook zeer geschikt, aangezien veel bewegingen uit het golfen terugkomen bij Crossfit.

Hoe begon het?
Crossfit is bedacht door voormalig gymnasten Greg en Lauren Glassman. Het is afgeleid van de Amerikaanse commando-training. In 1996 werd de eerste sportschool in Santa Cruz (VS) geopend die zich specifiek op deze sport toelegde. Met name in de Verenigde Staten wordt Crossfit veel beoefend. Sinds 2007 worden ieder jaar de Crossfit Games georganiseerd in Californië (VS). Bron: Wikipedia

Waar kun je voor Crossfit terecht?
In de omgeving van Málaga zijn er diverse sportcentra die gespecialiseerd zijn in Crossfit. In Benalmádena vind je Elephant Sport Academy (bij het complex van Hotel Holiday World): http://www.sportacademy.es/, tel (Reuf Dervic): 654 206 015. Bij dit sportcentrum krijg je het hele jaar door training in de buitenlucht, met uitzicht op zee!

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel februari 2015.

Indrukwekkende expositie van fotografe Ana Buitrón bij restaurant ‘Vino Mío’

Op vrijdag 16 januari jl. toonde de Spaanse fotografe Ana Buitrón voor het eerst een gedeelte van haar bijzondere fotocollectie aan het publiek. Diverse kunstliefhebbers, waaronder ook vele vrienden en collega’s, kwamen bij het restaurant ‘Vino Mío’ in Málaga bijeen om haar persoonlijke werk te aanschouwen. ‘La fábrica de sueños’ is de naam die Ana aan haar collectie heeft gegeven. Voordat Ana met deze fotosessie van start ging, had zij al anderhalf jaar gewijd aan het schrijven van korte verhalen die haar ideeën, gevoelens en dromen zeer goed weergeven en waaraan zij vervolgens de zelfportretten heeft verbonden. Deze ‘autorretratos’ waarop zij onder andere te zien is met een levensgrote octopus als hoofddeksel, geven een zeer goed beeld van Ana als persoon en als fotografe.

Ana Buitrón runt al meer dan 15 jaar de fotostudio ‘Ana Buitrón Fotografía’ in La Carihuela, Torremolinos. Veel Nederlanders aan de Costa del Sol kennen haar van de paspoortfoto’s. Artistieke foto’s hebben ook altijd deel uitgemaakt van haar werk en leven, alleen richtte zij zich de afgelopen jaren meer op familie fotoshoots (zwangerschapsfoto’s, babyfoto’s, sessies van communies, etc.).
Zo’n anderhalf jaar geleden besloot zij haar hart te volgen en daaruit zijn onder meer de thematische en artistieke foto’s ‘La fábrica de sueños’ voortgekomen die tot eind februari dit jaar te bewonderen zijn bij het restaurant ‘Vino Mío’.

Ana Buitrón vertelt over haar passie en keuzes:“Bepaalde gebeurtenissen in mijn leven hebben zoveel indruk gemaakt en die lijken nu via mijn werk naar buiten te komen. Ik heb altijd gezegd dat ik uiteindelijk de artistieke kant op zou gaan binnen mijn werk als fotografe”. Ze vervolgt: “Tijdens mijn studie fotografie kwam ik in 1993 in contact met een Colombiaanse fotograaf die gespecialiseerd is in reclamefoto’s. Zijn uitgesproken stijl en drastische aanpak spraken me enorm aan: tijdens een fotosessie had het model een rauwe vis in haar mond! De foto’s die ik nu heb laten zien, zijn hoe ik ben. Dat ik een echte octopus en een bevroren vlinder heb ingezet bij de fotosessie staat hier los van. In mijn ‘relatos’, geschreven in het Engels en Spaans en in te zien op mijn facebook pagina (Ana Buitrón Fotografía), kun je het verhaal achter de foto’s lezen en dan zul je het begrijpen”.

Wat is de reden dat jij zelf model staat?
Ana verwoordt het als volgt: “Het gaat om creativiteit, en daar kan niemand mij bij helpen. Dat is een proces waar tijd voor nodig is en bovendien, ikzelf kan mijn ideeën en gevoelens het beste weergeven. Inbreng van anderen zou het magische moment verbreken”.
Alles heeft zij zelf gerealiseerd, van de make-up tot het vinden van een geschikte octopus.
Ana vertelt een leuke anekdote: “De geschikte octopus vinden, een van ongeveer 6 kilo, was niet zo makkelijk. Het bleek bovendien erg duur te zijn. Via facebook is het uiteindelijk gelukt: de eigenaresse van het restaurant in la Carihuela, ‘La Jábega’, kon mij er een leveren, in ruil voor een fotosessie”.

Contactgevens van Ana Buitrón
De fotostudio van Ana Buitrón is gelegen in de Calle Ciudad de Porcuna, 6 in La Carihuela, Torremolinos. Daarnaast is ze telefonisch bereikbaar via: 952 05 16 01 of 606 223 732 en via e-mail: fotografia@anabuitron.com. Meer informatie vind je op haar webpagina: http://www.anabuitron.com/. Ook op facebook (Ana Buitrón Fotografía) is ze actief.

Hoe hebben Hélène, de eigenaresse van Vino Mío, en Ana elkaar ontmoet?
Hélène: “Onze eerste ontmoeting was jaren geleden bij haar fotostudio. Ik had paspoortfoto’s nodig.
Ana scheen Vino Mio te kennen en een mogelijke expositie kwam ter sprake. Jaren later kwam ik weer nieuwe pasfoto's bij haar maken en het bleek dat Ana de expositie niet vergeten was. Dit keer sloegen we koppen met spijkers en spraken we gelijk af. Wat Ana er niet allemaal voor over heeft! De pulpo op de foto is echt. Haar werk is zo origineel. Ze heeft mij voorgesteld om samen met mij ook een reportage te maken, waarschijnlijk wordt dat iets met wijn, we gaan iets origineels verzinnen”.

Vino Mío, méér dan alleen een restaurant
In de loop der jaren is het restaurant ‘Vino Mío’ van Hélène Mostertman een begrip geworden aan de Costa del Sol. Het staat naast het voortreffelijke eten (met bovendien diverse vegetarische gerechten, een aparte kaart voor glutenvrije gerechten en een lunch menu tot 18.00 uur voor 12,50 €), bekend om de dagelijkse flamencoshows en de ‘cocina non-stop’ vanaf 13.00 uur. Op zondag zijn er daarnaast regelmatig brunches in combinatie met presentaties of modeshows. De volgende brunch is 8 februari, met als thema carnaval. Buffet en drankjes 19,50 € per persoon. Kinderen 10 euro. De best verklede deelnemer wint een etentje voor 2 personen. En 5 april is de jaarlijkse paasbrunch. “In principe georganiseerd voor de Nederlanders, maar afgelopen jaar zijn er ook veel Spanjaarden op afgekomen”, vertelt Hélène. Ze voegt toe: “Zij vinden deze Nederlandse traditie geweldig en ook de plaatselijke pers is erg geïnteresseerd”.
Een groot voordeel: bij ‘Vino Mío’ kun je het hele jaar door op het terras zitten; wanneer het nodig is wordt het verwarmd met gezellige vlammen en afgeschermd met glas.

Op maandag 23 februari a.s., van 17.00-19.00 uur, organiseert Hélène speciaal voor de Nederlanders een gratis wijnproeverij met hapjes. “Als cadeau, om jullie te bedanken dat jullie altijd mensen sturen. Inschrijven is wel nodig en er is een maximaal aantal deelnemers, 35”. Inschrijven kan via: reservas@restaurantevinomio.com of door te bellen naar: 952 609 093. Het adres: Plaza Jerónimo Cuervo, 2 (naast theater Cervantes). Website: http://www.restaurantevinomio.com/. Ook op facebook kun je terecht voor alles wat georganiseerd wordt: 'restaurante vino mio cervantes' en 'vino mio helene'.

Hélène sluit af: “De exposities worden over het algemeen maandelijks georganiseerd bij ‘Vino Mío’, nu alweer 12 jaar. In april organiseren we een vervolg op de huidige expositie van Ana Buitrón, met twee nieuwe thema’s: Dalí en Cervantes”.

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl


.

Artikel januari 2015. De Nederlandse Consulaten in Spanje zijn gesloten, wat nu?!

De Nederlandse Consulaten in Spanje zijn gesloten, wat nu?!
-Interview met Brenda Buskens en René Bressers van ‘Holland Consulting’-


Op 1 oktober 2014 werden alle Nederlandse consulaten in Spanje vanwege verlaging van de begrotingsruimte voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voor het publiek gesloten. Ook het Consulaat in Torremolinos, met een goed ingespeeld en deskundig team met ruim 20 jaar ervaring, sloot in september 2014 haar deuren. Dit heeft grote gevolgen voor de naar schatting 15.000 Nederlanders die permanent in Spanje verblijven. Voor menig Nederlander woonachtig in Andalusië zal het bijvoorbeeld voor het aanvragen van de verlenging van het paspoort betekenen dat dit in persoon in Madrid op het kantoor van de Ambassade moet plaatsvinden. Wel blijven de (honorair) consuls hun taken uitoefenen en in noodgevallen beschikbaar om de Nederlandse burger in het buitenland in beperkte mate bij te staan.

Brenda Buskens en René Bressers, twee van de voormalig medewerkers van het Nederlandse Consulaat in Torremolinos, zagen met eigen ogen hoe een enorme groep Nederlanders in de kou werd gezet, zonder dat hen enig alternatief werd geboden. De eerste reactie van Brenda en René was dan ook: “Daar moeten we iets voor organiseren.” Onder meer om de continuering van de dienstverlening te waarborgen en om te voorzien in andere veelgevraagde services, hebben Brenda en René op 1 oktober 2014 ‘Holland Consulting’ opgericht, een bedrijf dat een waaier aan diensten levert aan personen, instellingen en bedrijven. In en buiten Spanje. De begeleiding en voorbereiding van een aantal klassieke consulaire diensten behoren daar ook toe. De kerndiensten die ‘Holland Consulting’ levert richten zich op wonen, werken en inkomen, U en de overheid, administratie en fiscus en financiering en verzekering.

DE GEVOLGEN ZIJN GROOT VOOR EEN ENORME GROEP NEDERLANDERS
Brenda en René spreken hun verontwaardiging uit: “Deze groep Nederlanders is onvoldoende geïnformeerd over hoe het alternatief voor de consulaire diensten ingevuld gaat worden. Het gevolg van deze onbegrijpelijke eliminatie van dienstverlening is dus in eerste plaats een kostenverhoging (reiskosten en reistijd). Want een aanvraag van verlenging van paspoorten, andere identiteitsbewijzen, nooddocumenten en consulaire verklaringen, kan alleen nog in persoon bij de Nederlandse Ambassade in Madrid gedaan worden. Of men kan via een afspraak op Schiphol (en bij nog enkele gemeenten in Nederland) terecht. Het nieuwe paspoort zal dan per aangetekende post worden toegestuurd. Ook voor de Nederlandse toerist of de niet-Nederlander die iets van de Nederlandse overheid nodig heeft - en die voorheen een beroep zouden kunnen doen op het consulaire team in Torremolinos - geldt dat nagenoeg alle diensten alleen nog maar in Madrid verkregen kunnen worden.”
Ware het niet dat het team van Holland Consulting in staat is om de Nederlandse, in Andalusië woonachtige staatsburger een goed vangnet te bieden.

DIENSTEN EN SERVICES
Het team van ‘‘Holland Consulting’ vertelt: “We bieden een compleet netwerk aan diensten en services aan de Nederlands staatsburger in Andalusië, maar ook aan personen van een andere nationaliteit die hulp nodig hebben bij vestiging of inburgering in Nederland of aan personen die terugkeren naar hun vaderland of een ander woon- en werkland verkiezen. De enige beperking die wij hebben, is dat ‘Holland Consulting’ geen Nederlands reisdocument kan uitgeven. Wij zijn gespecialiseerd in de relatie (Nederlands) staatsburger en de Spaanse en Nederlandse overheid; hetzij door eigen kennis* of beschikbaar via het netwerk van specialisten dat voor het Nederlandse Consulaat in Torremolinos in de loop der jaren is ontstaan.”

‘Holland Consulting’ onderhoudt onder andere zeer goede contacten met de Ambassade in Madrid en de voormalige consulaire collega’s in Spanje en Gibraltar.
Brenda: “We zijn geen voortzetting van het Consulaat, maar ondersteunen de honorair consul wel in zijn administratieve taakuitvoering, op afroep. Zo kunnen we alle ‘bewegingen’ die Nederlanders maken van en naar Nederland voor hen risicovrij maken. Door hen vooraf te informeren over wat bijvoorbeeld de beste route is om een Nederlandse inboedel in Spanje met de minste belastingdruk in te voeren. Of een huwelijk in Spanje te doen voltrekken.”

Ook op juridisch en fiscaal gebied werken zij samen met een aantal gerenommeerde namen. En voor het afsluiten van ziektekostenverzekeringen (waar een Nederlands sprekende arts wel wordt geaccepteerd), aanvraag van het Spaanse fiscaal nummer en Residencia, belastingaangifte, aan-en verkoop en/of huren of verhuren van onroerend goed, kunt u ook bij hen terecht.

*René Bressers heeft veel ervaring opgedaan in het bankwezen en was onder meer directeur van Cajasur en Brenda Buskens kent met haar bijna 30 jaar ervaring bij het Nederlandse Consulaat de bureaucratische wegen in Spanje en Nederland en kan uw belangen hierdoor uitstekend behartigen,
in diverse talen.

TIPS VAN HET ‘HOLLAND CONSULTING’ TEAM
“We zouden ons er het gemakkelijkst vanaf maken door residenten te adviseren ons telefoonnummer op te nemen in de ‘contacten’ van hun mobiel. Maar de eerstvolgende tip daarna zou zijn: Wees op je hoede! Vraag om een schriftelijke bevestiging van wat je aangeboden wordt. In het Engels of Nederlands. Als je naar een Spaanse overheidsinstelling gaat, neem dan zoveel mogelijk brondocumenten mee. De derde tip zou zijn, kom gewoon eens langs en we maken vrijblijvend een ‘scan’ van je burgerlijke, fiscale en verzekeringstechnische huishouding en geven je een onafhankelijk advies en oordeel. Voor ouderen, informeer over wat je rechten en plichten zijn. In en buiten Nederland. En ken je risico´s met betrekking tot onder – en oververzekerd zijn. En vakantiegangers, geniet van wat Andalusië je biedt! Maar wat voor residenten geldt, mag ook voor vakantiegangers een tip zijn: Wees op je hoede! Stop niet al je geld en betaalkaarten in één tas. En al zeker niet in de buurt van oversteekplaatsen naar Marokko. En zorg dat je goed verzekerd bent.”

CONTACTGEGEVENS
‘Holland Consulting’ is gevestigd in Torremolinos aan de Avenida Carlota Alessandri 33, Edificio San Andrés 1ºF, boven de huisartsenpraktijk van Dr. Frank Buster. Voor informatie of een afspraak kunt u bellen naar 618.975.796 of 952.380.888 of e-mailen naar info@hollandconsulting.es.
Website: www.hollandconsulting.es (met link naar blog en nieuwsbrief).

Brenda en René vullen nog aan: “Het liefst werken wij op afspraak, maar wij passen ons aan de mogelijkheden van onze (potentiële) klanten aan. Dat kan dus overal zijn in ons werkgebied en op momenten dat het de klant past. Daarnaast is men dagelijks op ons kantoor welkom, ’s morgens van 09.00 tot 14.00 uur.”


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel december 2014. El Ejido (provincie Almería), een unieke en veelzijdige gemeente in Andalusië, met het beste klimaat van Europa

El Ejido (provincie Almería), een unieke en veelzijdige gemeente in Andalusië, met het beste klimaat van Europa

In september dit jaar stond ik tijdens mijn bezoek aan El Ejido, in de provincie Almería, versteld van de schoonheid van deze nog grotendeels ongerepte en veelzijdige omgeving, met bovendien het beste klimaat van Europa. Almería was mij al enigszins bekend, onder andere vanwege het befaamde en prachtige Cabo de Gata-Níjar Natuurpark (sinds 1997 staat dit Natuurreservaat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO), maar nu heeft El Ejido mij verrast. Wat een bloeiende en moderne gemeente binnen de regio Andalusië. Deze gemeente bezit niet alleen ruim 150 km2 aan landbouwkassen, maar heeft als toeristenplaats ook de minste regenval van heel Europa, 27 kilometer aan ongerepte kuststrook, geen hoogbouw, indrukwekkende flora en fauna, goed onderhouden golfterreinen, prachtige, goed begaanbare en vlakke fiets- en wandelroutes, watersporten kun je hier volop beoefenen én liefhebbers van cultuur en geschiedenis kunnen er ook hun hart ophalen. Een goed bewaard geheim; een paradijs voor een zeer divers publiek,
maar niet georiënteerd op massatoerisme, zoals in het merendeel van de toeristenplaatsen aan de Spaanse kust.

El Ejido is zeer strategisch gelegen en trekt zowel toeristen als zakenmensen aan. Het ligt op
30 minuten rijden van het vliegveld van Almería. Vanaf Nederland, België en Duitsland zijn er directe vluchten naar Almería. Vanaf Málaga kun je de gemeente El Ejido dankzij de nieuwe snelweg (autovía del Mediterráneo, A7) vanaf volgend jaar in slechts anderhalf uur bereiken!

Sinds 1982 is El Ejido een onafhankelijke gemeente. Jaarlijks wordt daarom nog steeds de ´Día del Municipio’ gevierd; dit jaar, op 11 september jl. ging het om de 32e viering.

DE GEMEENTE El EJIDO

De gemeente El Ejido heeft ruim 83.000 inwoners en bestrijkt in totaal 227 km2. Het ligt ten zuidwesten van de provincie Almería en bestaat uit tien plaatsen: El Ejido, Almerimar, Balerma, Matagorda, Las Norias de Daza, Pampanico, San Agustín, Santa María del Águila, Tarambana en Guardias Viejas. Drie plaatsen liggen aan de ongerepte kust van de gemeente
El Ejido (Balerma met ruim 4500 inwoners, Guardias Viejas met 450 inwoners en Almerimar met bijna 7000 inwoners), de andere zeven plaatsen zijn meer landinwaarts gelegen en zijn meer gericht op landbouw.

El Ejido zelf heeft enorm veel te bieden en is een volwaardige plaats en gemeente met onder andere diverse sportfaciliteiten (met onder meer een voetbalstadium en overdekte zwembaden), scholen, een ziekenhuis (het belangrijkste ziekenhuis van Almería, ‘El Hospital de Poniente-El Ejido’), de meeste nationale en internationale winkelketens zijn hier gevestigd en de enige Corte Inglés van de provincie Almería is ook hier te vinden. El Ejido is bovendien de gemeente die de grootste economische groei heeft meegemaakt van Europa in de laatste 25 jaar. Met zijn 150 km2 aan landbouwkassen is het de belangrijkste gemeente van Europa op dit gebied. De gemeente wint aan oppervlakte van Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola en Marbella bij elkaar. Én El Ejido is groter dan Amsterdam.

El Ejido is zeer bekend om de ‘invernaderos’ (kassen) die je als toerist kunt bezichtigen. Dit gedeelte ziet eruit als een ‘plastic zee’. Je krijgt hier een goede indruk van het agrarische proces van de groente- en fruitteelt. De kans is heel groot dat als je groente en fruit eet, deze afkomstig zijn uit El Ejido. De technieken die in de landbouwkassen worden ingezet, trekken bezoekers uit alle landen aan.
De landbouw is vanwege de voordelen die het goede en stabiele klimaat bieden, de basis van de economie van El Ejido. Groente en fruit worden voornamelijk geëxporteerd binnen Europa; een groot gedeelte gaat naar Nederland, België en Duitsland. Het zorgt bovendien voor enorm veel werkgelegenheid.
Tegenwoordig zet men in de gemeente El Ejido zoveel mogelijk biologische bestrijdingsmiddelen in, die grotendeels het gebruik van pesticiden vervangen; deze bestrijdingstechniek tegen insectenplagen in de landbouw blijkt een groot succes te zijn. Het grootste gedeelte van de landbouw is ecologisch.

Binnen de provincie Almería komt El Ejido op economisch en sociaal vlak steeds meer in het middelpunt te staan: je vindt hier de Rechtbank, de Belastingdienst en het Spaanse socialezekerheidsstelsel (Seguridad Social). Alle banken van Spanje zijn er vertegenwoordigd en alle dealers van de duurste auto’s zijn gevestigd in El Ejido.

El Ejido biedt zeer goede mogelijkheden voor investeringen in het bedrijfsleven.

