Nederlands pensioen in Spanje, hoe werkt dat?

Nederlands pensioen in Spanje

In de Spaanse zon genieten van uw pensioen? Lees hier meer:

U wordt resident in Spanje

Als je naar Spanje emigreert wordt je resident in Spanje. Dit betekent onder andere dat je onder de Spaanse belastingwetgeving valt.

Belasting betalen in Spanje

Je betaalt, wanneer je als resident staat ingeschreven, en in betreffend kalenderjaar langer dan 183 dagen in Spanje woont, belasting in Spanje. Echter als je inkomsten hebt uit Nederland, zoals bijvoorbeeld uw AOW-pensioen of uw bedrijfspensioen, zou je over die inkomsten zowel in Nederland als in Spanje belasting moeten betalen.

Belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingbetaling

Ter voorkoming van deze dubbele belastingbetaling hebben Spanje en Nederland een belastingverdrag opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd dat uw AOW-pensioen, bedrijfspensioen, AWW-pensioen, oorlogspensioen, verzetspensioen, oorlogsuitkering, vervolgingsuitkering en Anw-uitkeringen in Spanje worden belast en dus niet in Nederland. Jouw AOW-pensioen, particuliere pensioen en alle hierboven genoemde pensioenen worden netto uitbetaald. Vraag hiervoor een vrijstelling loonheffing aan bij de belastingdienst.

Overheidspensioenen

Een uitzondering hierop zijn overheidspensioenen. Ontvang je van of namens een overheidsorgaan een pensioen in verband met vroegere arbeid, dan moet je hierover belasting betalen in het land van dat overheidsorgaan. Ontvang je dus een Nederlands overheidspensioen, dan moet je hierover in Nederland belasting betalen. Je hoeft dan over dit inkomen geen belastingaangifte in Spanje te doen.

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]