Model 720 residenten van Spanje

Het roer om Model 720

Als u fiscaal resident van Spanje bent, dan moet u jaarlijks in Spanje op uiterlijk 31 maart opgave doen van uw bezittingen gelegen in het buitenland met een waarde hoger dan 50.000 euro. Voor meer informatie: https://belastingenspanje.nl/buitenlands-bezit/

De EU heeft recent geoordeeld dat de gegevens die de Spaanse belastingdienst vraagt buitenproportioneel zijn. De reden voor deze uitspraak is dat Spanje de meeste gegevens al jaarlijks ontvangt van andere landen via de automatische uitwisseling van gegevens. De EU heeft al eerder aan Spanje verzocht de hoge boetes voor het niet (correct) invullen van het model 720 te verlagen, omdat de boetes een restrictie vormen voor de fundamentele vrijheden van burgers in de EU. Tot op heden heeft Spanje geen enkele maatregel tot verlaging van de boetes genomen en daarom heeft de EU besloten om de druk op Spanje te verhogen.

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]