CULTUUR EN GESCHIEDENIS

El Ejido heette in de Romeinse tijd Murgi en was destijds een van de belangrijkste steden van het zuiden van Spanje. Jaarlijks worden nog vele archeologische vondsten gedaan en El Ejido kan dan ook trots zijn op zijn historisch Erfgoed. Monumenten die je in El Ejido kunt bezichtigen zijn onder andere: ‘Sala de Historia Local’, een permanente expositie van archeologische opgravingen.
De belangrijkste vondst die in El Ejido te bezichtigen is, is wel het indrukwekkende ‘Romeinse mozaïek van Ciavieja’. Het mozaïekstuk werd in 1984 bij toeval ontdekt tijdens een niet-archeologische opgraving. Het is de bedoeling dat het gebied waar het mozaïek is gevonden uiteindelijk een Archeologisch Park wordt, aangezien het de belangrijkste Romeinse vindplaats in de provincie betreft. De expositie van het mozaïekstuk is te zien in het ‘Teatro Auditorio Ciudad de El Ejido’. De toegang is gratis. De openingstijden zijn op te vragen bij de gemeente: 950 541 014.
El Daimún is een monumentaal mausoleum uit de derde eeuw, gelegen vlak bij het centrum van El Ejido. Het maakte vroeger deel uit van een van de begraafplaatsen van de Romeinse stad Murgi (El Ejido). El Daimún staat symbool voor de gemeente El Ejido.

Door de gemeente worden regelmatig culturele evenementen georganiseerd. Eind mei/begin juni vindt er ieder jaar een groots evenement plaats, het ‘Festival de Teatro’. Gedurende een maand zijn in het ‘Teatro Auditorio Ciudad de El Ejido’ vele optredens te zien.

In de plaats Balerma (gemeente El Ejido) is midden 18e eeuw de ‘Torre Fortificada de Balerma’ gebouwd; deze was onderdeel van het defensief tegen het Rijk van Granada.

De plaats Guardias Viejas (gemeente El Ejido) staat bekend om zijn prachtige ‘Castillo de Guardias Viejas’, een kasteel uit midden 18e eeuw. Een fort was noodzakelijk om de stad en de inwoners te beschermen. Het gerestaureerde kasteel is tegenwoordig een monument waar men een zeer goede indruk krijgt van de historie van Guardias Viejas; de militaire uniformen en wapenuitrustingen zijn hier allemaal te bezichtigen. Het kasteel wordt ook gebruikt voor concerten en andere culturele evenementen. De entree is gratis.
Voor meer informatie: T: 950 489 555.

In Guardias Viejas heeft de heer Wim Kuipers in september dit jaar een eigen plein gekregen, het ‘Plaza Wim Kuipers’, dat uitkijkt over een prachtige, nog ongerepte kuststrook en grenst aan het ‘Castillo de Guardias Viejas’ (Kosta editie oktober 2014, red.). Guardias Viejas staat ook bekend om de Romeinse baden (Baños de Guardias Viejas).

TOERISME

De rust die vijftig jaar geleden heerste aan de Costa del Sol vind je terug aan de kustplaatsen van de gemeente El Ejido (Balerma, Guardias Viejas en Almerimar), nu met de meest moderne installaties en accommodaties van de 21e eeuw. De kuststrook van de gemeente El Ejido is voor velen nog een onontdekt Spanje. Een regio bovendien waar je het echte Spanje zult herkennen, waar men respect heeft voor de natuur en waar men geniet van het leven.
Je proeft in dit gedeelte van Almería nog de gemoedelijke mediterrane sfeer en je voelt je er in alle opzichten welkom. Zelf zal ik niet snel het warme onthaal door de dynamische en vooruitstrevende wethouders en hun medewerkers vergeten - tijdens mijn bezoek aan El Ejido - toen de burgemeester, de heer Francisco Góngora, de heer Wim Kuipers huldigde en de volgende dag het ‘Plaza Wim Kuipers’ officieel opende (Kosta oktober 2014, red.).
Na de huldiging werd het ‘Teatro Auditorio Ciudad de El Ejido’ speciaal voor ons geopend en getoond. Een prachtig gebouw waar je een goede indruk krijgt van de cultuur en geschiedenis van de gemeente.

Iedere plaats aan de mediterrane kust binnen de gemeente El Ejido biedt weer andere mogelijkheden en de meeste stranden dragen het kwaliteitskeurmerk ‘Q’ (Qualidad) en de Blauwe vlag (Bandera azul) hangt er uit.

Het gedeelte van Balerma tot aan Punta de Entinas (gemeente El Ejido) is helemaal vlak
(te zien op de plattegrond in reliëf van de Junta de Andalucía). Hier kun je kilometers fietsen
en wandelen langs de kust.
In Balerma vind je een erg mooi natuurgebied,’la Rambla del Sentir’.
En bij het prachtige natuurgebied Punta de las Entinas zijn zelfs nog ongerepte stranden te vinden. Punta Entinas-Sabinar is beschermd gebied en is door Natuurbeheer van de regio Andalusië erkend als Natuurlandschap én als Natuurreservaat. Dit gebied heeft een zeer gevarieerde flora en fauna en gedurende het hele jaar kun je hier flamingo’s zien. Het ligt tussen Almerimar en Playa Serena in en de kust is hier 15 km lang en wel 1,5 km breed.
75% van Punta Entinas-Sabinar hoort bij de gemeente El Ejido. De beste manier om het
gebied te verkennen is te voet, alleen dan kom je op de mooiste plekjes. Het is overal vlak,
dus gemakkelijk begaanbaar.

Almerimar, de grootste jachthaven van het zuiden van Spanje, heeft wel 1100 ligplaatsen. Almerimar is een luxe en aantrekkelijk toeristenoord met een ruime keuze aan hotels, appartementen en restaurants. Je loopt hier zo vanuit je hotel of appartement naar het strand.
Het heeft bovendien een 27 holes golfbaan, waar loofrijke bomen voor beschutting zorgen. De greens zijn wijds en snel te spelen en zijn omgeven door grote bunkers en diverse watervlaktes, waardoor het spel een extra dimensie krijgt. Deze golfbaan is ontworpen in 1976 door Rob Kirby en Gary Player. Het ligt op een unieke plek, aan zee en in de winter zie je vanaf de baan de besneeuwde bergvlakten van de Sierra Nevada. Meer informatie: www.golfalmerimar.com, Hotel Golf AR Almerimar 5*: Tel: 950 497 007 en Club de Golf Almerimar: Plaza de la Pirámide, Tel: 950 607 936.

Een groot pluspunt van de gemeente El Ejido is het aangename mediterrane klimaat. De bijna drieduizend zonuren per jaar maken het tot een geweldig klimaat gedurende het hele jaar. De jaarlijkse gemiddelde zeetemperatuur is 19 ºC.
Een leuke wetenswaardigheid is dat Almerimar (gemeente El Ejido) op dezelfde hoogte ligt als Torremolinos.

Een officiële studie van de afgelopen 60 jaar naar het klimaat van dit gebied wijst uit dat Almería slechts 200-600 mm regenval per jaar heeft. En binnen de provincie Almería kennen Guardias Viejas en Almerimar (gemeente El Ejido) nog minder regenval:150-200 mm per jaar. Almería heeft het beste klimaat van Europa (zie ‘Costa Almería’, www.ain.be/.. ./costa-almeria.com of zie ‘mapa climático de España -klimaat- en ‘mapa pluviométrico de España’ -regenval-).

Voor de actieve toerist heeft El Ejido zeer veel sportmogelijkheden te bieden. Naast golfen, behoren ook wandelen, fietsen, diverse watersporten, duiken en snorkelen, strandsporten en de paardensport tot de mogelijkheden.

Excursies zijn er genoeg te maken. In een half uur ben je in de Alpujarra almeriense, een dagje naar Cabo de Gata-Níjar Natuurpark is een echte aanrader
(zie: http://www.kostanieuws.com/columns/st...eria.html) en de historische plaatsen Enix en Felix zijn ook zeer de moeite waard.

Experts in toerisme en makelaardij voorspellen een grote toekomst voor de kust van de gemeente El Ejido (Balerma, Guardias Viejas en Almerimar) en zij vinden dat het voor projectontwikkelaars nu het moment is om te investeren in hotels of appartementen en voor particulieren, om te investeren in onroerend goed (huizen of appartementen). De prijzen van onroerend goed zijn tot nu toe nog zeer redelijk. Het toerisme is dit jaar al met 20% gestegen in vergelijking met 2013. Zodra de nieuwe snelweg in 2015 af is, zal dit nog meer toeristen aantrekken.

El Ejido heeft de toekomst, zowel voor toeristen als voor investeerders.


Bronnen: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ejido, Guía turística El Ejido, http://www.elejido.es/

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen
T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel november 2014. Herfsttraditie: las castañas asadas

Herfsttraditie: las castañas asadas

Vanaf half september zie je de kraampjes met gepofte kastanjes weer verschijnen in de provincie Málaga. Op straat vormen zich grote rookwolken en de hitte van het vuur verspreidt zich. Hier in het zuiden merken we weinig van de seizoenswisselingen, maar met het rapen van de eerste kastanjes wordt ook de herfst ingeluid. Ieder jaar weer een gezellig tafereel op straat. Mensen wuiven zich nog koelte toe met hun waaier, terwijl de ‘castañas’ gepoft worden boven een houtskoolvuur in een diepe grote pan met gaten erin.
‘Castañas asadas’ kun je tot net voor de kerst overal krijgen, daarna zijn de kraampjes vaak opeens weer uit beeld.

In Málaga komen de meeste kastanjes uit de Valle del Genal; hier wordt jaarlijks zo’n 5 miljoen kilo van deze heerlijke noot geoogst.
Van de kastanjes uit Málaga wordt ook internationaal genoten, nl. in Nederland, in België en in Duitsland.
De zorg voor de kastanjebomen in de Valle del Genal is een echt familiegebeuren en gaat over van generatie op generatie. De families rapen zelf de kastanjes in hun vrije weekend en plannen zelfs hun vakantie in de oogstperiode, zodat ze een week lang ongestoord kastanjes kunnen rapen.

De kastanje, lekker en erg gezond

Kastanjes bevatten weinig vet en bestaan voor 50% uit water, ze leveren veel mineralen (fosfor, calcium, ijzer, zink, magnesium en koper) en vitamines (B1, B3, B6 en foliumzuur). Kastanjes zijn rijk aan koolhydraten, vooral in de vorm van zetmeel en vezels en deze nootsoort geeft dan ook snel een verzadigd gevoel. Ze hebben een laag proteïne-gehalte en zijn goed voor hart en bloedvaten, tijdens borstvoeding en bij bloedarmoede.

‘Fiesta de la Castaña’ in Alcaucín

Op 30 oktober dit jaar vond het kastanjefeest weer plaats in Alcaucín, een dorp in de provincie Málaga in de streek Axarquía. Meer dan 300 kilo gepofte kastanjes, 200 kilo gepofte zoete aardappelen en andere producten zoals ‘mantecados’ en ‘anís’ gaan er op zo’n dag doorheen.
Oorspronkelijk werd dit feest georganiseerd om de oogst te laten proeven aan de bevolking. De kastanjes en overige producten werden door de buurtbewoners gedoneerd, zodat hen geen schrik werd aangejaagd op de vooravond van ‘Todos los Santos’* (1 november, Allerheiligen), bekend als Halloween.
Tegenwoordig kan de ‘Fiesta de la Castaña’ beschouwd worden als een gemoedelijke dag met volop eten en drinken.

*Op 1 november worden tijdens ‘Todos los Santos’ (Allerheiligen) de overledenen herdacht en geëerd op diverse plekken in de wereld. In Spanje is deze katholieke traditie een officiële feestdag.

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

NB.: Opgeven voor het sinterklaasfeest van vrijdag 5 december bij
‘South Beach Marbella’ kan vanaf nu via: info@southbeachmarbella.com,
telefonisch: (+34) 952 113 005 of via facebook.com/SobeMarbella

Artikel oktober 2014. Wim Kuipers, de eerste Nederlander met een eigen plein in Spanje - El Ejido, Almería -

Wim Kuipers, de eerste Nederlander met een eigen plein in Spanje
-El Ejido, Almería-


De grenzeloze en belangeloze inzet van Wim Kuipers voor de gemeente El Ejido in de provincie Almería is vereeuwigd in een plein, de ‘Plaza Wim Kuipers’. De ‘placa’ met daarop zijn naam werd op vrijdag 12 september jl. ceremonieel door de burgemeester van El Ejido, Francisco Góngora, in aanwezigheid van o.a. de wethouder van cultuur, José Andrés Cano, onthuld en prijkt op het indrukwekkende plein waar het kasteel staat, van de wijk Paraíso al Mar in Guardias Viejas. De avond ervoor was de zeer gewaardeerde Nederlander in El Ejido bij het gemeentehuis ‘Patio de Luces’ al gehuldigd vanwege diverse donaties van historische vondsten.

Jaarlijks organiseert de gemeente El Ejido de ´Día del Municipio’ en viert dan de oprichting als onafhankelijke gemeente; dit jaar ging het om de 32e viering. Op 11 september jl. werden daarom verschillende mensen gehuldigd die belangrijk werk hebben verricht voor deze gemeente.
Het voorstel van de burgemeester van El Ejido, Francisco Góngora, om Wim Kuipers te huldigen, werd op 29 juli jl. door alle 25 wethouders unaniem aangenomen. Aanwezig bij de officiële huldiging waren naast de burgemeester, alle leden van de Gemeenteraad, de afgevaardigde van de Regering in Andalusië, Carmen Crespo, de voorzitter van Provinciale Staten, Gabriel Amat, de onderafgevaardigde van de Regering in Almería, Andrés García Lorca, de afgevaardigde van de Andalusische Regering in Almería, Sonia Ferrer; en Eerste en Tweede Kamerleden, nationale afgevaardigden en andere civiele en militaire autoriteiten.
Voor Nederland was de Honorair Consul, Dhr. Frank J.J. Buster speciaal aanwezig. Naast de provincie Málaga, vertegenwoordigt hij ook Almería, Jaén, Granada en het territorium Melilla. De Consul van Marokko was ook vertegenwoordigd.

Wim Kuipers zet zich al ruim 48 jaar in voor het behoud van de cultuur en geschiedenis van de provincies Málaga en Almería.
De gemeente El Ejido, waaronder de plaatsen El Ejido, Almerimar, Balerma, Matagorda, Las Norias de Daza, Pampanico, San Agustín, Santa María del Águila, Tarambana en Guardias Viejas vallen, draagt hij een warm hart toe. Bij toeval kwam hij hier midden jaren ’60 terecht en hij was zeer onder de indruk van de schoonheid van dit gebied dat zowel idyllische stranden, rijke akkerbouw als een indrukwekkende geschiedenis en cultuur waarborgt. “Een paradijs”, noemt hij het nog steeds. En “totaal anders dan andere streken van Spanje” en bovenal “met het beste klimaat van Europa”.

Zijn passie voor cultuur en geschiedenis is niet beroepsmatig. Wim Kuipers is afgestudeerd aan de ‘École Hôtelière de Lausanne’ in Zwitserland en de ‘Hogere Hotelschool’ in Maastricht en vanaf 1963 zette hij zich in voor het hotel- en restaurantwezen aan de Costa del Sol en Almería. Wim Kuipers was de jongste onderdirecteur van een luxe hotel in Spanje (Hotel Al-Andalús in Torremolinos), hij was één van de vier oprichters van het ‘Rulotel’ (mobiele restaurantservice op filmlocaties in Almería) en was eigenaar van het grootste restaurant van de hele kust. Vele filmsterren kwamen naar Torremolinos toe om in het restaurant ‘Florida’ aan de Plaza Costa del Sol te eten. Hij behaalde zijn diploma voor Toerisme en leidde het succesvolle reisbureau ‘Eurotours’ in Torremolinos. Als gediplomeerd makelaar en projectontwikkelaar heeft hij bovendien grote naam gemaakt in zowel Londen, Torremolinos als in Almería met zijn makelaarskantoor WIMA. Tegenwoordig is hij ook zeer actief bij ASIS, met als doel maatschappelijke integratie.
Zijn onlangs overleden vrouw, María Victoria Martínez Higuero was 25 jaar lang ‘delegada de Manos Unidas’ in Torremolinos. Wim Kuipers woont het langst aan de Costa del Sol van alle Nederlanders.

El Ejido heeft sinds de jaren ’60 zeer belangrijke historische en culturele informatie en museumstukken mogen ontvangen van Wim Kuipers en als dankbetuiging heeft de gemeente, naast de huldiging op 11 september jl., een plein van 10.000 m2 naar hem vernoemd - gelegen op de mooiste plek van El Ejido - dat uitkijkt over een prachtige, nog ongerepte kuststrook en grenst aan het ‘Castillo de Guardias Viejas’. Het is voor het eerst dat een Nederlander een dergelijke erkenning in Spanje ten deel valt.
De gemeente beschikt nu onder meer over historische foto’s van het ‘Castillo de Guardias Viejas’, van Guardias Viejas zelf en van de omgeving van El Ejido, ook heeft de gemeente historische boekwerken van de Romaanse baden van 150-200 jaar oud in haar bezit, historische notariële aktes van meer dan 200 jaar geleden en oude plattegronden en getuigenissen van inwoners van vroeger van de huidige gemeente. De meest indrukwekkende donaties aan de gemeente El Ejido zijn wel twee mozaïeken van ceramiek, gerealiseerd door het bedrijf ‘Cerámica Navia’ in Sevilla, met afbeeldingen van de plaats Guardias Viejas uit de 19e eeuw van de schilder Fernando Orce Guerrero. ‘Cerámica Navia’ is één van de belangrijkste fabrieken die het mozaïek van het beroemde ‘Plaza de España’ in Sevilla heeft gemaakt.

In zijn toespraak bij de huldiging en zijn dankwoord na het ‘openen’ van het Wim Kuipers Plein benadrukte hij nog eens het belang van de erkenning en het behoud van de cultuur en geschiedenis van een gemeente: “Een plaats zonder geschiedenis is als een plaats zonder herinneringen”. Bovendien uitte hij zijn vertrouwen in de toekomst van Almerimar, dat enorm veel potentieel heeft als toeristische plaats. “Mooiere stranden dan in dit gedeelte van Spanje vind je niet,” verkondigt Kuipers. “El Ejido heeft enorm veel te bieden en is een volwaardige plaats en gemeente met sportfaciliteiten, scholen, een ziekenhuis, enz.” Wim Kuipers vertelt: “El Ejido is de gemeente die de grootste economische groei heeft meegemaakt van Europa in de laatste 25 jaar. En met zijn 150 km2 aan landbouwkassen is het de grootste gemeente van Europa op dit gebied. De gemeente wint aan oppervlakte van Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola en Marbella bij elkaar. Én El Ejido is groter dan Amsterdam.”

Erkenning is mooi en houdt de passie levend. Almería is binnen de regio Andalusië een provincie die erkenning verdient, het heeft zoveel te bieden: eindeloze, nog ongerepte kuststroken, kristalhelder zeewater, historische stadjes, natuurlijke waterbronnen, een geweldig klimaat en vruchtbare grond.

In een volgende editie kunt u meer lezen over de provincie Almería.

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel september 2014. Filmfestival Málaga met klassiekers in originele versie

Filmfestival Málaga met klassiekers in originele versie

Het Festival de Málaga organiseert deze maand net als vorig jaar een filmweek waarbij diverse klassieke films in hun originele versie gedraaid zullen worden. Deze ‘ciclo La Edad de Oro’ vindt plaats in de bioscoop Albéniz in Málaga, van 3 tot 11 september.
In totaal worden er 30 films getoond, verdeeld over 7 thema’s. Per dag zijn er 2 voorstellingen, 4 concerten, een informatieve bijeenkomst en 3 workshops.

Op 3 september zal de filmweek feestelijk geopend worden met een gratis filmvoorstelling in de openlucht in de calle Alcazabilla in Málaga; deze dag zal de klassieker ‘Vacaciones en Roma’ (Roman Holiday) te zien zijn. De resterende 29 films worden vervolgens in de ‘Cine Albéniz’ getoond.
De 7 thema’s die aan bod komen draaien respectievelijk om John Ford, Bernard Herrmann, Roberto Rossellini, Amerikaanse comedy, Melodrama, Mijn favoriete horrorfilms en de Filmkeuze van het publiek.

Enkele films die aan bod zullen komen zijn: The Fugitive, The Ghost and Mrs. Muir, Vertigo, Paisa, Imitation of Life, Dracula en Annie Hall.

Op 4 september kun je het concert Cheek To Cheek - Clásicos de Hollywood bezoeken, op 5 september Trío Arriaga, op 8 september het gratis concert Oh Sunny Day En tot slot op 9 september Petiswing.

Naast de films en concerten zijn ook de workshops een bezoek waard: deze ‘Cine con sabor’ staat in het teken van de Italiaanse (3 september) en Amerikaanse keuken (5 september) en het filmmenu (10 september). De workshops worden aangeboden door de ‘Escuela de cocina Laboratorio de Sabores’. Iedere activiteit kost 25,- €. Reserveren kan via e-mail: iconsulta@laboratoriodesabores.com of telefonisch: 634 552 625.
Ook wordt tijdens de filmweek dagelijks een ‘Carta de Cine’ aangeboden en kun je voor een speciale prijs in echte filmsfeer een menu nuttigen dat in het teken staat van de getoonde films.

De kaartjes voor de filmvoorstellingen en de concerten zijn te verkrijgen bij het loket van de ‘Cine Albéniz’ en via de webpagina www.unientradas.es. Alle kaartjes kosten 5,- €. (4,50 € voor leden van de Club Albéniz). Bij aankoop van 5 kaartjes kun je gebruik maken van een ‘abono’ en betaal je 20,- €.

