Hoe werkt het erfrecht in Spanje?

Het erfrecht is Spanje is anders dan in Nederland. Er is een aantal zaken waar je op moet letten.

Gehuwde status in Spanje

Geregistreerde partners of samenlevingscontracten zijn in Spanje niet fiscaal erkend. De Spaanse belastingdienst erkent alleen een huwelijkspartner. Jouw Nederlandse samenlevingscontract is in Spanje niet rechtsgeldig. Ben je niet gehuwd, dan betaalt jouw partner successierecht alsof je een volstrekte vreemde van hem of haar bent.

Financiële bescherming voor de langstlevende partner

De in Nederland bekende financiële bescherming voor de langstlevende partner geldt niet in Spanje. De langstlevende partner moet in Spanje direct afrekenen met de kinderen, terwijl deze volgens Nederlands erfrecht een niet-opeisbare vordering in geld (ter grootte van het erfdeel) hebben op de langstlevende partner.

Dubbele successierechten voorkomen

Wanneer je korter dan 10 jaar in Spanje woont, heft Nederland successierecht over jouw wereldvermogen. U ontvangt wel een vermindering uit hoofde van in Spanje betaalde successierechten, om zo dubbele heffing te voorkomen.

De nalatenschap en jouw niet in Spanje wonende kinderen

Een belangrijk verschil met Nederland is dat in Spanje successierechten geheven worden naar de woonplaats van de erfgenaam, in veel gevallen zal dat bij kinderen om niet-residenten gaan. Als niet-resident betaal je in Spanje behoorlijk veel successierechten. Ben je geen resident, of zijn jouw erfgenamen geen resident, dan is het aan te raden om bijvoorbeeld de aankoop van een woning in Spanje te financieren met een hypotheeklening. Daardoor verklein je het netto belastbare bezit in Spanje.

Vraag altijd om juridisch advies als het gaat om uw erfenis in Spanje.

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]