Onderwijs in Spanje

Onderwijs in spanje

Hoe zit het Spaanse onderwijssysteem in elkaar? En hoe kun je jouw diploma’s laten erkennen?

In Spanje geldt een leerplicht voor kinderen van zes tot 16 jaar.

 • Het lager onderwijs
  Enseñanza Primaria Obligatoria. Dit onderwijs heeft 3 tweejarige cyclussen van 6 tot 12 jaar. Aan het einde van het lager onderwijs ontvangen de leerlingen een schoolrapport. De geslaagden behalen een Titulo de Graduado Escolar.
 • Het middelbaar onderwijs
  Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dit zijn twee cyclussen van elk 2 jaar, van 12 tot 16 jaar. De leerlingen krijgen hier een Titulo de Graduado en Educación Secundaria.
 • Beroepsonderwijs
  Bachillerato ofwel Formación Profesional. In beide gevallen duurt deze periode 2 jaar, dus van 16 tot 18 jaar. Het diploma geeft toegang tot de arbeidsmarkt, een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie.
 • Universitair onderwijs
  Toelating tot de universiteit wordt bepaald door de resultaten van een toelatingsexamen. Ook voor buitenlanders is dit verplicht.

Nederlandstalig onderwijs in Spanje.

Het is mogelijk om jouw kinderen Nederlandstalig onderwijs te laten volgen in Spanje. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de Stichting NOB en  Nederlandse Ambassade in Madrid over Nederlands onderwijs in Spanje.

Via deze link vind je meer informatie over Nederlandstalig onderwijs aan de Costa del Sol

Erkenning diploma’s in Spanje

Om de status van jouw Nederlandse diploma of opleiding in het buitenland te kunnen aantonen, kun je jouw diploma laten legaliseren, een statusverklaring aanvragen of een verklaring van onderwijsbevoegdheid aanvragen. Meer info vind je via deze link: www.ib-groep.nl

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]