Fijne filmweek!

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel augustus 2014. Preventie van bosbranden in Spanje

Preventie van bosbranden in Spanje

In de zomermaanden zie je de roodgele watervliegtuigen weer regelmatig overvliegen en wordt er getracht de bossen en het omringende gebied zoveel mogelijk te beschermen en een catastrofe te voorkomen. Maar met het doven van de vlammen zijn de bossen nog niet gered: het herstel ervan vereist veel werk en tijd en net zo belangrijk is het voorkomen van nieuwe branden.

Herstel en preventie
Binnen Europa is Spanje het land dat het meest getroffen wordt door bosbranden. Aan preventie moet hier nog veel meer gedaan worden.
20 jaar voordat een bosbrand uitbreekt, kan hij bij wijze van spreken al geblust zijn; door de bossen na een brand te herstellen en minder kwetsbaar te maken. Dit kan gerealiseerd worden door het gebied ruimer in te delen en diverse inheemse boomsoorten te planten, zonder dat de omgeving hierdoor geschaad wordt.

Bosbranden zijn ook noodzakelijk voor het ecologisch systeem en zorgen voor herstel van de bossen en bergen, maar momenteel gaat het niet alleen om natuurrampen; maar al te vaak is er sprake van nalatigheid en gebrek aan preventie.

Het is nu zaak om de bossen preventief te herstellen met geschikte boomsoorten, akkers niet meer te bewerken met behulp van verbranding, goede uitrusting paraat te hebben voor de brandweerlieden en noodplannen voor te bereiden voor risicogebieden.
In Spanje is ter voorkoming van bosbranden al ingesteld dat je 4 punten kunt verliezen van je rijbewijs (een derde deel van het totaal aantal punten), als je een brandend voorwerp zoals een sigarettenpeuk uit het autoraampje gooit.

De cijfers
55% van de bosbranden zijn - hoe erg ook - met opzet aangestoken, slechts 23% vinden ongewild plaats door nalatigheid of grote hitte. Bij een bosbrand verbrandt normaal gesproken zo’n 60% van het betreffende gebied. In 96% van de gevallen start een bosbrand door inbreng van de mens. Per jaar vinden er zo’n 16.500 bosrampen plaats.

In Alhama de Almería (Sierra de Gádor in Almería) is op 25 maart jl. 3.400 hectare grond platgebrand vanwege een kapotte elektriciteitskabel.
Op 20 april dit jaar is in Lucainena de las Torres (Sierra Alhamilla in Almería) 2.455 hectare grond verwoest, ook vanwege een gammele elektriciteitskabel.
En nog niet zo lang geleden, op 15 juni 2014 is in Tivissa (Tarragona) 812 hectare bos verdwenen als gevolg van onweer.
In 2013 was er in Mijas natuurlijk de rampzalige bosbrand die tot in Marbella verwoestingen heeft aangericht. Deze brand was het gevolg van nalatigheid.

Deze zomer zijn er weer veel risicogebieden voor bosbranden in Spanje: vooral het binnenland en het zuidwesten van Spanje kunnen getroffen worden.

Als je een Air Force Canadair CL-415 ziet overkomen in de provincie Málaga, dan weet je dat er ergens een bosbrand gaande is.


Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel juni en juli 2014. Running, de nieuwe Spaanse trend.

Running, de nieuwe Spaanse trend

Vroeger was het joggen, toen werd het hardlopen en nu noemen ze het hier in Spanje running. Met hardlopen ofwel rennen/running streef je iets na. Op sportgebied, je wilt bijvoorbeeld een bepaalde afstand of tijd behalen, je wilt aan je conditie werken, afvallen of je wilt gewoon de bus halen en trekt even een sprint.
Hier aan de kust is deze sport natuurlijk heel goed te beoefenen: het klimaat werkt mee en het strand is om de hoek.

Hardlopen lijkt steeds meer in populariteit toe te nemen. Je ziet afgetrainde sporters, maar ook vrienden die elkaar ’s ochtends aan de boulevard ontmoeten en zich inspannen. De een kleedt zich juist lekker luchtig, de ander pakt zich helemaal in in regenkleding om maar zoveel mogelijk te zweten en snel af te vallen. Met de blik vaak op oneindig en iedere dag weer met de intentie om verder te komen.

Voordelen
Waarom die run op rennen? Rennen heeft veel voordelen en zeker in tijden van crisis: het is relatief goedkoop, je doet het als het jou uitkomt, je bent in de buitenlucht, je kunt het goed alleen doen en ook in gezelschap, het werkt ontspannend en je bent natuurlijk met je conditie en gezondheid bezig. Het wordt vaak een levenswijze en gaat goed samen met gezonde voeding. Langzaam opbouwen is wel aan te raden, er ongetraind volop voor gaan is zeker niet gezond.

Geluksgevoel
Rennen werkt verslavend, wordt wel gezegd. Zelf ben ik zo’n 10 jaar geleden begonnen met rennen. Eerst met flinke tegenzin, maar op een gegeven moment kom je in een ritme en lijkt het vermogen om langdurig te rennen in je lichaam opgeslagen te worden en wordt het steeds makkelijker, ook als je een keer een maand niet zo actief bent. De laatste keer dat ik de halve marathon liep is alweer even geleden, maar toch… je weet dat je binnen niet al te lange tijd weer in vorm kunt zijn, als je maar even doorzet. Het eerste kwartier is altijd even zwaar, maar daarna lijken je benen als vanzelf te gaan.
Een arts uit Málaga, Rafael López, verklaart in de krant ‘La Opinión’ dat rennen een grote fysieke inspanning vereist waarbij endorfine vrijkomt, wat ervoor zorgt dat een geluksgevoel optreedt dat te omschrijven valt als ‘zweven’.

Iedereen wordt er beter van
De markt speelt goed in op deze trend: bij winkels als ‘Decathlon’ en ‘Runners Point’ is de nieuwste mode op rengebied te verkrijgen. Volgens de Spaanse Ombudsdienst ‘Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores’ voor sportartikelen geeft de semiprofessionele atleet zo’n 700 euro per jaar uit aan kleding, gadgets en inschrijfgeld voor wedstrijden. Voor de amateurrenner is dit ongeveer 180 euro per jaar. Merken die vooral goed verkopen zijn Asics en New Balance.

Hardloopwedstrijden aan de Costa
Op de site http://primeguis.org/calendario-de-ca...de-malaga/
wordt per maand aangegeven waar een hardloopwedstrijd georganiseerd wordt. Er is genoeg keuze, zowel voor korte als lange afstanden. De (halve) marathons worden vooral in de wintermaanden georganiseerd. Dus nog alle kans om in vorm te komen. Trainingsschema’s zijn volop te verkrijgen via o.a.: http://www.hardloopschema.nl/

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel mei 2014. Nederlands (dag)onderwijs en trainingen bij NTC Parasol

Nederlands (dag)onderwijs en trainingen bij NTC Parasol

Als Nederlandse school aan de Costa del Sol staan we vooral bekend om onze lessen Nederlandse taal en cultuur. Nederlandstalige kinderen volgen dit onderwijs een of meerdere dagdelen per week, naast het onderwijs dat ze op de lokale of internationale dagschool volgen. Dit kan zijn na schooltijd, op zaterdag of zoals wij bij de locatie Alborán in Marbella aanbieden: Nederlands voor de Nederlandstalige kinderen van deze school tijdens de middagpauze.

De afgelopen jaren hebben we ons onderwijs uitgebreid en naast Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor kinderen van 3 tot 18 jaar bieden we ook volwassenenonderwijs en examentraining aan voor het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT, volgens Europees Referentiekader, niveaus A1-C1, red.). Dit schooljaar zijn we bovendien gestart met dagonderwijs voor basisschoolleerlingen, dankzij een samenwerking met De Wereldschool. Zij verzorgen al jaren afstandsonderwijs, maar zijn zich de laatste tijd steeds meer aan het specialiseren in het vormgeven van Nederlands onderwijs op Nederlandse scholen over de hele wereld.

Voor wie is dit afstandsonderwijs bedoeld?
Wij zien afstands(dag)onderwijs als een zeer geschikte manier om individueel of groepsgewijs Nederlands onderwijs aan te bieden in het buitenland, aan gezinnen die slechts één of enkele jaren in Spanje verblijven of die zich willen voorbereiden op een terugkeer naar Nederland. Dit dagonderwijs kan gedeeltelijk op onze locatie in Torremolinos en gedeeltelijk online (via skype) gevolgd worden. Leerlingen krijgen daarnaast ook taken mee om thuis te doen.
De begeleiding voor dagonderwijs voor basisschoolleerlingen gaat volledig via onze school NTC Parasol, voortgezet onderwijs leerlingen krijgen online lesbegeleiding van vakdocenten van De Wereldschool en coaching via ons. Wij maken bij beide onderwijsvormen gebruik van de lespakketten en toetsen van De Wereldschool.

Om toch in contact te blijven met leeftijdgenoten, kan naast de privébegeleiding ook gekozen worden voor het volgen van de groepslessen Nederlandse taal en cultuur (NTC) op één van de lespunten aan de Costa del Sol. Hiervoor zijn wij bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en de Onderwijsinspectie (OCW) aangesloten.

Waarom afstandsonderwijs met begeleiding?
Voor afstandsonderwijs heb je veel discipline nodig. Zelfs als ouders hun kinderen begeleiden, blijkt regelmatig werken op een vast tijdstip moeilijk vol te houden. Wij bieden de kinderen naast afstandsonderwijs ook intensieve persoonlijke begeleiding en coaching en hebben een lesbevoegdheid.

Online lessen Nederlands voor kinderen en volwassenen
Behalve het dagonderwijs op afstand kan ook NTC-onderwijs (Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs) op afstand gevolgd worden. Deze lesvariant is bijvoorbeeld geschikt voor gezinnen die te ver van onze leslocaties afwonen.

Vanaf ongeveer 16 jaar kan gekozen worden voor (online) training voor het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, red.). Alle taalonderdelen (spreken, luisteren, lezen en schrijven) komen hier ruim aan bod. Deze examentraining is zeer geschikt als voorbereiding op een HBO of universitaire studie en ook anderstaligen die hun vak willen uitoefenen in Nederland of België (medici, technici, etc.) of mensen die willen inburgeren in Nederland, kunnen met behulp van een van de profielen van CNaVT hun doel bereiken.

Ons lesaanbod is erg divers en voor andere lesvarianten kunt u ook altijd bij ons informeren.

Hester Zigtema – Directeur NTC ‘Parasol Costa del Sol’ voor taallessen aan kinderen en volwassenen T: (+34) 649 335 336 E: hesterzigtema@nscds.nl W: www.nscds.nl

Artikel april 2014. Bloeiende kersenbomen in Extremadura.

Bloeiende kersenbomen in Extremadura

De lente laat niet alleen Andalusië stralen. In El Valle del Jerte, in Extremadura staan de kersenbomen op dit moment misschien alweer volop in bloei. De regio Extremadura ligt in het midden/zuidwesten van Spanje, boven de regio Andalusië. Hier zie je tussen eind maart en half april indrukwekkende landschappen; gedurende één à twee weken laat de bloesem van de kersenbomen de bergglooiingen en valleien eruitzien als een witte bloemendeken (la floración de los cerezos).
Vorig jaar kon dit prachtige lenteplaatje vanwege de hevige regenval en de lage temperaturen in Extremadura pas in april aanschouwd worden. Dit jaar lijkt het erop dat de kersenbomen uitbundig bloeien rond de eerste week van april.

De lente in El Valle del Jerte kent drie speciale momenten: het ontwaken van de vallei (tussen 21 en 27 maart), de bloeiende kersenbomen (tussen 28 maart en 12 april) en de bloemenregen (tussen 13 april en 3 mei).
In de dorpjes van El Valle del Jerte wordt de pracht aan kersenbloesem gevierd met verschillende culturele, sportieve (wandelroutes) en gastronomische activiteiten; de ‘Fiestas del Cerezo en Flor’ luiden de lente feestelijk in. Sinds dertig jaar worden deze feestelijkheden gehouden ter ere van de ruim anderhalf miljoen kersenbomen met hun witte voorjaarsbloesem.

Met de auto kun je de bloeiende kersenbomen aanschouwen via dorpjes zoals Casas de Castañar, Cabrer, Valdastillas, El Torno en Rebollar. Het zijn smalle weggetjes met veel bochten, maar je rijdt wel vlak langs de kersenbomen. Langs de wegen zijn ook volop souvenirs te verkrijgen zoals ‘quesos del Casar’ en ‘mermeladas’. En voor in de tuin kun je ook je eigen kersenboom kopen vanaf zo’n 3 euro. Een bezoek aan het klooster Monasterio de Yuste of de stad Plasencia is ook zeer de moeite waard.
Op de webpagina http://www.turismovalledeljerte.com/ van Valle del Jerte wordt precies aangegeven wanneer de beste periode is om dit gebied te bezichtigen. Probeer de weekenden wel te vermijden, want het is een echte toeristische trekpleister geworden.

Cerecera en Feria de la Cereza
Tussen begin mei en half juli worden de kersen geraapt. En tussen begin juni en begin augustus start de ‘Cerecera’ en wordt de ‘Feria de la Cereza’ georganiseerd. In deze periode zijn er ieder weekend wel activiteiten zoals een kersenmarkt, kersen proeven en wandelingen. Pas in het najaar worden de feestelijkheden rondom de kersen afgesloten met wandelroutes door de bossen van dit gebied.

Zelf kersen rapen
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het kersenrapen. Meerdere organisaties ontfermen zich hierover:
Finca los Polluelos, in Rebollar. Tel: 927 47 10 85 – 676 79 18 88, http://www.arrakis.es/~balaustre/rebo...maceta.htm
Garganta de los Infiernos Actividades en la Naturaleza. Tel: 658 371 626, www.gargantadelosinfiernos.com
Valleaventura. Tel: 636 631 182 – 927 17 33 80, www.valleaventura.com
Albergue Alberjerte, in El Torno. Tel: 619 800 072 – 605047715, www.alberjerte.com.

Tot slot kan het kersenmuseum bezocht worden (El Museo de la Cereza).
Het museum is geopend op woensdag en donderdag van 9.30 – 14.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 9.30 – 14.00 uur en van 17.00 – 20.00 uur en op zondag van 10.00 – 14.00 uur. Adres: c/ Hondón, 58 in Cabezuela del Valle.
Tel: 636 731 862. Toegang 1 €.

Fijne lente!


Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel maart 2014. Discussie rondom de Cito-eindtoets.

Discussie rondom de Cito-eindtoets

De Citotoets is weer achter de rug voor de groep 8-leerlingen in Nederland. Op 11, 12 en 13 februari jl. is op 85% van de basisscholen deze eindtoets van Cito voor groep 8 afgenomen. De voorstress lijkt ieder jaar toch wat toe te nemen. Ouders en scholen investeren steeds meer in bijlessen en abonnementen op online oefenprogramma’s, zoals squla.nl. Vanaf 2015 wordt de veelbesproken toets verplicht. Het is dus de laatste keer dat basisscholen ervoor kunnen kiezen deze toets niet aan te bieden aan hun leerlingen. Het afnamemoment zal dan wel later in het schooljaar zijn, nl. half april.

De Eindtoets bij NTC Parasol
Nederlandse scholen in het buitenland die aangesloten zijn bij de Onderwijsinspectie (richtlijn: mogelijke instroom (vervolg)onderwijs in Nederland of België), hebben ook de mogelijkheid om de Eindtoets op te nemen in hun toetsprogramma. Onze school ‘Parasol’ geeft ouders ieder jaar de kans om te kiezen of hun kinderen deze toets maken en of ze alleen het onderdeel taal of alle onderdelen (taal, rekenen, studievaardigheden en facultatief: wereldoriëntatie) doen. Ondanks de subsidiestop worden alle Cito-toetsen voor taal van groep 1-8 én de Eindtoets groep 8 nog steeds afgenomen op onze school. Het is nog niet bekend of de Cito-eindtoets (onderdeel taal) in 2015 ook voor NTC-scholen (Nederlandse Taal en Cultuur) een vereiste zal worden.

Discussie
De prestaties van de leerlingen worden steeds belangrijker voor hun toekomst; het aannamebeleid op scholen voor voortgezet onderwijs is hier ook op gericht.

Momenteel is de discussie gaande of de Eindtoets een ‘prima verplicht middel is om de vaardigheden van kinderen te testen’ of een ‘te beperkt, want eenzijdig testmiddel’. De toets zou ‘veel stress opleveren’, ‘de emotionele intelligentie niet meten’, ‘verkeerde verwachtingen wekken’ en ‘achterhaald zijn’. (Volkskrant, 13 februari 2014)

Onze ervaring is dat vooral de ‘losse’ Cito-toetsen die ook gedurende het schooljaar worden afgenomen, een duidelijk beeld geven van het niveau van de leerling. De Eindtoets geeft vaak een wat zwakker resultaat weer, dat niet altijd strookt met onze eigen observaties en eerder afgenomen toetsen. Wellicht is dit te wijten aan de spanning die deze toets toch vaak opwekt bij leerlingen. Want de normering is wel degelijk hetzelfde en samen met de andere (Cito-)toetsen en observaties van de leerkracht wordt een duidelijk beeld verkregen en kan heel goed een advies gegeven worden voor vervolgonderwijs.

Extra oefenen

De site www.squla.nl biedt abonnementen aan voor zowel scholen als ouders en is door Cito als een geschikte site bestempeld. Voor particulieren zijn hier wel kosten aan verbonden. Op de site vind je zowel Cito-vragen in quizvorm als spellen en oefeningen per basisschoolvak, per leerjaar.

Maar op school zijn de kinderen al goed voorbereid op de toetsen en is alles wat je moet weten al vaker uitgelegd. Extra oefenen en zenuwen zijn dus eigenlijk niet nodig. Als de Cito-eindtoets net zo wordt benaderd door scholen en ouders als de losse Cito-toetsen, zal de druk rondom deze toets wellicht afnemen en zullen de resultaten waarschijnlijk beter passen bij de andere toets- en observatiegegevens. Toetsen zonder stress dus, het is ten slotte geen eindexamen.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel februari 2014. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Steeds meer voortgezet onderwijs leerlingen kiezen er op onze school ‘Parasol’ voor om een van de CNaVT-examens (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) bij ons af te leggen.
De examens gaan uit van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven) en samen met de Fontys Hogescholen en de Nederlandse Taalunie wordt dit project wereldwijd uitgevoerd.
De examens worden door de meeste Hogescholen en Universiteiten in Nederland en Vlaanderen erkend en zijn ook zeer geschikt voor (anderstalige/meertalige) volwassenen die in Nederland of Vlaanderen gaan wonen en werken.

Europees Referentiekader en Profielexamens
Het CNaVT heeft de profielexamens gerelateerd aan het Europees Referentiekader (ERK, of het Common European Framework of Reference - CEFR). Het ERK kent zes niveaus (A1 tot en met C2).
De profielen sluiten aan bij de doelgroep, bij het taalniveau van de student en ze zijn afgestemd op de eisen die de maatschappij stelt (bijv. werkgever of Hogeschool/Universiteit).

Er kan gekozen worden uit de volgende profielen:
Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (PTIT), niveau A2: voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen, als toerist of met familie willen communiceren;
Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT), niveau B1. Dit profiel is vooral bedoeld voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten willen begrijpen;
Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT), niveau B2. Dit profiel is gericht op administratieve en dienstverlenende functies, waarbij kennis van de Nederlandse taal van belang is;
Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). Dit profiel op niveau B2 is bedoeld voor mensen die in Nederland of Vlaanderen gaan studeren aan een Hogeschool of Universiteit;
Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT), niveau C1. Dit profiel is bedoeld voor mensen die bijna klaar zijn met een opleiding Nederlands als Vreemde Taal of als docent Nederlands als Vreemde Taal aan de slag willen. Daarnaast is dit profiel geschikt voor academici die in Nederland of Vlaanderen op hun niveau aan de slag willen.

NB.: Bezitters van de bovengenoemde certificaten krijgen (gedeeltelijke) vrijstelling van het Nederlandse Inburgeringsexamen en de Naturalisatietoets.

Tussen 2015 en 2017 zullen de profielexamens langzaamaan worden vervangen door domeinexamens, gericht op het maatschappelijke, professionele of educatieve domein. Het uitgangspunt blijft hetzelfde, wel kunnen de examens beter afgestemd worden op de kandidaat: de student kan bijvoorbeeld bij het educatieve domeinexamen minstens B2 halen, maar als hij/zij beter presteert, ook C1. Elk domeinexamen is dus gekoppeld aan twee ERK- niveaus (Europees Referentiekader, niveaus A1-C2).

Voorbereiding en afname examen
De voorbereiding op de examens kan bij onze school ‘Parasol’ plaatsvinden. Wij zijn een erkende exameninstelling. (Gedeeltelijke) zelfstudie is goed mogelijk met behulp van oefenexamens die online bij www.cnavt.org te downloaden zijn. Wij bereiden de kandidaten desgewenst voor op het examen met behulp van de toetsenbank van CNaVT, waarbij lezen, schrijven, spreken en luisteren aan bod komen. De examens vinden ieder jaar in mei plaats.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel januari 2014. Chanquetes, een verboden delicatesse

Chanquetes, een verboden delicatesse

Afgelopen week zag ik ze sinds lange tijd weer eens in een restaurant: gefrituurde ‘chanquetes’, een eenvoudig maar populair gerecht dat bekend staat als een delicatesse, om te nuttigen als tapa tussendoor of als voorgerecht bij een uitgebreide maaltijd. Deze kleine vissoort zie je al lang niet meer op de menukaart staan, dit vanwege het verbod op de vangst en verkoop ervan. De Junta de Andalucía wil overbevissing van deze ‘te kleine’ visjes tegengaan. De chanquetes krijgen door de visvangst namelijk niet de kans om te volgroeien.
Maar af en toe worden ze nog onderhands aangeboden in restaurants. Op de kaart zie je tegenwoordig hoogstens de ‘chanquetes chinos’ of ‘pez platino’ staan, die diepgevroren vanuit China naar Spanje komen.

De officiële naam voor chanquete is ‘Aphia minuta’. Deze vissoort behoort tot de familie van de ‘Gobiidae’. ‘De chanquete of in het Nederlands glasgrondel is een zout- en brakwatervis die voorkomt in ondiepe wateren. Anders dan de meeste andere grondels leeft de soort voornamelijk in de waterkolom en niet vlak boven de bodem. De diepte waarop de soort voorkomt is maximaal 80 meter.
Het dieet van de vis bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel, vooral plankton, zoals roeipootkreeftjes, aasgarnalen en larven van vissen en zeepokken.’
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Glasgrondel)

Tot 1810 kenden we de chanquete niet in Spanje. Nu leeft de chanquete o.a. in groten getale dicht bij de kust van de provincie Málaga en dan vooral tussen Torre del Mar en Fuengirola. Ze komen niet alleen in Spanje voor, je komt ze in het hele Middellandse Zeegebied tegen en ook de Zwarte Zee, de Zee van Azov en het noordoosten van de Atlantische Oceaan - vanaf Noorwegen tot aan Marokko - is bekend gebied voor deze vissoort. Hun voorkeur gaat uit naar subtropische wateren. De vis is zeldzaam in de Noordzee langs de Nederlandse kust.

Een mannetjes chanquete kan zo’n 8 cm worden, maar met 4 cm zijn de visjes al geslachtsrijp. Ze leven dan ook maar een jaar. De chanquete heeft een langwerpige vorm, is bijna doorschijnend en heeft een rode gloed. De mannetjes zijn van de vrouwtjes te onderscheiden door hun langere vinnen. Vaak verwart men de chanquete met de ‘boquerón’ (Engraulis encrasicolus), als deze nog erg klein is, hoewel de kop van de boquerón veel groter is dan die van de chanquete.

Tijdens de zomermaanden vermenigvuldigt deze vissoort zich, maar tussen januari en mei wordt vooral ‘jacht gemaakt’ op de chanquete. Hoewel de visvangst al sinds 1988 verboden is, zijn er nog steeds vissers die het erop wagen en toch voor de vangst gaan en een boete riskeren.

Wij zien ze daarna weer terug in de restaurants, hoewel clandestien. De chanquetes worden voor het frituren door de meel gehaald en vervolgens wordt het gehele beestje opgegeten. Ze worden ook wel verwerkt in tortilla (‘tortilla del chanquete’) of in een salade van tomaat, paprika en ui (‘pipirrana de chanquetes’).

Weet dat je met het eten van deze visjes het uitsterven van de chanquete in de hand werkt. De imitatie ervan schijnt geen aanrader te zijn, die zou veel weg hebben van ‘een meelmassa met iets erin’.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel december 2013. Sint en Piet in Marbella

Sint en Piet in Marbella

Als Nederlandse taal- en cultuurschool vinden we het sinterklaasfeest er echt bij horen. Jaarlijks organiseerden we dan ook een groot feest voor alle Nederlandstalige kinderen aan de Costa del Sol. Zonder steun vanuit het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is het helaas onmogelijk geworden om deze traditie voort te zetten.
Een betrokken ouder bracht ons gelukkig in contact met Corina en Mikel van ‘South Beach Marbella’. Zij organiseren dit jaar een uniek sinterklaasfeest en willen dit graag met onze school ‘Parasol’ delen. Deze sfeervolle strandgelegenheid bij het mooie strand Las Chapas in El Rosario/Marbella is de uitgelezen plek voor een onvergetelijke sinterklaasviering en dit staat nog wel te gebeuren op 5 december zelf!

Ter voorbereiding op de komst van de Sint waren we op bezoek bij Corina en Mikel van South Beach Marbella. In augustus 2011 openden zij hun deuren. Het hele jaar door zijn ze geopend, vanaf november zijn er aangepaste openingstijden en zijn ze op maandag gesloten.
Hun gasten komen uit alle windstreken. Corina vertelt: “South Beach is een plek voor moderne families, er heerst een zeer ontspannen sfeer, met fijne muziek en een internationale kaart.”

Op 5 december staan er pannenkoeken op het menu, “op ‘gewone’ dagen ook een zeer gewild gerecht onder de kinderen”, horen we van Corina en Mikel. “De menukaart bij South Beach Marbella is zeer gevarieerd: je kunt bij ons terecht voor een hamburger, maar ook een heerlijke Thaise viscurry of een vegetarische noedel wokschotel met groenten en tofu behoren tot de mogelijkheden. Op de kaart is wel een heel klein Hollands tintje aangebracht met bitterballen en saté en de Spanjaarden zijn ook gek op onze pindasaus. Specialiteiten zijn toch wel de steak tartaar en Thaise Salade.”

Organiseren jullie behalve de sinterklaasviering, wel vaker grote feesten bij South Beach Marbella?
Corina: “Wij organiseren bij South Beach verschillende soorten feesten, verjaardagen, bruiloften, business lunch of een feest vol vuur met San Juan, niets is ons vreemd.
Het leuke van South Beach is dat je letterlijk en figuurlijk kunt cateren voor zeer uiteenlopende gezelschappen en wij de mogelijkheid hebben dit op maat te leveren.” En ze vult nog aan: “Via Facebook kun je op de hoogte blijven van onze events en specials. Er is elke maand wel iets te beleven. Iedere zondag draait onze resident DJ Sunny Sunday tunes.”

Het sinterklaasfeest zal gevierd worden op donderdag 5 december, het is dus al bijna zover, is aanmelden nog mogelijk?
Corina: “Kinderen kunnen zich aanmelden door hun ouders een e-mail te laten sturen naar info@southbeachmarbella.com met hun naam en leeftijd. Zij ontvangen dan alle nodige informatie. De inschrijvingen zijn echter wel beperkt, dus wacht niet te lang met zeuren bij je ouders!” Mikel vult aan: “Ouders hebben uiteraard ook de gelegenheid om hun kinderen niet te laten deelnemen aan de activiteiten, maar wel om 18.15 uur de aankomst van de Sint mee te maken.”

Wat wordt er die dag allemaal georganiseerd?
Corina: “Het programma begint om 16.30 uur met een Pietentraining op het strand, waarmee de kinderen ook een Pieten Diploma behalen. Daarna gaan we pannenkoeken versieren en opeten natuurlijk. Rond 18.15 uur zal Sinterklaas arriveren en zullen we het een en ander uit het grote boek vernemen. We sluiten de feestelijkheden af met een Pieten mini Disco.”

Kijk voor meer informatie over de sinterklaasviering op: http://www.southbeachmarbella.com/es/, https://www.facebook.com/SoBeMarbella?fref=ts en http://www.nscds.nl/


Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel november 2013. Toekomst Nederlandse scholen in het buitenland

Toekomst Nederlandse scholen in het buitenland

De kwaliteit van het Nederlands onderwijs, ook in het buitenland, is essentieel voor de toekomst van onze kinderen.
Vóór de zomer was het nog onduidelijk of de Nederlandse scholen in het buitenland wel een toekomst hadden; de subsidie vanuit het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dreigde te worden stopgezet en de aansluiting bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en bij de Onderwijsinspectie stond op de tocht. Voor veel scholen zou dit een verlies tussen de 40 en 60% van de inkomsten betekenen en dus leiden tot noodgedwongen ontslagen en verhoging van de ouderbijdrage, met als logisch gevolg een terugloop van het leerlingenaantal. Het wegvallen van de adviserende en controlerende rol van respectievelijk Stichting NOB en de Onderwijsinspectie zou van deze ‘keurmerk’-scholen in het buitenland ‘gewone’ taalscholen maken, zonder toegang tot de geijkte toetsen en methodes uit Nederland. Instroom in het (vervolg)onderwijs in Nederland bij terugkeer, zou in dit geval een haast onmogelijke taak zijn.

De huidige situatie
De steun en kwaliteitscontrole door Stichting NOB en Inspectie worden voortgezet, maar zonder subsidietoekenning aan de scholen. Deze bezuiniging op het onderwijs in het buitenland is zo goed als zeker. De Nederlandse scholen in het buitenland zullen het dus zonder subsidie moeten gaan redden of hun deuren moeten sluiten.

Stichting NOB zal de scholen, ouders en leerlingen op verschillende vlakken blijven ondersteunen, te denken valt aan diensten zoals: informatieverstrekking aan ouders, onderwijspersoneel en schoolbesturen en bijscholing voor onderwijspersoneel.

Nederlandse scholen in het buitenland blijven onder toezicht staan van de Nederlandse Onderwijsinspectie en kunnen daarmee hun kwaliteit aantonen. De kwaliteitscriteria (toetsen, methodes, geschoold personeel, etc.) blijven van toepassing, aangezien aansluiting op het onderwijs in Nederland de doelstelling is en blijft. De inspectie zal de scholen periodiek blijven bezoeken en controleren.

Reorganisatie
Ruim 200 Nederlandse scholen in het buitenland zijn al maanden bezig om zich voor te bereiden op een toekomst zonder steun vanuit het Ministerie van OCW. Er zijn scholen die hun deuren zullen moeten sluiten. De meeste scholen hebben de ouderbijdrage verhoogd, slechts enkele scholen ontvangen steun vanuit het bedrijfsleven.
Op veel scholen zijn ontslagen gevallen, zijn hoge huurkosten opgezegd en wordt uitgeweken naar gratis locaties. Wat vooral merkbaar is, is het kleinere leerlingenaantal vanwege de verhoging van het lesgeld.

De toekomst van onze kinderen
NTC Parasol Costa del Sol heeft ook harde klappen gehad en is met minder personeel en minder leerlingen dit schooljaar ingegaan. De ouders betalen een hogere ouderbijdrage, maar nog steeds is er een ‘gat’ van 250 euro per leerling per schooljaar dat we op dit moment nog niet weten te dichten.

Een tweede taal leren of bijhouden heeft vele voordelen, denk aan culturele binding, perspectieven op (vervolg)onderwijs of universitaire studies in Nederland en België, aansluiting op de huidige internationalisering en meer gemak bij het aanleren van een vreemde taal.

We gaan door en ons doel is en blijft om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en aangesloten te blijven bij Stichting NOB en Inspectie.
Kwaliteit heeft wel een prijs en daarom is alle financiële hulp, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van harte welkom.


Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse
taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen.
E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel oktober 2013. Het handschrift verdwijnt

Het handschrift verdwijnt

De schrijfles vond ik op de basisschool toch wel het leukst vroeger. Vooral toen we na de losse letters geleerd te hebben, de mooie, sierlijke schrijfletters mochten gaan gebruiken en de woorden zich steeds vlotter vormden. Lange brieven schreef ik met vulpen aan mijn opa en oma, verhalen voor mijn kleine neefje of zomaar. Mijn handschrift vormde zich, ik had genoeg middelen en redenen om te oefenen destijds en een eigen handschrift te ontwikkelen.

Jaren later, in 2010, toen ik na veel omwegen besloot me om te scholen en mijn diploma aan de Pabo te gaan halen, kwam ik weer in een schrijfles terecht. Alleen deze keer digitaal, het was immers de Digipabo en eigenlijk vond ik het schrijven niet meer zo leuk als vroeger. Het ging zo moeizaam, alsof ik het ontwend was. En ik moest constateren dat mijn pengreep nooit goed was aangeleerd, toch een foutje op de basisschool destijds. Om nu, met verzwakte ‘schrijfspieren’ en kramp als gevolg, toch die letters weer correct op papier krijgen, was opeens veel minder motiverend. Na wat oefenen kwam het weer terug, dat wel, maar die vloeiende beweging is er niet meer.

De automatisering, het digitale tijdperk, deze geweldige ontwikkelingen hebben helaas tot gevolg gehad dat mijn persoonlijke handschrift verdrongen is. En ik ben niet de enige en zeker niet de laatste die hier ‘last’ van zal hebben. Iets op papier schrijven is nog nauwelijks nodig, zelfs voor boodschappenlijstjes zijn apps ontwikkeld, inclusief de slimste looproute door de supermarkt en memo’s kun je ook met je telefoon versturen. De opperste concentratie van het met de hand schrijven is er niet meer, je bent onophoudelijk verbonden met andere applicaties en netwerken, met concentratieverlies als gevolg. Het typen en swipen gaan bij velen veel sneller dan het één voor één tekenen van die lettertjes. Op scholen worden al iPads ingezet waarop kinderen hun opgaven kunnen maken.

Deze ontwikkelingen zijn onvermijdelijk, onomkeerbaar en het is ook heel normaal en goed dat we vooruitgaan en veranderen. Toch gaat er iets verloren: het individuele, het persoonlijke, het unieke van het handschrift en niet te vergeten de aandacht en het gevoel die er bij het met de hand schrijven komen kijken.Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel september 2013. Gewoonten, gebruiken en bijgeloof bij geboorte

Gewoonten, gebruiken en bijgeloof bij geboorte

Beschuit met roze, blauwe en zelfs oranje muisjes in Nederland, suikerbonen in vrolijke doosjes, tasjes en zakjes in België (dit zie je ook wel terug in Noord-Brabant) en natuurlijk het versturen van een geboortekaartje horen in Nederland en België echt bij de geboorte van een kind. In Spanje is het niet heel gebruikelijk om een geboortekaartje te versturen. Vooral vroeger werden als cadeau wel (chocolade) sigaren cadeau gedaan bij de geboorte van een jongetje. Als het een meisje was, werd gekozen voor chocolaatjes.

De geschiedenis van het geboortekaartje

In Nederland werden rond 1850 voor het eerst geboortebrieven verstuurd. Deze brieven kregen in de loop der tijd een vrolijk randje en rond 1940 zag je de eerste geboortekaartjes onder de rijke mensen. Tot de jaren ’40 en ’50 ging het om simpele, witte kaartjes met slechts de naam van de baby en de achternaam van de ouders er op, zonder vrolijke opdruk. In de jaren '60 kregen de geboortekaartjes afbeeldingen, eerst zwart-wit, maar later werd er ook kleur gebruikt. De geboortekaartjes bleven wel klein. In de jaren '70 werden gedichtjes toegevoegd. Het geboortekaartje werd nu ook groter en de kleur bruin werd nu voornamelijk gebruikt. In de jaren '80 werd meer informatie gegeven op het geboortekaartje, zoals gewicht en lengte. In deze periode waren kaartjes met potloodtekeningen erg geliefd. In de jaren '90 werd het geboortekaartje informeler, met mooie gekleurde tekeningen erop. Tegenwoordig zie je veel vierkante kaarten. Voetjes en handjes zijn geliefde afbeeldingen. Ook wordt er meer humor gebruikt. Mensen gaan ook steeds vaker hun eigen geboortekaartje ontwerpen. Door de digitale fotografie zie je ook steeds meer foto's van de pasgeborenen.

Bevalling in Spanje

In Spanje vinden bevallingen voornamelijk in het ziekenhuis plaats. Dit kan zijn in een staatsziekenhuis of in een privékliniek, afhankelijk van het soort verzekering dat je hebt.
Kraamzorg is in Spanje niet gebruikelijk, dit komt vooral aan op de familie. Eventueel kan een beroep gedaan worden op een doula (zwangerschaps- en bevallingscoach). Ter voorbereiding op de bevalling en het ouderschap worden er heel complete zwangerschapscursussen aangeboden. Deze cursussen worden meestal gegeven door ‘matronas/ comadronas’ (verloskundigen). Veel gemeentes bieden bovendien de mogelijkheid tot zwangerschapszwemmen en –gym.
Qua pijnverlichting wordt in Spanje de ruggenprik (epidural) veel gebruikt. In privéklinieken is in bad bevallen ook vaak mogelijk.

Spaanse bakerpraatjes en bijgeloof

De wieg of het ledikant zou je volgens Spaans bijgeloof pas mogen kopen en plaatsen na de geboorte. Anders zou dit ongeluk brengen. En aan de hand van de paella zou je kunnen voorspellen wat het geslacht van het kindje zal zijn. Roert de vrouw door de pan en valt de rijst naar rechts dan wordt het een jongen, valt de rijst naar links dan wordt het een meisje.

Aandacht zul je in ieder geval niet tekort komen in Spanje als zwangere. Op straat, in de winkel, bij de apotheek, overal is iedereen even belangstellend, geïnteresseerd en behulpzaam heb ik zelf mogen ervaren. Af en toe bemerk je nog de ouderwetse inslag, zoals een buurvrouw die opmerkte: “Vindt je man het niet jammer dat het meisje is? En voegde ze er nog aan toe: “Het werd ook wel tijd, jullie zijn al zo lang getrouwd.”

De zwangerschap, het is een bijzondere en mooie tijd. Op naar de kraamperiode…


Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel augustus 2013. Het vijgenseizoen

Het vijgenseizoen

De vijgenboom (Ficus Carica) vindt zijn oorsprong in Klein-Azië bij de Egeïsche Zee. In vele oude culturen werden vijgen al enorm gewaardeerd; in de tijd van de Romeinen werd de vrucht vanwege zijn fijne textuur, zoete smaak en rijke aroma als een grote luxe beschouwd en met de start van het vijgenseizoen werd de zomer ingeluid.
Tegenwoordig komen vijgen vooral uit Spanje, Turkije, Italië, Griekenland, Frankrijk en Israël.

‘En tiempo de higos, no hay amigos’

Het vijgenseizoen is zeer kort (van augustus tot en met september) en moet daarom binnen die geringe tijd goed benut worden. In Spanje luidt er een toepasselijk spreekwoord: ‘en tiempo de higos, no hay amigos’. (Een punt van kritiek ten opzichte van mensen die in goede tijden - die vaak van korte duur zijn - totaal vergeten wie hun vrienden zijn. ‘Zo’n buitenkans kun je toch niet laten lopen.’) Dit maakt wel duidelijk hoezeer de ‘higo’ door velen gewaardeerd wordt.

Sommige vijgenbomen (breveras, bíferas of reflorecientes) produceren twee maal per jaar vruchten: de ‘brevas’ (vroege vijgen) in juni en de ‘higos’ in augustus en september.
De gedroogde of ingemaakte varianten van de vijg zijn het hele jaar door te verkrijgen.

Gezond en lekker

De vruchten zijn groen-geel of blauw-violet van kleur. Het vruchtvlees is groen of rood, smaakt aangenaam zoet en bevat een heleboel kleine zaadjes. Zowel de pitten als het vruchtvlees zijn eetbaar en zelfs de schil kan gegeten worden (indien eerst gewassen).
De vrucht is op zijn best als het uiteinde van de vijg droog is, de buitenkant gerimpeld en er bij het openen van de vrucht een druppel vruchtensap vrijkomt. Na het kopen van de vijgen kun je ze het best in de koelkast bewaren en ze zo snel mogelijk (liefst binnen twee dagen) opeten.

Verse vijgen bevatten de minste calorieën, zijn cholesterolverlagend en ze zorgen snel voor een verzadigd gevoel. In vijgen zitten ook veel vitaminen (A, B en C) en mineralen (kalium, fosfor, calcium en magnesium). (Gedroogde) vijgen zijn zeer vezelrijk en bevorderen de spijsvertering.

Vijgen zijn lekker bij kaas, rauwe ham, gevogelte, zalm, wild, desserts, taarten, fruitsalades of yoghurt! Je kunt er ook jam van maken.

Recept voor vijgenjam

Ingrediënten:
1 kg verse vijgen, sap van 1 sinaasappel, sap van een halve citroen en 1 kg confituursuiker (of zoetmiddel en pectine).

Bereidingswijze:
Was de vijgen en snijd ze in stukjes. Breng ze aan de kook met de suiker en het sinaasappel- en citroensap. Eenmaal aan de kook, laat het mengsel dan nog 3 minuten doorkoken. Verdeel het mengsel over glazen potjes en doe hier een deksel op. Laat de confituur afkoelen, bij voorkeur in een ijsbad, anders wordt de jam te gaar.

Om nog lang van te genieten!

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd
aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel juli 2013. De Nederlandse school ‘Parasol’ geeft niet op

De Nederlandse school ‘Parasol’ geeft niet op

Schooljaar 2012-2013 bij de Nederlandse school ‘Parasol’ was weer geslaagd: nóg meer leerlingen (maar liefst 129), een mooi inspectierapport, extra locaties in Marbella en Estepona, een nieuwe lees- en spellingmethodiek met verbluffende leerresultaten, een prachtig sinterklaasfeest…, bijna te mooi om waar te zijn.

Het einde van het schooljaar werd helaas overschaduwd door de dreiging van de subsidiestop vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Nederland. Eind mei werd bekend gemaakt dat de subsidie waar ruim 200 Nederlandse scholen wereldwijd van afhankelijk zijn, volledig wordt afgeschaft en wel per direct. Geen overgangsregeling en dus geen tijd om ons voor te bereiden op dit onheil, maar een abrupte stopzetting waardoor 13.000 Nederlandstalige leerlingen, hun leerkrachten en bestuursleden over de hele wereld gedupeerd worden. De getroffen scholen, voornamelijk Stichtingen zonder winstoogmerk, hebben hun hoop nu nog gevestigd op de Tweede Kamer die de beslissing van het Ministerie nog (gedeeltelijk) zou kunnen terugdraaien.

Een protestbrief van onze kant, gericht aan o.a. de staatssecretaris van OCW, werd netjes en vol medeleven beantwoord. De oplossing die werd aangedragen om Nederlands onderwijs in het buitenland niet verloren te laten gaan, was als volgt: een hogere eigen bijdrage aan de ouders vragen en in gesprek gaan met hun werkgevers. Het Nederlandse bedrijfsleven, in ons geval in Spanje, zou een belangrijk deel van ons verlies kunnen aanvullen. Dat onze scholen niet bestaan uit expat-kinderen en het Nederlands bedrijfsleven (als hier al sprake van is) geen werkgever is van ouders van onze scholen, is nog steeds niet tot hen doorgedrongen.

Reacties van buitenstaanders zijn helaas ook niet erg hoopgevend: velen zijn verbaasd dat wij al jaren, in hun ogen ‘gespekt’ worden door de Nederlandse overheid, terwijl wij als emigranten ‘vrijwillig’ naar het buitenland zijn getrokken en hier ‘lui achteroverleunen in onze strandstoelen’. Wij weten gelukkig wel beter.

VOLGEND SCHOOLJAAR
Ondanks deze tegenslag en een zeer onzekere toekomst, willen we onze Nederlandse school aan de Costa del Sol niet verloren laten gaan en onze onderwijskwaliteit hoog houden. We hebben het roer helemaal omgegooid en iedereen zal wat moeten inleveren: de ouders betalen iets meer, wij bezuinigen op alle mogelijke vlakken en we bieden verschillende lesopties aan: combinatiegroepslessen Nederlands, lessen Nederlands voor kleinere groepen en privéles. Dit alles voor 3-18 jarigen, tussen Torremolinos en Estepona.
Helaas valt niet te vermijden dat veel kinderen geen Nederlandstalig onderwijs meer kunnen volgen vanwege de lesgeldverhoging, dat Stichting NTC Parasol veel leerlingen zal kwijtraken en er dus verschillende assistenten en leerkrachten hun baan zullen verliezen en dat we de huur van de verschillende locaties niet meer kunnen opbrengen en keuzes moeten gaan maken.

Onze hoop is nog enigszins gevestigd op de Tweede Kamer. Op dit moment hebben al 17.000 mensen de petitie van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondertekend en bij het verschijnen van de juli-editie van Kosta, is deze al ingediend. Ouders en leerlingen zijn ook opgeroepen om hun stem te laten horen. Wij hopen op erkenning en verwachten tussen juli en oktober eindelijk duidelijkheid te krijgen.

EEN SPORTIEVE AFSLUITING VAN DIT SCHOOLJAAR
Schooljaar 2012-2013 hebben we half juni ondanks alles weer sportief afgesloten met onze jaarlijkse sportdag in Benalmádena Costa, bij hotel ‘Holiday World’. De kinderen hebben in leeftijdsgroepen verschillende sporten beoefend onder leiding van erkende sportinstructeurs en vervolgens volop genoten van het zwemparadijs. Onze dank gaat uit naar http://www.sportacademy.es/ voor de wederom geweldige organisatie!

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen.
E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel juni 2013. Protest Nederlandse scholen buitenland tegen bezuinigingen OCW

Protest Nederlandse scholen buitenland tegen bezuinigingen OCW

Er heerst veel onrust op het moment op de ruim 200 Nederlandse scholen in het buitenland. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil per 1 januari 2014 fors gaan bezuinigen op de subsidie die tot nu toe wordt uitgekeerd aan NTC-scholen (Nederlandse taal- en cultuurscholen) en Nederlandse dagscholen in het buitenland. Met het verlagen of wegvallen van deze geldelijke steun zullen vele leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijsassistenten en bestuursleden ernstig gedupeerd worden. De toekomst van 13.000 leerlingen, 1041 leerkrachten en coördinatoren/directeuren en 851 bestuursleden in 78 landen is onzeker. De jarenlange (vaak belangeloze) inzet en aanzienlijke investeringen zijn misschien voor niets geweest.

Het definitieve besluit is nog niet genomen, maar afwachten willen we niet bij de Nederlandse school voor NTC-onderwijs ‘Parasol Costa del Sol’. Daarom hebben we alle NTC- en dagscholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Zuid-Europa en Indonesië benaderd en vervolgens een gezamenlijke brief gestuurd aan de verschillende Ministeries en Tweede Kamerleden in Nederland. Sindsdien is de stilte verbroken: andere Nederlandse scholen in het buitenland sluiten zich aan, twitterberichten worden geplaatst, CDA en D66 hebben een scherpe vragenlijst voorgelegd aan de staatssecretaris van OCW en binnenkort zal er een petitie ondertekend kunnen worden via Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) door alle aangesloten scholen.

Stichtingen zonder winstoogmerk
NTC-scholen zijn zelfstandige schoolorganisaties en vrijwel allemaal Stichtingen, zonder winstoogmerk.
Ons onderwijs is niet vrijblijvend. Wij bieden onze leerlingen tussen de 4 en 18 jaar onderwijs op maat volgens de richtlijnen van de Onderwijsinspectie. Bovendien zetten wij gediplomeerd personeel in en zorgen voor bijscholing. De controle die uitgevoerd wordt op onze scholen door de Inspectie voor het Onderwijs zien wij als een keurmerk. Met deze steun en die van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) kunnen wij onze kwaliteit hoog houden en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland.

Wij zijn géén expat-scholen
In Den Haag lijkt het idee te bestaan dat de gesubsidieerde NTC-scholen in het buitenland bevolkt worden door expat-leerlingen. Dit is zeker NIET het geval. Ouders van onze leerlingen zijn veelal zelfstandig ondernemer of werken voor lokale bedrijven tegen een lokaal loon. Het schoolgeld dat zij betalen, varieert enigszins per school, maar bestrijkt tussen de 40-60 % van de totale inkomsten van de scholen. Als de subsidie wegvalt of fors verlaagd wordt, zijn de gevolgen niet te overzien.

De feiten en het belang van ons onderwijs
In 10 jaar tijd is het leerlingenaantal bij de Nederlandse scholen met 60% gestegen, met name in het NTC-onderwijs. Jaarlijks emigreren 12.000 kinderen tussen 4-18 jaar en 30% keert binnen 5 jaar terug. Vanwege de economische crisis is de verwachting dat het aantal terugkerende gezinnen zal toenemen. 93% van de leerlingen die Nederlands onderwijs in het buitenland hebben gevolgd, kunnen bij terugkeer tot nu toe gemakkelijk instromen in het onderwijs in Nederland.

Bezuiniging en wegbezuiniging leiden er o.a. toe dat de culturele binding met Nederland of België zal verdwijnen. Volledig Nederlandstalige ouders, maar ook twee-of meertalige ouders die met hun kinderen terugkeren of trekken naar Nederland, verliezen met het wegvallen van de subsidie de kans om hun kinderen een goede Nederlandse basis te geven.
De perspectieven op vervolgonderwijs of universitaire studies in Nederland en België worden tot vrijwel nul teruggebracht. Vergaand bezuinigen op het Nederlands onderwijs in het buitenland zal tot gevolg hebben dat instroom in het onderwijs in Nederland niet meer vanzelfsprekend is en het onderwijs in Nederland aan kwaliteit en aansluiting zal moeten inleveren. Internationaal en buitenlands vervolgonderwijs zullen de overhand krijgen en hoogwaardige kennis en internationale vaardigheden van kinderen gaan aan Nederland voorbij.

Moeten Nederlandstalige en twee-of meertalige gezinnen in het buitenland als tweede- of derderangsburgers worden behandeld? Is dat de bedoeling van de bezuinigingsmaatregelen?

Ons onderwijs fungeert als een doorgeefluik bij de internationalisering, sluit aan op het internationale beleid van de huidige regering en is van grote waarde voor de toekomst van Nederland. Wij zijn misschien een kleine druppel in het geheel, maar wij zijn er van overtuigd dat ons onderwijs een grote bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving.

Bent u een ouder, (oud-)leerling en kent u ons onderwijs? Of denkt u dat u NTC- en dagscholen in het buitenland via uw bedrijf een hart onder de riem kunt steken? Laat uw stem dan horen via het e-mail adres:
info@nscds.nl. Bij Stichting NTC ‘Parasol’ zullen we er alles aan doen om onze met zorg opgebouwde organisatie te behouden en onze leerlingen hoogwaardig onderwijs te blijven bieden.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen in Torremolinos, Marbella en Estepona. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel mei 2013. Taaltoets inburgering Nederland

Taaltoets inburgering Nederland

Inburgeren in Nederland is gewild. Tijdelijk verblijf in Spanje van geïnteresseerden wordt veelal gevolgd door langdurige vestiging in Nederland. Hiertoe moet wel eerst het basisexamen inburgering afgelegd worden. Maar hoe verloopt de afname van de taaltoets, waar wordt het examen afgenomen, hoe kun je je inschrijven en waar en hoe is het studiemateriaal voor de taaltoets te koop? Hier lopen velen vast.

In hoeverre kan de Nederlandse school ‘Parasol’ helpen?
De informatie over inburgeren is zeer divers op het internet en men richt zich steeds meer tot de Nederlandse school ‘Parasol’ voor advies. Als Stichting voor naschools onderwijs voor peuters tot volwassenen kunnen wij de geïnteresseerden tot op zekere hoogte bijstaan. Wij verzorgen, indien gewenst, privélessen ter voorbereiding op het examen. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene cursus Nederlands voor volwassenen (beginners en intermediate) die dit schooljaar iedere woensdagavond plaatsvindt in Torremolinos tussen november en mei. Een nieuwe cursus zal volgend schooljaar weer van start gaan bij voldoende aanmeldingen.

Het basisexamen inburgering
Het basisexamen inburgering is bedoeld voor vreemdelingen van 18-65 jaar die voor langere tijd in Nederland willen blijven en hun machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) moeten aanvragen (let op: 21 jaar is de minimumleeftijd voor hereniging of gezinsvorming). Het basisexamen inburgering dient in het Nederlands te worden afgelegd vóór de komst naar Nederland bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat in het land van herkomst of het land waar de betreffende persoon op dat moment tijdelijk verblijft (bijvoorbeeld met een verblijfsvergunning). Dit kan dus Spanje zijn. Het examen bestaat uit drie onderdelen (op 1 april 2011 is het derde examenonderdeel toegevoegd). In deel één wordt de basiskennis van de Nederlandse taal getest, in deel twee wordt ingegaan op de Nederlandse samenleving en in deel drie worden lezen en begrijpend lezen getoetst. Schrijven vormt geen onderdeel van de taaltoets. Als je slaagt voor de taaltoets, kun je in aanmerking komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), een speciaal visum dat toegang geeft tot Nederland. De aanvraag voor dit visum gaat via de ambassade of het consulaat van het land van herkomst of tijdelijk verblijf. De examenuitslag is één jaar geldig.

De Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerp...integratie, voorheen via Postbus 51) geeft de nodige informatie op hun site. Ook op de website van de Nederlandse ambassade is volop informatie te vinden: http://spanje.nlambassade.org/product...nland.html

In welke gevallen krijgt men vrijstelling of ontheffing voor inburgering?
Onder de 18 jaar en boven de 65 jaar is inburgeren in Nederland niet nodig. Ook personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of mensen uit Zwitserland, Monaco, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea, personen met de Surinaamse nationaliteit (die ten minste basisonderwijs in de Nederlandse taal hebben gevolgd met schriftelijk bewijs), Turkse onderdanen en partners, personen die slechts tijdelijk naar Nederland komen (i.v.m. werk, studie, uitwisseling of medische behandeling) of mensen waaraan asiel is verleend, hoeven niet in te burgeren. Ontheffing kan verleend worden bij ernstig lichamelijke of geestelijke problemen. De aanvraag voor ontheffing gaat via: http://www.inburgeren.nl/nw/inburgera...lieren.asp

Aanmelding, voorbereiding en kosten
Degene die inburgert (door middel van behalen van inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) (laatstgenoemde examen is van toepassing als je een goede opleiding hebt genoten in eigen land of een aantal jaar de middelbare school hebt gedaan) is zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het examen. De aanmelding voor het basisexamen gaat via een formulier (Nederlands of Engels) dat te downloaden is via: http://www.naarnederland.nl/category/home. Het examengeld bedraagt 350,- €. Na betaling heb je zes maanden de tijd om het examen af te leggen. Het nieuwste zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’ is verkrijgbaar in 18 talen en kost 110,- €. Zie: http://www.naarnederland.nl/bestellen

Taaltoets voor inburgeraars in het nieuws
Talloze inburgeraars zouden slagen voor de basistoets en hun tijdelijke verblijfsvergunning verkrijgen, terwijl zij de Nederlandse taal nauwelijks beheersen. Het examen zou teveel gebaseerd zijn op ‘nazeggen’ en ‘uit het hoofd leren’, begrip lijkt niet getoetst te worden en de beoordeling gaat via een computer. RTL nieuws heeft een onderzoek ingesteld en minister Asscher (Sociale Zaken) belooft spoedige verbetering en een besluit hiertoe vóór de zomer.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen in Torremolinos, Marbella en Estepona. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel april 2013. Leesplezier, troonswisseling en kinderboekentips

Leesplezier, troonswisseling en kinderboekentips

Voorlezen en zelf lezen vergroten het plezier in de Nederlandse taal en cultuur en doen bovendien de woordenschat toenemen. Het is dan ook belangrijk dat u het lezen van uw kinderen stimuleert. Laat kinderen zelf een boek uitkiezen en zorg ervoor dat de boeken niet te moeilijk of te weinig aansprekend zijn. Kies ook eens een kinderboek over de Nederlandse cultuur; er is genoeg keuze, zeker met de troonswisseling in zicht. Verderop in dit artikel worden interessante kinderboekentips over dit onderwerp gegeven.
Blijf voorlezen, ook als uw kinderen al zelf kunnen lezen; dat is van grote waarde voor de (taal)ontwikkeling van een kind.

Tijdschriften
Naast boeken kunt u uw kinderen ook tijdschriften voor jongeren laten lezen. Tijdschriften hebben het voordeel dat u er in het buitenland een abonnement op kunt nemen.

Bibliotheek voor Nederlanders in het buitenland
U mag, als Nederlander in het buitenland, boeken, tijdschriften, cd's en dvd's lenen van de bibliotheek in Rotterdam. Ga naar de Rotterdam bibliotheek website, afdeling Expats voor meer informatie.

Kinderboekentips over aanstaande troonswisseling
Voor iedere leeftijd zijn er leuke en leerzame (luister)boeken uitgebracht over de komende troonswisseling.

Voor peuters is het boek ‘Een kroontje voor prinsje Alexander’ (door Marianne Busser en Ron Schröder) te bestellen via onder andere bol.com. Zie http://www.bol.com/nl/p/een-kroontje-...010862667/. Een leerzaam boekje op rijm dat op eigen niveau ingaat op de troonswisseling.

Voor kinderen van 4 tot 6/7 jaar bestaat het speel- en leesboekje ‘De kroning van onze koning’ (uitgeverij BubbelDeBub). Kinderen leren hiermee over onze nieuwe koning en zijn familie, wat een kroning is, wat een koning doet en waarom sporters vaak oranje kleding dragen. Dit thema wordt gekoppeld aan allerlei speelse taaloefeningen en bevat ook stickervelletjes. Te bestellen via http://www.bubbeldebub.com/p32/de-kro...nze-koning.

Een ander interessant boek voor 6 en 7- jarigen is: ‘Een nieuwe koning’. In dit luisterboek worden antwoorden gegeven op onder andere de volgende vragen: Waarom is het op 30 april groot feest in Nederland? Waarom krijgen we een nieuwe koning? Te koop via: http://www.eduboek.nl/nieuwe-koning-p...p-274.html.

Voor 8 tot 10- jarigen is het e-boek/ luisterboek ‘Koning Willem-Alexander’ uitgegeven.
In dit boek lees je meer over wat er op 30 april gaat gebeuren en over de geschiedenis van het koningshuis. En nog veel meer… Kijk op: http://www.eduboek.nl/koning-willem-a...p-271.html en http://www.eduboek.nl/luisterboek-kon...p-275.html.

Voor 10 tot 12- jarigen is het luisterboek ‘Het huis Oranje-Nassau’ geschreven. In dit boek wordt ingegaan op het ontstaan van het koningschap in Nederland. Ook de herkomst van de familienaam Oranje-Nassau en de stamvader van het Koninklijk Huis komen ter sprake.
Zie: http://www.eduboek.nl/huis-oranje-nas...p-273.html.

En tot slot, voor 10 tot 14-jarigen, het boek: ‘Leve de Koning(in)!’ (door Reinildis van Ditzhuyzen). Antwoorden worden gegeven op onder andere de volgende vragen: Waarom hebben we eigenlijk een koning? Wat doet die precies? Is het leuk om koning te zijn? Hoeveel macht heeft onze koning eigenlijk? Onder andere te bestellen via bol.com, zie http://www.bol.com/nl/p/leve-de-konin...002308484/.


Bron: http://www.stichtingnob.nl/ouders/ned...iften.aspx
http://www.stichtingnob.nl, pdf-bestand: ‘Informatie over de troonswisseling’ (maart 2013)

NB.: De Nederlandse school ‘Parasol’ zal dit schooljaar geen koninginnedagviering organiseren voor de Nederlandstaligen aan de Costa del Sol. Voor de leerlingen van de school wordt de laatste lesdag van april natuurlijk wel feestelijk afgesloten.

Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen in Torremolinos, Marbella en Estepona. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel maart 2013. Sociale contacten bij de Nederlandse school 'Parasol'

Sociale contacten bij de Nederlandse school ‘Parasol'

NTC-scholen (Nederlandse taal- en cultuurscholen) zijn niet alleen bedoeld om kinderen het vak Nederlands bij te brengen. Sociale contacten spelen ook een zeer grote rol. Bij kinderen die net uit Nederland (of België) komen, geeft de NTC-school een vertrouwd gevoel: weer even Nederlands spreken, spelen met landgenootjes en werken uit bekende methodes en volgens dezelfde werkwijze als in Nederland. Nederlandstalige/meertalige kinderen die in het buitenland en in ons geval, in Spanje zijn opgegroeid, bouwen een band op met Nederland en België door onze lessen te volgen en naar de cultuur- en themadagen te komen.

Sociale contacten en cultuur
Het cultuuronderwijs bij NTC-scholen staat nauw in verband met het opdoen van sociale contacten en heeft o.a. als doel de leerlingen te betrekken bij de Nederlandse/Belgische cultuur. Denk aan vieringen als Sinterklaas en Koninginnedag/Koningsdag.
Lang niet alle kinderen komen naar cultuur- of themadagen (thema’s als kunst, muziek, etc. komen aan bod); veel ouders zien deze dagen als facultatief. Ten behoeve van de band met Nederland/België en met het oog op een eventuele terugkeer (vanwege benarde financiële situatie, werk, studie, etc.), is deelname aan deze dagen wel van groot belang.

Themadag ‘kunst’
Om leerlingen zoveel mogelijk te laten leren en hierbij te motiveren, wordt ingespeeld op hun belevingswereld en komen taal en cultuur regelmatig aan de hand van thema’s/projecten aan bod; een onderwerp gaat op deze manier leven bij kinderen en tegelijkertijd wordt de woordenschat vergroot.

Afgelopen maand is het project ‘kunst’ afgerond met een themadag in Torremolinos. Zes weken lang hebben de leerlingen zich zowel taalkundig als cultureel beziggehouden met kunst. De ouders hebben aan het eind van deze themadag het werk van de kinderen kunnen bewonderen en hen ook actief bezig kunnen zien met muziek en poëzie. De dag werd afgesloten met een korte lezing van de Nederlandse kinderboekenschrijfster Natasha Wegloop, over haar pas uitgekomen boek ‘Luca en Pepe – een onverwachte vriendschap’ (voor kinderen van 6-10 jaar). Een mooi verteld verhaal over zwerfhonden in o.a. Mijas-Costa.

Sociale contacten tussen ouders
Niet alleen leerlingen ontmoeten elkaar graag op school. Ook ouders leren elkaar kennen en er ontstaan vriendschappen. De locaties spelen hierbij een belangrijke rol. In Torremolinos is ‘het bankje’ bij de ingang van het Holland Huis altijd vol met ouders. In Estepona bij de leslocatie Funky Forest blijven de ouders vaak over en zitten dan in de gezellige voortuin met een drankje, terwijl de kinderen binnen les hebben. Voor en na de les zijn de speeltuin en cafetaria geopend en hier wordt goed gebruik van gemaakt.

In Torremolinos is dit schooljaar weer een cursus Nederlands voor volwassenen gestart en de huidige groep bestaat voornamelijk uit Spaanstalige ouders die graag meer betrokken willen raken bij de Nederlandse/Belgische cultuur.

De meerwaarde van les in groepsverband
Wij verzorgen bij NTC ‘Parasol’ in enkele gevallen privélessen, ter extra ondersteuning van ons reguliere onderwijs, maar enkel privéles zal nooit hetzelfde effect hebben als een groepsles, waarbij de interactie een grote rol speelt en waardoor de leerlingen gemotiveerd blijven om te leren, zelfs in de namiddag of op hun vrije zaterdag.


Hester Zigtema - NTC ‘Parasol Costa del Sol’
Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen in Torremolinos, Marbella en Estepona.
E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel februari 2013. Arganolie, een waardevol en smaakvol product uit Marokko.

Arganolie, een waardevol en smaakvol product uit Marokko

Zo’n tien jaar geleden kocht ik een flesje met arganolie in Marokko en ik was verrast door de volle en nootachtige smaak. De laatste tijd wordt er steeds meer geadverteerd met deze bijzondere olie en zie je in reformwinkels allerlei cosmetische varianten liggen.

Arganolie is gemaakt uit de noten van de arganboom (argania spinosa) die je voornamelijk in Marokko vindt; het is daarom een uniek product.
Meer dan 15 jaar geleden werden door de regering op verschillende plekken in Marokko vrouwencoöperaties opgezet om ‘het uitsterven’ van de arganboom tegen te gaan en om arganolie te gaan produceren. Met dit initiatief waren bovendien veel vrouwen geholpen, die nu opgeleid werden en een toekomst hadden.

Het productieproces van de arganolie voor consumptie is erg arbeidsintensief, wat de olie tot een kostbaar product maakt. Er bestaan twee productiemethodes: een methode is ‘het pellen van de noten met de hand en het branden ervan’. Toevoeging van water maakt het vervolgens mogelijk om er olie uit te persen. De noten kunnen ook uit geitenpoep gehaald worden (dit versnelt het productieproces, aangezien de schillen dan al losgelaten zijn). Na de selectie van de noten, worden ze met de hand geperst. De kwaliteit van de met de hand gepelde noten is beter, maar wel sterk afhankelijk van de hygiëne van de persoon die de noten pelt en van de kwaliteit van het toegevoegde water.

Cosmetische arganolie kent een ander productieproces. De noten voor de cosmetische arganolie worden niet geroosterd en voor het pellen en persen van de noten worden meestal machines ingezet. Na het verpulveren van de noten worden vaak stoffen toegevoegd om de olie gemakkelijker uit de pulp te kunnen halen (enriched argan oil). Dit laatste proces zorgt er helaas voor dat de hoeveelheid werkzame stoffen in het product afneemt. Ook dit productieproces is tijdrovend en maakt het product dus relatief duur. Zoek als je het wilt gaan gebruiken naar 100% argan oil.

Arganolie: de bestanddelen en de werking ervan
Het nuttigen van arganolie zou de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Naast vele vetzuren, bevat arganolie ook fenol, vitamine E en carotenen, die ervoor zorgen dat de olie ook heel geschikt is voor cosmetische doeleinden (huid en haar). Arganolie wordt veel gebruikt om littekens te verzachten, om huidveroudering tegen te gaan en als verlichting bij verschillende huidziektes. De onverzadigde vetten in arganolie zorgen ervoor dat de huid soepel blijft en er vocht in de huid vastgehouden wordt.
In vergelijking met olijfolie bevat arganolie veel tocopherol (vitamine E) en dan met name het gamma tocopherol. Er zit iets meer squaleen in olijfolie, ongeveer 0.3%. Verder bevat arganolie ongeveer 0,4% carotenoïden. Carotenoïden hebben een antioxidant-werking en kunnen de huid beschermen tegen de schadelijke werking van de zon. De vet-samenstelling lijkt erg op sesam- of pindaolie.

Culinaire arganolie
De smaak van arganolie is een subtiele combinatie van sesam, warm vers gebakken brood en hazelnoten. Je kunt het (met mate) gebruiken in een salade dressing. De nootachtige smaak doet het ook erg goed bij warme pasta, rijst, couscous, ijs, vers fruit en crème brûlée.

Een traditioneel gerecht met arganolie (het zou bovendien als afrodisiacum werken), is ‘Amlou’, een mengsel van amandelen, honing, kaneel en arganolie:
Ingrediënten: 250 gram amandelen, een mespuntje kaneel, 250 gram honing, ¼ liter arganolie.
Bereiding: Doe de amandelen in een pan en gril ze op een zacht vuurtje. Maal de noten zo fijn mogelijk en doe ze in een kom (gebruik voor het gemak eventueel amandelpoeder). Voeg er de kaneel, de honing en de arganolie aan toe. Meng tot er een homogene massa ontstaat. Heerlijk op een toastje of boterham. Eet smakelijk!

Hester Zigtema - Nederlandse school NTC ‘Parasol Costa del Sol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen. E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel januari 2013. Een aandoenlijk buideldier.

Een aandoenlijk buideldier

Vakantieherinneringen zijn soms nog beter dan de vakantie op zich. Denkend aan een speciaal lokaal gerecht, proef je weer die heerlijke specerijen en snuif je de cultuur op. Indrukwekkende natuurlandschappen en prachtige diersoorten laten je die tijd herleven of doen je denken aan een grappige anekdote of misschien wel gevaarlijke gebeurtenis. De grap weet je niet meer precies en het gevaar is geweken, maar de herinnering wordt er misschien alleen nog maar mooier op. Op vakantiefoto’s kun je die bijzondere momenten vaak net niet vastleggen, maar in je geheugen wel.

Op het moment dat ik deze column schrijf, zit ik op het dek van een ronddobberend cruiseschip, de MS Volendam, tussen Indonesië en Singapore. De elektra is na ruim twee uur weer gedeeltelijk aangegaan, de motors worden herstart en nu hervatten we de koers na eerst 180º gedraaid te zijn. De airconditioning werkt weer grotendeels, dus het schip en de passagiers koelen weer langzaam af. Neptunus, de god van de zee, lijkt ons vandaag niet goed gezind.

Een week geleden verlieten we Australië, na met het cruiseschip de oostkust, waaronder de Great Barrier Reef en in het noorden Darwin te hebben aangedaan en we vervolgden onze reis naar Zuidoost-Azië. Nog geen weet hebbend van de vertraging en het ongemak van vandaag.

Mijn gedachten gaan terug naar het bos in Kangaroo Valley waar we de wombat tegenkwamen. Een prachtig buideldier. Het zou zo een rol kunnen spelen in de ‘Fabels van La Fontaine’: karakteristiek, menselijk, alleen ‘de moraal van het verhaal’ mist. En zijn graafkunsten doen niet onder voor die van ‘De fantastische meneer Vos’ (Roald Dahl).

De wombat (Vombatus ursinus) is een vriendelijk ogend buideldier uit de familie wombats (Vombatidae) dat in 1800 door George Shaw voor het eerst werd beschreven onder de naam: Didelphis ursina. Het dier komt voor in Zuidoost-Australië en Tasmanië, in de bossen en in bergachtige streken. De wombat heeft wel wat weg van een klein beertje. Als je hem ziet, krijg je de neiging om hem over zijn ronde buik te aaien en mee naar huis te nemen. Zijn dichte, ruige vacht is grijsbruin. De wombat wordt 70 tot 120 centimeter lang en 25 tot 40 kilogram zwaar. Het staartje is nauwelijks waar te nemen en is slechts 2 tot 3 centimeter. Wombats graven gangen van wel 3 meter diep en 200 meter lang. Hier vinden ze beschutting. Bij de uitgang maakt de wombat graag een zonneterras om ’s ochtends voor het slapen gaan alvast te ontspannen. Het zijn namelijk nachtdieren; ’s nachts gaan ze op zoek naar hun voedsel: gras, wortels en knollen.
's Winters kunnen ze ook overdag aangetroffen worden. Ze zoeken dan naar voedsel of liggen lekker in de zon. Ondanks hun logge voorkomen zijn wombats wel erg flexibel en als het nodig is, snel. Ze kunnen zelfs zwemmen en zich fijn achter de oren krabben met hun achterpoten. In het wild leven ze zo’n 15 jaar.
Wombats leven over het algemeen alleen. Een enkele keer zoeken ze elkaar op, hoewel dit er wild aan toe kan gaan.

Mijten zorgen voor veel ongemak bij de wombat en kunnen na innesteling voor irritatie en zelfs infecties zorgen. Hierdoor verzwakken de wombats en dit kan soms ernstige gevolgen hebben, zoals lever- of nierfalen en hun zintuigen, waaronder het zicht, kunnen worden aangetast.

De wombat krijgt normaal gesproken slechts één jong per worp. Het jong blijft 6 à 7 maanden in de buidel. Hierna verblijven de jongen eerst een tijdje in een ondergrondse nestkamer, die met droog gras en bladeren bekleed is. Ze keren nog 3 maanden terug naar de buidel om melk te drinken of beschutting te zoeken. Een jong is na 15 maanden oud genoeg om zijn eigen huis te bouwen. (Wikipedia)
Jonge wombats zijn erg speels, ze rollen graag over de grond en springen op de rug van hun moeder. Wel zijn ze hierdoor een erg gemakkelijke prooi voor (wilde) honden.

De wombat: een aandoenlijk buideldier, om met plezier aan terug te denken en wie weet nóg eens op te zoeken in Australië.

Hester Zigtema Nederlandse school NTC ‘Parasol’. Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen.

E.: hesterzigtema@nscds.nl W.: www.nscds.nl

Artikel december 2012. Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs: “Grotere inzet van Nederlandstalige ouders
in het buitenland is gewenst.”


Bent u een ouder en woont u al enige jaren in Spanje? Merkt u dat uw kind, ook al spreekt iedereen thuis Nederlands, toch regelmatig fouten maakt in het Nederlands en een geringe woordenschat heeft? Gebruikt u zelf misschien wel eens Spaanse woorden in een Nederlandse zin en verhaspelt u zelfs woorden? Het sluipt er zomaar in. En dan komt het moment dat u als gezin terugkeert naar Nederland of België of dat uw kind wil gaan studeren in een van deze landen. Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs wordt nog door de vingers gezien dat kinderen een achterstand hebben en geeft men extra begeleiding, maar op hogescholen en universiteiten worden al hogere eisen gesteld en kom je er niet met een Nederlands of Belgisch paspoort. Je moet kunnen aantonen dat je de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed beheerst.

Problemen die kunnen optreden bij kinderen die opgroeien in het buitenland in een volledig Nederlandstalig of tweetalig/meertalig gezin, zijn: spelling-, lees- en uitspraakproblemen vanwege de verschillen in klanken tussen het Spaans en het Nederlands. Daarnaast zal merkbaar worden dat de woordenschat niet altijd toereikend is en dat dit problemen kan opleveren bij mondelinge taalvaardigheid en tekstbegrip.

Deze taalachterstanden kunnen voorkomen of verholpen worden, tot een bepaalde leeftijd (de leeftijdsgrens voor ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen ligt rond het negende levensjaar) en tot op zekere hoogte door de Nederlandse school ‘Parasol’ die naschoolse lessen Nederlandse taal en cultuur verzorgt tussen Torremolinos en Estepona.
Op deze NTC school (Nederlands taal- en cultuuronderwijs) wordt naast het algemene taalonderwijs, extra aandacht besteed aan woordenschatverwerving, klankonderwijs en spelling- en leesonderwijs.
Daarnaast is het heel belangrijk dat ouders actief met hun kinderen met de Nederlandse taal bezig zijn. Denk aan samen schrijven, lezen, tv kijken, educatieve spelletjes doen op de computer, enz. En natuurlijk regelmatig en op vaste momenten Nederlands spreken.
Variatie, samenwerking tussen school en ouders en continuïteit in het taalaanbod zijn essentiële factoren voor een succesvolle taalontwikkeling.

DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS WAS BIJ ONS OP BEZOEK.
Om de vier jaar bezoeken zij alle Nederlandse scholen in het buitenland. Dit jaar waren wij weer aan de beurt. Een week lang hebben ze alle lessen gevolgd, de kwaliteit van ons onderwijs beoordeeld en bekeken of wij als school qua leerlingresultaten, zorg en beleid voldoen aan de Nederlandse richtlijnen voor NTC-basisonderwijs. Onze school heeft een prachtige beoordeling gekregen en scoort goed qua aanpak, benadering en professionaliteit. De Inspectie geeft de mening van enkele ouders weer: “De school functioneert als een echte school en handelt, veel meer dan enkele jaren geleden, professioneel.”

Een gesprek met de consul van het Nederlands Consulaat, Frank Buster, maakte ook deel uit van het onderzoek. NTC ‘Parasol’ werkt nauw samen met het Nederlands Consulaat en tijdens dit gesprek kwam naar voren dat het van groot belang is dat ouders ook inzet tonen en dat zij niet van de school kunnen verwachten dat kinderen in twee tot drie uur onderwijs per week bijgeschoold worden en op het niveau van kinderen in Nederland komen. De snelste manier om kinderen op niveau te krijgen en te houden, is een combinatie van scholing, inzet, ondersteuning en betrokkenheid bij het leerproces van ouders.
De inspectie noemt in haar rapport: “Veel ouders zijn weinig geneigd extra te oefenen met hun kind of oefenmateriaal zoals dvd’s aan te schaffen en ook de opkomst bij bijvoorbeeld cultuurdagen is niet erg hoog. Wil je de garantie hebben dat je kind het niveau van kinderen in Nederland houdt of haalt, dan is meer inzet van ouders nodig.”

VERSCHUIVING VAN DE NIVEAUS
De leerlingresultaten zijn over het algemeen ruim voldoende, zeker gezien de buitenlandsituatie. Wel valt op dat er steeds meer een verschuiving optreedt onder de leerlingen: kinderen die eerst gerekend konden worden tot Richting 1 (het taalniveau is vergelijkbaar met leeftijdgenoten in Nederland), scoren nauwelijks hoger dan leerlingen die de Nederlandse taal op Richting 2-niveau beheersen (een tot twee jaar achterstand op leeftijdgenoten in Nederland) en zijn dus ook leerlingen geworden met een taalachterstand in meer of mindere mate. Het Nederlands landelijk gemiddelde lijkt lastig te behalen. Er kan dus geconcludeerd worden dat slechts een klein percentage leerlingen nog tot Richting 1 gerekend kan worden; zelfs leerlingen uit volledig Nederlandstalige gezinnen vallen hier vaak buiten.

Een erg lastige en misschien demotiverende constatering, maar wel een uitdaging om als school en ouders nóg beter samen te werken. Als school willen wij daarom aan het eind van ieder trimester de ouders na de les informeren over de aangeboden lesstof en de resultaten samen met de kinderen aan de ouders presenteren. Van ouders verwachten wij dat zij wat doen met deze informatie en met hun kind thuis aan de slag gaan en het motiveren.

Het rapport van het inspectiebezoek zal binnenkort in te zien zijn op onze website (www.nscds.nl) en zal bovendien publiek gemaakt worden via de website van de Inspectie van het Onderwijs (http://www.onderwijsinspectie.nl/).

ENKELE TIPS
• Er dient bewust (en vroegtijdig, vanaf 4 à 5 jaar) aan de uitspraak van de Nederlandse klanken gewerkt te worden, door de kinderen te leren de klanken goed van elkaar te onderscheiden. De korte klanken (a, e, o, i, u) worden ook ‘kort’ uitgesproken en de lange klanken ‘lang’ (aa, ee, oo, uu) en de medeklinkers worden fonetisch benoemd (niet als in het alfabet). Let ook op de juiste uitspraak van de klanken -ng/-nk (tong/ bank), -sch (schip) en de tweetekenklanken zoals de ‘ie’, ‘oe’, ‘ui’, ‘eu’, etc.
• Maak leeskilometers. Hiermee neemt naast het leesniveau, de woordenschat en daarmee het tekstbegrip toe. (Beter dagelijks korte tijd lezen dan in een keer heel lang!)
• Onderhoud contact met familie in Nederland of België (logeren, e-mail, telefoon, skype) en motiveer uw kind door verhalen te vertellen over deze landen.
• Kijk ook eens in onze schoolgids, waarin behalve informatie over ons onderwijs, interessante mediatips zijn opgenomen. De schoolgids is te downloaden op de website www.nscds.nl (onder: ‘informatie’).
• Meld uw kind (3-18 jaar) tijdig aan voor onze lessen Nederlandse taal en cultuur. Ook geven wij volwassenenonderwijs. Vanaf zestien jaar kan een leerling zich voorbereiden op het CNaVT-examen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal), waarmee het makkelijker kan instromen in het onderwijs in Nederland en België.

Voor meer informatie:
Hester Zigtema, Nederlandse school NTC ‘Parasol’, E.: hesterzigtema@nscds.nl

Artikel november 2012. Online logopedie, deel 2

Online logopedie, deel 2

In het eerste deel van het artikel over online logopedie, in de oktober-editie van Kosta, gaf logopediste Elianne Rumahloine van de ‘Online Logopedie Praktijk’ in een interview aan wat de logopedist precies doet, wat online logopedie inhoudt en hoe je deze zorg kunt aanvragen.
In dit tweede en laatste deel vertelt zij over spreeknormen, problemen in de communicatie, meertaligheid en geeft zij tips om de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren.

De ‘Online Logopedie Praktijk’ biedt logopedie-zorg aan kinderen én volwassenen, in Nederland én het buitenland. “Iedereen heeft ten slotte recht om goed te kunnen spreken en gebruik te maken van specialistische zorg, als dat nodig is, waar ook ter wereld”, benadrukt Elianne.

Wat zijn de minimum spreeknormen voor kinderen van 4-6 jaar?
Elianne licht toe: “Onderstaande richtlijn geeft een kort overzicht van de normale spraak- en taalontwikkeling van kinderen tussen de vier en zes jaar. Als het kind niet voldoet aan deze criteria en/of afwijkend mondgedrag vertoont, kan het verstandig zijn om nader onderzoek door een logopedist te laten uitvoeren.”

Normale spraak- en taalontwikkeling
4 jaar
Het kind maakt eenvoudige korte zinnen. Het mag nog problemen hebben met meervoudsvormen en werkwoordvervoegingen. 75 % is verstaanbaar.
Taal- en spraakfouten die nog voorkomen: “straat” wordt “staat”, “blauw” wordt “belauw”
en “brood” wordt “bwood”.
5 jaar
Het kind maakt drie- tot vijf woorduitingen die grammaticaal juist zijn opgebouwd. Het begrijpt een tweeledige opdracht. 90 % is verstaanbaar. Het spreekt alle klanken juist
uit, behalve de /r/, de /s/ en hun medeklinkerverbindingen (sp, st, str).
6 jaar
Het kind maakt juiste enkelvoudige en samengestelde zinnen. Het begrijpt
twee- en meerledige opdrachten en voert ze correct uit. Het spreekt alle klanken juist uit, ook in medeklinkerverbindingen.

Problemen die zich kunnen voordoen in de communicatie:
o Een kind heeft problemen met spreken als hij/zij bijvoorbeeld klanken weglaat of bepaalde klanken niet goed uitspreekt.
o Een kind heeft problemen met taal als hij/zij bijvoorbeeld vaak niet begrijpt wat er wordt gezegd of op school problemen met lezen en schrijven ondervindt.
o Stemproblemen kenmerken zich o.a. als een kind vaak hees of schor is.
o Een kind kan gehoorproblemen hebben als hij/zij niet reageert op roepen en u niet zeker weet of het u wel kan horen. Bij een dictee kan bij gehoorproblemen steeds het laat¬ste stuk van een zin verkeerd opgeschreven worden.
o Een kind heeft afwijkend mondgedrag als hij/zij nog op de duim of op een andere vinger zuigt, vaak met de mond open zit en ademt door de mond of verkeerd slikt (tong tussen de tanden).

Meertaligheid bij kinderen en spraak-/taalachterstand
“Meertaligheid kan een voordeel voor jonge kinderen zijn, maar er kunnen problemen optreden in de spraak- en taalontwikkeling. Meertaligheid kan negatieve effecten hebben als de moedertaal onvoldoende wordt ondersteund,” vertelt Elianne. Ze vult aan: “Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Problemen kunnen ontstaan op het gebied van zinsbouw, moeite met vervoegingen en verbuigingen, lidwoorden, articulatie of een (te) kleine woordenschat (in beide talen). Als er problemen zijn in één of meer van bovenstaande gebieden is het belangrijk dat een logopedist de spraak- en taalachterstand behandelt.”

Hoe kan de spraak-/taalontwikkeling van een kind gestimuleerd worden?
Volgens http://cjg.hellendoorn.nl/peuter/groe...stimuleren zijn er verscheidene dingen die je kunt doen om de spraak-/taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Dat begint al vanaf de geboorte. Houd gesprekjes met je kind op vaste momenten en gebruik correcte taal. Zorg voor taalgebruik in verschillende situaties, zodat de woordenschat zich uitbreidt. Wen je aan om ‘te vertellen’ bij alles wat jullie doen. Laat je kind spelen met andere kinderen en lees regelmatig voor en doe spellen met woorden. Vanaf drie jaar beginnen kinderen interesse te krijgen voor schriftelijk taalgebruik; speel hierop in door oma een kaartje te sturen, te wijzen op letters en cijfers en nog veel meer.” (De in deze paragraaf gegeven informatie is een verkorte en aangepaste weergave van de bovenaan vermelde website.)

Gouden tip van logopediste Elianne Rumahloine
En tot slot de gouden tip: “Ga altijd mee in de leef- en belevingswereld van je/het kind als je wilt dat het met plezier vaardigheden eigen maakt.”

De logopedische informatie die in dit artikel is weergegeven, is afkomstig van Elianne Rumahloine, www.tinyeye.com, www.tinyeye.nl en www.deonlinelogopediepraktijk.nl.

Nadere informatie over logopedische (online) zorg: www.deonlinelogopediepraktijk.nl en www.tinyeye.nl

Hester Zigtema Nederlandse school NTC ‘Parasol’.
Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen.

Artikel oktober. Online logopedie, deel 1

Online logopedie, deel 1

NTC-onderwijs (Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs) geeft Nederlandstalige kinderen in de basisschool- en voortgezet onderwijs periode wereldwijd de kans om de Nederlandse taal en cultuur bij te houden, te verbeteren en toe te werken naar een eventuele instroom in het onderwijs in Nederland.
Als taal- en spraakproblemen optreden, heeft een NTC school meestal niet de middelen om (externe) logopedische zorg te regelen en zeker niet in de Nederlandse taal.
Logopedie op afstand van een Nederlandstalige logopedist is dan een uitkomst voor ouders en indirect voor NTC scholen: op deze manier kunnen Nederlandstalige kinderen in het buitenland wél de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Online logopedie wordt sinds een jaar verzorgd door de ‘Online Logopedie Praktijk’. Deze instantie verzorgt face-to-face logopediebehandelingen en telelogopedie (= online logopedie, middels de software van TinyEYE) voor kinderen én volwassenen in Nederland en het buitenland. ‘TinyEYE Europe’ (tot 2009 bestond ‘TinyEYE’ alleen in Canada) biedt de behandel-software en training aan scholen en logopedisten.

Bij de ‘Online Logopedie Praktijk’ werken vijf logopedisten, waaronder Elianne Rumahloine. Bij TinyEYE werken zeven personen. Zij vertelt ons in dit eerste deel o.a. wat de logopedist precies doet, wat online logopedie inhoudt en hoe je deze zorg kunt aanvragen. In het tweede deel, dat te lezen zal zijn in de Kosta-editie van november, gaat zij verder in op spreeknormen, problemen in de communicatie, meertaligheid en bevordering van spraak- en taalontwikkeling.

Elianne Rumahloine, logopediste
Naast haar baan als logopediste bij de ‘Online Logopedie Praktijk’, is zij trainer voor ‘TinyEYE Nederland/Europe’. Ze vertelt enthousiast over haar vak: “Vanuit mijn eigen achtergrond weet ik als geen ander wat een krachtig communicatiemiddel het internet is. Telelogopedie is erg leuk, leerzaam en kind-/klantvriendelijk, omdat het de mogelijkheid biedt specialistische zorg op maat, in de eigen vertrouwde omgeving te ontvangen. Ik hoop veel mensen te kunnen helpen, te enthousiasmeren én te inspireren vanuit deze manier van werken. Nu en in de toekomst!”

Wat doet de logopedist?
“De logopedist onderzoekt en behandelt een scala aan klachten en problemen bij kinderen en volwassenen. Te denken valt aan stem-, adem- en spraakproblemen, stotteren, taalontwikkelingsproblemen, taalstoornissen, dyslexie, gehoorproblemen, eet- en drinkproblemen en slikstoornissen.”

Wat houdt online logopedie precies in?
Elianne legt uit: “Online logopedie is logopedische therapie online. Je komt dus niet wekelijks bij de logopedist langs, maar hebt ook online zittingen. Elke behandeling start met een face-to-face onderzoek, dit is een eis van de Nederlandse verzekeraar; het eindgesprek vindt ook face-to-face plaats. Als de behandelingen niet via een zorgverzekeraar lopen, is het niet per definitie nodig om face-to-face contact te hebben.”
Ze vult aan: “Via speciale software van TinyEYE kun je de logopedist zien en horen en andersom. De logopedie-zorg is met name gericht op Nederlands-, Engels- en Spaanstalige kinderen en volwassenen en wordt dus ook in deze talen aangeboden. Een online sessie via www.tinyeye.com duurt zo’n 20 à 30 minuten.”

Waarom online logopedie oftewel telelogopedie?
“TinyEYE logopedie is met name vanwege de leuke games heel geschikt voor kinderen. Zo lossen ze al spelenderwijs hun taal- en spraakproblemen op en trainen bovendien hun concentratievermogen. Daarnaast hoef je de deur niet uit en kan er therapie gevolgd worden buiten kantooruren om, in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. Telelogopedie werkt in principe net zoals traditionele logopedie. Alleen bij telelogopedie zie en hoor je de logopedist via het beeldscherm van je computer.”

Over mogelijke problemen bij online logopedie vertelt Elianne het volgende: “Het kan gebeuren dat door technische storingen behandelingen onderbroken worden. Het TinyEYE systeem is uiterst stabiel en betrouwbaar, het probleem doet zich voor op lokaal niveau (PC, eigen internet provider).”

Wordt telelogopedie vergoed?

“Heb je een Nederlandse zorgverzekering, dan wordt telelogopedie in de meeste gevallen vergoed. Heb je geen Nederlandse zorgverzekering, dan is het tarief landelijk vastgesteld op € 29,22. Een telefonisch consult kost € 14,61.”

Nadere informatie over logopedische (online) zorg: www.deonlinelogopediepraktijk.nl en www.tinyeye.nl

De logopedische informatie die in dit artikel is weergegeven, is afkomstig van Elianne Rumahloine, www.tinyeye.com, www.tinyeye.nl en www.deonlinelogopediepraktijk.nl.

Hester Zigtema Nederlandse school NTC ‘Parasol’
Voor lessen Nederlandse taal en cultuur in deeltijd aan peuters tot volwassenen.

Artikel september. Tapas, tapeo, tapear

Tapas, tapeo, tapear

In Spanje horen deze borrelhapjes er echt bij. In bijna ieder café of restaurant is het de gewoonte om een hapje te serveren bij een drankje (alcoholisch of niet). Zo’n hapje dat vaak hartig is, bestond vroeger bijna altijd uit een plakje ham; tegenwoordig is er een enorme keuze aan tapas. Als men tapas gaat eten, wordt dit in het Spaans ‘tapeo/tapear’ of ‘ir de tapas’ genoemd. Ook hoor je wel ‘picar’ of ‘picoteo’. Het is bijna snoepen te noemen. Het is een manier van eten die eigenlijk op ieder moment van de dag plaats kan vinden. Bij bars komen mensen samen en zoeken gezelligheid, een term die in Spanje onlosmakelijk verbonden is met eten. Granada staat erom bekend dat men bij ieder drankje een gratis tapa krijgt.

De verhalen achter de tapa
Letterlijk vertaald zijn tapas deksels. Het verhaal gaat dat men vroeger een drankje serveerde met daarop een tapa, om het glas of de kan met daarin de drank, af te schermen voor insecten en het aroma ervan niet verloren te laten gaan. Daarnaast diende de tapa ook als ‘aankleding’ van het drankje. Tapas bestonden destijds uit plakjes ham, chorizo en heel af en toe uit een stukje kaas.

Er gaan ook verschillende verhalen rond over enkele Spaanse koningen:
Koning Alfonso X ‘El Sabio’ van Castilië en León (1252-1284) nam geen genoegen met enkel een glas wijn en was van mening dat in iedere eetgelegenheid een drankje vergezeld moest gaan van een hapje; alleen maar om te voorkomen dat de alcohol te snel naar het hoofd zou stijgen. Mede door hem werd het ‘castellano’ de officiële taal in Spanje en zijn verstandige redenatie bij het afdekken van de drank, werd misschien wel daarom in acht genomen. Hij was niet voor niets ‘De Wijze’.

Koning Alfonso XIII was vanaf zijn geboorte (1886) tot 1931 de koning van Spanje. Op een mooie dag bracht hij een bezoek aan Cádiz, rustte even uit bij een restaurant en bestelde een heerlijk glas Jerez. Een plotselinge windvlaag dreigde zijn sherry te verwoesten met zand van het nabijgelegen strand. Gelukkig was er een slimme ober die op het lumineuze idee kwam om een plakje ham over zijn glas te draperen. De koning vroeg hem waar dit toe diende en de ober verontschuldigde zich en legde uit dat deze ‘tapa’ bedoeld was om zijn glas Jerez af te schermen. De koning vond het een goed idee en at de tapa met smaak op. Toen zijn glas leeg was en de tapa verorberd, bestelde hij een tweede glas mét tapa. De mensen om hem heen volgden zijn voorbeeld en zo ontstond het begrip ‘tapa’.

Wat opvalt, is dat de verhalen min of meer met elkaar overeenkomen. Er zou dus wel eens een bron van waarheid in kunnen schuilen…

Diverse tapas
Uit het noorden van Spanje komen de ‘pinchos’. Deze tapas op prikkertjes houden het eten bij elkaar en het aantal gebruikte stokjes geeft aan hoe hoog de rekening zal zijn. Vaak zijn er nog verschillende stokjes met ieder hun eigen prijs. Enig vertrouwen in de klant is dus nodig bij het afrekenen.

Voorbeelden van tapas zijn: ‘montaditos’ (lauwwarme minibroodjes met verschillend beleg), ‘patatas bravas’ (aardappelblokjes met pikante rode saus), albóndigas (gehaktballetjes in amandelsaus), ‘tortilla de patatas’ (Spaanse omelet met aardappel en eventueel ui), ‘ensalada rusa’ (Russische salade) en ‘salpicón de mariscos’ (zeevruchtensalade met vinaigrette of cocktailsaus). Tegenwoordig neemt de variëteit en originaliteit van tapas steeds meer toe. Tapas zijn ook zeer geschikt om te serveren bij recepties en andere belangrijke gelegenheden. De tapa heeft de wereld veroverd en je ziet hem terug tot in de Aziatische keuken (dim sum).

Hoewel tapas het voordeel hebben snel te maken en te eten te zijn, is het zeker geen fastfood te noemen. De tapa is veel lichter verteerbaar en over het algemeen gezonder.

Welke schrijfwijze is volgens de Nederlandse Taalunie juist in het Nederlands: tapa, tapas of tapa’s?
Samengevat zegt de Nederlandse Taalunie het volgende: tapas is het Spaanse meervoud van tapa. In het Nederlands is de meest gangbare schrijfwijze tapas en niet het Spaanse enkelvoud tapa. Meestal worden er verschillende tapas geserveerd en daarom gebruiken we in het Nederlands ook de samenstellingen tapasbar en tapasrestaurant. De uitspraak in het meervoud van tapas zonder apostrof, geeft bovendien beter de ‘korte, gesloten a-klank’ aan (dus tapas in plaats van tapa’s).

Een heerlijk en makkelijk recept: pinchos de jamón serrano.
Hiervoor neem je wat bolletjes uit een rijpe suikermeloen en druppelt hierover wat Oporto wijn (port). Vervolgens leg je de meloen op een plakje serranoham, rolt dit op en steekt er een prikkertje in.

Ten slotte, een toepasselijk Spaans spreekwoord:
‘Comer del mismo plato es gozar de una gran familiaridad’.
Dit spreekwoord dat aangeeft dat ‘eten van hetzelfde bord zorg draagt voor een ongedwongen sfeer’, stamt nog uit de middeleeuwen. Bij een etentje was de norm destijds dat de tafelgenoten van hetzelfde bord aten, uit hetzelfde glas dronken en dezelfde lepel gebruikten. Dit zou de conversatie op gang brengen en een gemoedelijke sfeer creëren.
Tegenwoordig zie je dit gebruik nog gedeeltelijk terug in Spanje.

!A tapear!

Hester Zigtema Nederlandse school ‘Parasol’

Artikel augustus. Bijzondere vondst op de vlooienmarkt

Bijzondere vondst op de vlooienmarkt

Je ziet het vaak in tv-programma’s, zoals ‘Tussen Kunst & Kitsch’ en ‘American Pickers’: iets bijzonders vinden op een tweedehands markt.
Mijn man kwam op een dag dolblij thuis: wat leek op een gewoon fotoboek, bleek iets heel bijzonders te zijn.

Het was op een woensdag in januari dit jaar op de vlooienmarkt van Arroyo de la Miel bij ‘Parque de la Paloma’. Het ‘gewone’ fotoalbum trok de aandacht door een foto met handtekening van een zeer bekende golfer (Johnny Miller, tegenwoordig presentator bij CBS Golf). Het bieden begon en de uiteindelijke prijs was dertig euro.
Thuisgekomen, bleek dat het een afscheidsboek is, gericht aan Ian Peacock, directeur van ‘Slazenger’ (bekend sportmerk) van 1954-1983.
In het boek staan allemaal korte afscheidsbriefjes en bedankjes van werknemers, van mensen met wie hij heeft samengewerkt en van bekende golfers. Gesigneerde foto’s maken het geheel af.

Vragen die naar voren kwamen, zijn: Is het boek echt? Zou Ian Peacock nog leven? Waarom is het niet meer in zijn bezit? En niet geheel onbelangrijk: Is het boek wat waard?

Bekende namen

In het boek komen bekende namen voor als:
Johnny Miller, een Amerikaans professioneel golfer die mid jaren ’70 winnaar was van de U.S. Open en The Open Championship.

Gary V. Adams, oprichter van TailorMade in 1979 (bekend golfmateriaal) en uitvinder van de metalen driver, waar men tegenwoordig mee golft.

Severiano Ballesteros, de meest bekende Spaanse golfer die onlangs overleden is en vanaf mid jaren ’70 vijf maal de Ryder Cup, drie maal The Open en twee maal de Master of Augusta heeft gewonnen.

Een gewild boek

Onderzoek op het internet wees uit dat Ian Peacock inderdaad nog leeft en tegenwoordig verschillende hoge functies heeft bij de Engelse tennisbond (British Tennis Foundation). Via de tennisbond is begin mei een e-mail gestuurd met de vraag of Ian Peacock nog interesse heeft in het afscheidsboek.
Ondertussen is het boek bekeken door een paar golf pro’s en een goede vriend die al jaren golfmateriaal spaart. Het is echt.
De ‘Fundación Severiano Ballesteros’ heeft interesse getoond in de brief van Ballesteros. De waarde van het afscheidsboek wordt geschat op zo’n duizend euro.

Maar nu de verrassing: begin juni werd mijn man gebeld door Ian Peacock himself en hij blijkt heel veel interesse te hebben in het boek. Het is door hem kwijtgeraakt tijdens de overname van ‘Slazenger’ door ‘Dunlop’.

En de grote vraag is nu: wat te doen met het afscheidsboek … teruggeven, verkopen of houden?
Wordt vervolgd …

Hester Zigtema Nederlandse school ‘Parasol’

Artikel juli. School-en zomerperikelen

School- en zomerperikelen

De zomer is begonnen! Alle lessen, toetsen, cultuur- en feestdagen en studies zijn daarmee ook afgerond. Even rust, genieten van het mooie weer, vakantie en dan vol energie weer starten met het nieuwe schooljaar. Met de rust is er ook weer tijd voor de dagelijkse beslommeringen en onbenulligheden. Zo hoorde ik laatst iemand klagen over een koerende duif die hem dagelijks nog voor zonsopgang molesteert in zijn vakantieappartement en hem op waanzinnige ideeën brengt (J.P.). Of de lastige keuze tussen strand of gewoon lekker op het balkon, een boek of een tijdschrift, thuisblijven of op familiebezoek naar Nederland en de schoolgids nu al schrijven of pas in september of nóg later. Werken is eigenlijk heel overzichtelijk en gemakkelijk. Daarom hieronder een kort overzicht van het afgelopen schooljaar en het komende schooljaar:

Terug- en vooruitblik

Mijn vervolgopleiding aan de Digipabo (digitale lerarenopleiding basisonderwijs) heeft er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat professionalisering bij de Nederlandse school ‘Parasol’ hoog in het vaandel stond en in de toekomst ook zal blijven staan. Nu deze studie is afgerond, gaat het hele team aan de slag en zal zij in oktober op de eigen locatie in Torremolinos bijscholing krijgen over spelling- en leesonderwijs (Zo leer je kinderen lezen en spellen, Schraven, 2009). Dit initiatief is voortgekomen uit mijn afstudeeronderzoek naar spellingonderwijs in de midden- en bovenbouw bij NTC-onderwijs. Ouders zullen hier op de informatiedag (zaterdag 8 september a.s., datum onder voorbehoud) meer over te horen krijgen, ook wat betreft hun eigen inbreng en de komst van de Onderwijsinspectie in november.
Leerkrachten en onderwijsassistenten van andere Nederlandstalige scholen in het buitenland kunnen ook deelnemen aan de cursus.

We kunnen terugkijken op een veelzijdig schooljaar met als start het talig rekenen-project (Grote Geld Spel, organisator: Alex Vermogensbank) en vervolgens het bezoek van Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en niet te vergeten: Sinterklaas en clown Coco Christal. Het jaar 2011 werd mooi afgesloten.

De themadag dit schooljaar stond in het teken van carnaval. Ouders en kinderen kwamen verkleed naar school en deden enthousiast mee met de poppenkast en karaoke.
Koninginnedag vierden we voor het eerst buiten de deur bij restaurant Hans en Grietje in La Carihuela en hoewel het weer niet meewerkte en het luchtkasteel het bijna begaf onder al die stortregen, werd er toch vrolijk gesprongen en goed gehandeld op de vrijmarkt. Het Nederlands Consulaat had gezorgd voor een rijkelijk gevulde grabbelton.

De sportdag verving dit schooljaar de jaarlijkse stranddag: een grote groep kinderen van en buiten de school van 5 tot 15 jaar heeft op 16 juni jl. allerlei teamsporten beoefend en zich daarna mogen uitleven in het zwemparadijs van Hotel Holiday World in Benalmádena Costa. Reuf Dervic, de organisator, heeft dit voor ons mogelijk gemaakt. In de zomermaanden zijn er nog meerdere mogelijkheden voor kinderen en volwassenen om via hem deel te nemen aan sport-/relaxdagen en/of –weken. Voor meer informatie: http://www.sportacademy.es/.

Op zoek naar nieuwe locatie in omgeving Estepona

Helaas had een grootscheepse reorganisatie van de manege Arte Ecuestre Costa del Sol in Estepona tot gevolg dat de Nederlandse school ‘Parasol’ niet meer in hun plaatje paste. Vanwege hun zakelijke redenering hebben wij de deuren in Estepona noodgedwongen moeten sluiten. Dertig kinderen en drie leerkrachten stonden daardoor eind mei op straat.
Dat wil niet zeggen dat we geen les meer zullen geven in Estepona of directe omgeving: we zoeken alleen nog naar de juiste locatie. Heeft u tips, rekening houdend met het feit dat wij een vereniging zijn en een beperkt budget hebben, dan zijn die zeer welkom.

Inschrijvingen schooljaar 2012-2013

Half september starten de lessen weer bij NTC ‘Parasol’. Leerlingen van 3 tot 18 jaar kunnen zich opgeven voor ons Nederlands taal- en cultuuronderwijs in deeltijd. Anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren, eventueel met het oog op een ®emigratie, kunnen zich ook bij ons aanmelden. Bij voldoende inschrijvingen, starten wij komend schooljaar weer met een basiscursus ‘Nederlands voor volwassenen’.

Geniet van de zomer en hopelijk tot volgend schooljaar!

Hester Zigtema

Artikel juni. Onvergetelijk concert in Sevilla

Onvergetelijk concert van wereldster ‘Bruce Springsteen’ in Sevilla

Wel drie uur duurde het indrukwekkende concert van ‘the Boss’ uit New Jersey, die samen met zijn ‘E Street Band’ een geweldige show weggaf. Hij wist niet van ophouden en zijn enthousiasme zorgde voor een uitzinnig publiek.

Bruce Springsteen was op zondag 13 mei jl. in het ‘Estadio Olímpico’ in Sevilla en startte daar zijn Europatour van zijn alweer 17e album, ‘The Wrecking ball’. Tot 31 juli is hij nog te zien in de grote steden van Europa. Na Sevilla bezocht hij Las Palmas en Barcelona. Deze maand is hij op zaterdag 2 juni in San Sebastián en op zondag 17 juni a.s. zal hij Madrid verblijden met zijn magisch stemgeluid.

Rond de vierendertigduizend bezoekers van alle leeftijden bezochten het concert, waaronder natuurlijk de echte die-hard fans, ‘oude rockers’ die het ervoor over hadden om met 40º Celsius de hele dag wachtend voor de deuren van het Olympisch Stadion ‘La Cartuja’ door te brengen, hopend op een plek vooraan in de VIP-zone.
Een gemoedelijke sixties-sfeer heerste er: mensen zittend op de vloer met een drankje, rokend en daar tussendoor uitzinnig dansende mensen, volledig opgaand in de muziek.
Er werd tijdens dit rockconcert heel wat zweet en energie vergoten. De 62-jarige Bruce Springsteen gaf een show weg die alle verwachtingen overtrof: zijn krachtige stem imponeerde, handen en waaiers gingen in de lucht toen hij zich meerdere malen tussen het publiek begaf en zelfs twee jonge meisjes eruit haalde voor een solo-optreden.

Het concert begon met het nummer Badlands en vervolgens bracht de onvermoeibare wereldster verschillende nummers van zijn nieuwste cd ten gehore, zoals We take care of our own en Wrecking ball. En natuurlijk de meer bekende nummers zoals Dancing in the Dark en Born to Run.
Tussendoor sprak Springsteen het publiek regelmatig toe in het Spaans en toonde o.a. zijn medeleven voor de erbarmelijke economische situatie waarin veel Spanjaarden op dit moment verkeren.

In drie uur tijd heeft hij heel wat mensen fan gemaakt van zijn persoon en muziek, als dit nog niet het geval was. Ikzelf ben ook zeer onder de indruk geraakt en had het geluk een armbandje te bemachtigen voor de VIP-zone en hem bijna, maar net niet aan te raken.
Hij weet jong en oud te bereiken, met zijn stem die een dag extra kleur geeft. smile8)

Artikel april/mei. Sportlessen voor kinderen

Sportlessen voor kinderen bij ‘Holiday World’ in Benalmádena Costa

Het schooljaar bij de Nederlandse school ‘Parasol’ in Torremolinos en Estepona wordt jaarlijks afgesloten met een strand-/sportdag voor alle leerlingen en ouders. In een gemoedelijke sfeer worden er spelletjes gedaan en wordt er genoten van zon, zee en strand.

Dit jaar willen we het wat grootser aanpakken: op een speciale locatie en door ook Nederlandstalige kinderen van buiten de school de kans te geven om naar onze sportdag te komen.

Op uitnodiging van Reuf Dervic, directeur en sportinstructeur van ‘Elephant Sport Academy’, gevestigd in het all-inclusive hotel ‘Holiday World’ in Benalmádena Costa, zijn we tijdens de sportweek, ‘Campus de Semana Santa’, een ochtend gaan kijken en zagen hoe kinderen van verschillende leeftijden sportles kregen en genoten van de faciliteiten van deze prachtige en uitzonderlijke omgeving in Benalmádena Costa. Het was snel duidelijk dat we hier onze sportdag op 16 juni a.s. willen gaan houden.

Reuf Dervic, een gekwalificeerd sportinstructeur bij ‘Holiday World’

Reuf Dervic, Kroatisch-Spaans sportinstructeur, woont al 14 jaar aan de Costa del Sol en heeft hier zijn leven opgebouwd met zijn Spaanse vrouw en twee kinderen.
Hij is opgeleid tot leraar lichamelijke opvoeding en gespecialiseerd in fitness, voedingsleer en voetbal.
Reuf Dervic begon in Spanje als sportinstructeur bij fitnesscentra en hij werkte voor het volleybalteam van Málaga. Vervolgens was hij drie jaar lang coördinator van de voetbalclub Málaga CF en verzorgde hij ook de opleiding voor professioneel voetbal. Hij vervolgde zijn carrière bij ‘Marbella Football Center’, voor professionele voetbaltraining.

Nu heeft hij zijn eigen sportschool, ‘Elephant Sport Academy’, gevestigd in het all-inclusive hotel ‘Holiday World’ in Benalmádena Costa en geeft hij samen met andere gekwalificeerde sportinstructeurs, wekelijks les aan kinderen in verschillende sporten. ‘De diversiteit aan sporten maakt dat de kinderen hun voorkeur en capaciteiten kunnen ontwikkelen en plezier krijgen in sport; dit alles in groepsverband’, vertelt Reuf. Aan volwassenen geeft hij op dit moment paddle-les.

Reuf noemt zijn sportschool, die gelegen is aan zee en in een warm klimaat, ‘de droom van iedere sportleraar’. Zijn wens is om nog meer ouders en kinderen aan de Costa del Sol te bereiken en hen te overtuigen van het belang van bewegen. In de nabije toekomst wil hij de lessen gaan uitbreiden en ook als ‘personal trainer’ gaan werken.

Geheel verzorgde sportweken voor kinderen tijdens schoolvakanties

‘Sport voor kinderen is van groot belang, zodat zij op een gezonde manier, in een ontspannen sfeer, hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen en genieten’, aldus Reuf.
Bij het all-inclusive hotel ‘Holiday World’ met zwemparadijs, wordt dit door Reuf mogelijk gemaakt: kinderen uit de omgeving kunnen hier vanaf 5 jaar terecht tijdens hun schoolvakantie voor gevarieerde sportweken. Hiervoor hoef je geen gast van het hotel te zijn. Alle bekende sporten komen aan bod, zoals voetbal, tennis, volleybal, paddle en basketbal. Daarnaast is er altijd een bijzondere sport als extra activiteit: taekwondo of schermen bijvoorbeeld.

De ‘Campus de Semana Santa’ was een groot succes: afgelopen april hebben een dertigtal kinderen van 5 tot 14 jaar genoten van een week sporten, zwemmen en ontspanning. Zo’n sportweek kost tussen de 120,- en 140,- € per kind en bestaat uit 5 dagen lang beoefenen van verschillende sporten, met tussendoor pauze en een gezonde snack en vervolgens begeleid spelen en zwemmen in het zwemparadijs van ‘Holiday World’ en afsluitend een uitgebreide lunch. Om 9.30 uur worden de kinderen door hun ouders gebracht en om 15.30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en er wordt rekening gehouden met ervaring en mogelijkheden van de kinderen. Aan het begin van de sportweek krijgt iedereen een mooie sport-outfit. Ook het belang van gezonde voeding wordt benadrukt tijdens zo’n sportweek.
Er wordt altijd gezorgd voor een verrassing: deze keer kwamen de basketbalspelers van Unicaja op bezoek: Sinanovic (een van spelers van de Liga) en Zoric. De kinderen mochten vragen stellen en vervolgens werd er samen een potje basketbal gespeeld. De ‘Campus de Semana Santa’ werd afgesloten met een diploma-uitreiking en een ontspanningsuurtje in de spa-faciliteiten van het nabijgelegen ‘Holiday Palace Hotel’.

De eerstvolgende sportweek staat gepland voor de zomervakantie: kinderen van alle nationaliteiten kunnen zich opgeven voor de ‘Campus de Verano’, die geopend is van 26 juni tot 12 augustus. Tot voor kort waren de faciliteiten van ‘Holiday World’ alleen toegankelijk voor gasten van het hotel, dit is dus een buitenkans.
Voor meer informatie: http://www.holidayworld.es/es/a/campusdeverano, reservas@holidayworld.es/ sports@holidayworld.es of 952 57 97 57. Adres: Hoteles Holiday World, Avda. del Sol (antigua CN-340), P.K. 215’6, Benalmádena Costa (Málaga).

Sportdag Nederlandse school ‘Parasol’ bij ‘Holiday World’ op 16 juni a.s.

De Nederlandse school ‘Parasol’ wijkt dit schooljaar voor de sportdag uit naar Benalmádena Costa bij ‘Hoteles Holiday World’ en laat een speciale dag organiseren door de sportinstructeur en directeur van ‘Elephant Sport Academy’, Reuf Dervic.
Deze sportdag wordt gehouden op zaterdag 16 juni a.s. en is bedoeld voor alle Nederlandstalige kinderen van 5 tot 15 jaar uit de omgeving en wordt aangeboden voor de speciale promotieprijs van 20,- € per kind (leerlingen van de school betalen 15,- €).
De kinderen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en beoefenen een dagdeel verschillende sporten en sluiten de sportdag af in de zwembaden van het hotel. De kinderen krijgen tussendoor wat te eten en te drinken en een extra verrassing.
Alle activiteiten worden begeleid door gekwalificeerde Spaans-en Engelstalige sportleraren. De teamleden van de Nederlandse school zijn natuurlijk ook aanwezig. De ouders mogen aan het begin en eind van de dag even komen kijken. De dag kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Artikel maart. Brood in alle soorten en maten

Brood in alle soorten en maten

Slechts enkele basis-ingrediënten heb je ervoor nodig en toch kun je er eindeloos mee variëren: brood heeft zich ontwikkeld tot een van de meest diverse voedingsmiddelen, met verschil in vorm, textuur en smaak.

In Spanje bestaan er wel 315 soorten brood. Sommige broodsoorten zijn ontstaan uit traditie of horen bij een bepaalde streek, zoals Andalusië.

Brood bij de maaltijd
Brood in Spanje wordt bij iedere maaltijd gegeten: bij het ontbijt (el desayuno) en het tussendoortje aan het eind van de middag (la merienda) met (zoet) beleg of olijfolie. Als bijgerecht ’s middags tijdens de hoofdmaaltijd (el almuerzo) en bij de lichtere avondmaaltijd (la cena). Ook wordt brood veel verwerkt in gerechten zoals ‘gazpacho’ en ‘migas’.

In de omgeving van Málaga bestel je voor het ontbijt een ‘pitufo’ of een ‘viena’ met ‘queso manchego’ en ‘aceite’. Het gaat bij deze ‘pitufo’ niet om een smurf, maar wel om een klein wit puntje. En de ‘viena (andaluza)’ is bedoeld voor de grotere trek. Wat ook veel gegeten wordt bij het ontbijt, is de ‘tostada con aceite de oliva’, geroosterd brood met olijfolie en zout en eventueel met een mengsel van tomaat en
knoflook.

Bij de bakker
’s Ochtends vroeg bij de bakker: daar sta je dan, geen idee wat je moet kiezen. Welke ‘pan’-soort neem je dan? Je hebt de ruime keuze uit ‘una barra de pan’ (een stokbrood), ‘una baguette/un pan francés/una
flauta’ (verschillende benamingen voor Frans stokbrood), ‘la chapata’ (de bekende Italiaanse broodsoort ciabatta), ‘una piña’ (een langwerpig wit broodje met ruitvormige opdruk), ‘un pan cateto’ (een stevig en
lang houdbaar brood, afkomstig uit Málaga) en vele andere broodsoorten. Vooral witte broodsoorten worden aangeboden, daarnaast kun je kiezen voor volkoren brood (integral), meergranen brood (multicereales) of je neemt bijvoorbeeld ‘pan de soja’ (soja brood).

Hieronder volgen nog enkele andere soorten brood die ook in Spanje te verkrijgen zijn:
pan perote: een knapperig wit bolletje;
pan candeal: een rond broodje (wordt ook gebruikt om per snee brood te roosteren en een ‘tostada con aceite’ van te maken);
piña corta/larga: puntig brood(je) met ruitvormige opdruk, in verschillende formaten;
malagueña: een pistoletje;
pan de mantequilla: wit bolletje, op meel-en boterbasis;
pan multicereales: meergranen brood;
pan rústico: stokbrood met extra knapperige korst;
rosca: brood in tulband-vorm;
pan de Logrosán: een stevige broodsoort die ideaal is voor de bereiding van ‘migas’ (een warm, eenvoudig gerecht, gemaakt van broodkruimels, met toegevoegd wat vet en vlees en eventueel andere ingrediënten. Het gerecht is al duizenden jaren oud en werd vroeger gegeten door de arbeiders);
pan de molde: een gesneden, zacht wit of bruin brood, met of zonder korst. Dit brood is lang houdbaar en bevat meer vetten. In supermarkten is het voorverpakt te koop en bij bakker is ook vers ‘pan de molde’ te verkrijgen. De bekende ‘sándwich mixto’ met ham en kaas, wordt hiermee gemaakt en als ontbijt genuttigd.

Alles wat je wilt weten over brood en de ontwikkeling ervan van vroeger tot nu wordt duidelijk in het ‘Museo del Pan’ in Alhaurín el Grande, het eerste broodmuseum in Spanje sinds 2007.

Adres: Calle Cruz, 17 – Alhaurín el Grande (Málaga). Tel: (0034) 952 49 08 32.

Web: http://elcolmenero.com. Het museum is het hele jaar geopend, de toegang is gratis.

Artikel februari, Semana Blanca en Dia de Andalucia

Semana blanca y Dia de Andalucia

Tijdens de ‘Semana Blanca’ zijn de scholen in Andalusië gesloten om de extra feestdagen die in veel andere delen van Spanje gevierd worden, te compenseren. De feriaweek wordt in Málaga bovendien in augustus gehouden, een maand waarin de scholen gesloten zijn. Deze dagen tellen dus niet mee als feestdagen voor scholen. In sommige andere delen van Spanje wordt op scholen de ‘Semana Blanca’ ook vrijgehouden, om toch aan het aantal voorgeschreven vakantiedagen te komen. De ‘Semana Blanca’ valt samen met de laatste week van februari en soms met de eerste week van maart en de ‘Día de Andalucía’ die op 28 februari gevierd wordt, wordt altijd gecombineerd met de ‘Semana Blanca’.

Dit jaar zijn de lokale scholen in Andalusië gesloten van 27 februari tot en met 2 maart.

Wat wordt er gevierd?
Op 28 februari herdenken we in Andalusië het referendum van 1980, waardoor de onafhankelijkheid van Andalusië uitgeroepen werd. Na het vallen van de dictatuur van Franco, werd door enkele jongeren in 1977
de vlag uitgehangen vanaf de ‘Giralda’ in Sevilla, met als doel Andalusië erbovenop te helpen en autonoom te maken. Op 4 december van datzelfde jaar, ook wel bekend als de eerste nationale dag van Andalusië, gingen zo’n twee miljoen Andalusiërs de straat op om nog eenmaal te strijden voor de autonomie, die al wel gold in Catalonië, Baskenland en Galicië. Dit was de aanloop naar de ‘Día de Andalucía’, de heuglijke dag dat de regio Andalusië eindelijk de erkenning kreeg die het verdiende.

Hoe wordt het gevierd?
Behalve dat deze historische dag herdacht wordt door veel mensen, is het meer een rustdag dan een feestdag te noemen. Alle bedrijven zijn deze dag gesloten en in veel dorpen en steden in Andalusië worden de balkons versierd en hangt men de vlag van Andalusië uit.
Op scholen wordt de schooldag ervoor de ‘conmemorado’ (herdenking) gehouden en krijgen de leerlingen een Andalusisch ontbijt, meestal bestaand uit brood met olijfolie en warme chocolademelk. Daarnaast
worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd en wordt ‘el himno andaluz’ (het Andalusisch loflied) gezongen.

Over Andalusië…
De autonome regio Andalusië bestaat uit de provincies Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga en Sevilla. De hoofdstad van Andalusië is Sevilla. De ‘Junta de Andalucía’ (deelregering van
Andalusië) heeft hier dan ook haar hoofdvestiging. Het is met ruim 8,5 miljoen inwoners de grootste Spaanse autonome regio naar inwonertal en de tweede meest uitgestrekte regio van Spanje, na ‘Castilla y
León’.

Andalusië is een mix van verschillende culturen, het Andalusische ras bestaat niet. Feniciërs, Romeinen, Visigoten en Moren hebben deze regio allemaal bewoond. De benaming Andalusië is afkomstig van het
Arabisch. Tijdens de invasie van de Moren ontstond de benaming ‘Al-Ándalus’. Tegenwoordig wordt Andalusië gezien als een autonome regio in Zuid-Spanje.

Artikel januari. Een interview met clown Christal

Een interview met clown Coco Christal

Het is alweer een maand geleden dat we Sinterklaas vierden op de Nederlandse school ‘Parasol’. De Sint werd aangekondigd door clown Coco Christal die helemaal uit Nederland was gekomen om op te treden voor alle Nederlandstalige kinderen aan de Costa del Sol. Hij toverde de verloren handschoen van Sinterklaas terug en maakte een gezin blij met een konijn!

Zijn bekende kreet: ‘I feel good’, geeft precies de sfeer aan die Nico Dinkgreve, alias Coco Christal weet te creëren. Jong en oud worden meegezogen in zijn optreden en doen enthousiast mee. Nico Dinkgreve weet bij zijn optredens als clown en goochelaar het publiek te betrekken bij de show en zorgt daarbij voor een vleugje Amsterdamse gezelligheid.

De komst van clown Coco Christal tijdens de sinterklaasviering op de Nederlandse school ‘Parasol’ was een mooie gelegenheid om hem te interviewen en meer te weten te komen over deze bijzondere clown die altijd lacht.

Hoe lang treed je al op als clown Coco Christal?
“Coco Christal werkt al 42 jaar in Theater Carré als toneelmeester. Als clown Coco Christal ben ik al zeker 25 jaar werkzaam, een uit de hand gelopen hobby, maar ik vind het nog steeds erg leuk.”

Welke artiest is voor jou een voorbeeld?
“Mijn voorbeeld als muzikale clown is Herman van Veen en als circus clown: David Larible.”

Wat is er zo leuk aan het vak clown en wat maakt het optreden voor kinderen zo bijzonder?
“Je kunt mensen vrolijk maken, dat zit een beetje in me, vooral kinderen. Koos Alberts schreef een liedje voor me dat we samen zongen en daar komt de tekst in voor: ‘Kijk in die kinderogen en lees dan hun verhaal’. Nou, dat is het dus: kinderen zijn zo eerlijk en als ze genieten van mijn optreden, voel ik me goed (I feel good!).”

Kun je een leuke anekdote/ ervaring met ons delen?
“Een leuke anekdote is dat ik eens voor een jarig meisje moest optreden op een kinderdagverblijf. Het meisje zag me en begon spontaan te huilen, misschien mijn rode neus (ha ha), maar toen ik haar na een paar minuten liet lachen, hing ze aan het eind aan mijn broek en mocht ik niet meer weg.”

Waarom optreden in Spanje?
“Ik vond het een hele eer om voor de Hollandse kinderen in Spanje te mogen optreden. Toch vreemd als je als kind zo ver weg woont en de Sint is daar. Ik kreeg ook kippenvel bij het nummer dat de kinderen voor de Sint zongen (‘Het is ook ons feestje’, red.).”

Je doet veel met goochelen, waar heb je dat geleerd?
“Het goochelen in mijn show vind ik leuk, omdat ik net doe alsof de kinderen het doen en niet ik, maar het is wel te leren en soms ga ik een weekje naar Blackpool of East-born in Engeland om nieuwe trucs te kopen en daar zijn ook workshops. Ik streef er altijd naar om de kinderen op hun gemak te stellen en dan kan ik lekker mijn optreden doen. Ballonnen modelleren met kinderen doe ik trouwens ook.”

En waar de kinderen nieuwsgierig naar zijn: welke schoenmaat heeft Coco Christal?
“Omdat ik natuurlijk als clown niet snel op mijn teentjes getrapt kan zijn, heb ik grote clowns schoenen. De kinderen willen graag weten welke maat, nou daar komt hij…… maatje 58.”

Als een kind nou clown wil worden, welke gouden tip kun je dan geven?
“Een goede tip om clown te worden, als je er aanleg voor hebt, gewoon doen en in jezelf geloven. Natuurlijk ga ik veel naar het circus kijken, want elk jaar met de kerst is er een wereld kerstcircus in Carré. Ook ben ik lid van de Nederlandse circusvrienden en samen reizen we heel Europa door om circussen te bewonderen. In januari gaan we 4 dagen naar Parijs en daar zien we dan 5 circussen. Van elke clown kan je
weer iets leren en opsteken.”

Waar treed je zoal op?
“In Amsterdam en omstreken doe ik af en toe kinderverjaardagen en soms treed ik op voor een bedrijf of school. Volgend jaar in november ga ik bij Carré met de VUT, dus dan heb ik meer tijd voor mijn clowns
zijn.” “Ik werk ook veel voor verstandelijk gehandicapten, voor de stichting ‘Doe een wens’ en voor de stichting ‘Opkikker’. Een keer per jaar is er ook een sponsorloop voor ‘KIKA’ en daar draag ik ook mijn steentje aan bij. In 2009 werkte ik 40 jaar in Carré en heb toen een cd geproduceerd voor ‘KIKA’ (Stichting Kinderen Kanker Vrij ). Ik heb toen aan veel artiesten die ik ken, gevraagd of ze met mij samen wilden zingen en dat is gelukt: o.a. Danny de Munk, André van Duin, Simone Kleinsma en Pia Douwes, Paul de Leeuw, Youp van ‘t Hek, Koos Alberts, Peter Beense, Acda en de Munnik en vele anderen hebben belangeloos meegedaan en de cd is nu goud. Al het geld is gegaan naar ‘KIKA’.”

Waar kunnen we meer over jouw optredens te weten komen?
Ik heb een website: www.cocochristal.nl. Bij you tube kun je kijken bij clowncocochristal of you tube: nico dinkgreve. Ik ben te boeken voor kinderfeestjes, bruiloften, openingen van bedrijven, braderieën en
festivals, enz.

Mede dankzij het optreden van Coco Christal was het weer een onvergetelijk sinterklaasfeest. We hopen deze vrolijke clown snel weer terug te zien aan de Costa del Sol en weer gezamenlijk te kunnen
uitroepen:‘I feel good’ . smile:D

Blog Landen