Werken in loondienst in Spanje?

Werken-in-spanje

Werken in loondienst in Spanje? Dat gaat niet zomaar.

Werken in Spanje

Als je wil werken in Spanje vind je mogelijk het makkelijkst een baan in een van de grote steden zoals Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla of Valencia. De hoogste werkeloosheidscijfers vind je in gebieden als Andalusië en Extremadura.

Werk in Spanje

Wil je echt integreren en een baan vinden tussen de Spanjaarden zelf, zoek het dan in de landbouw, bouw, autotechniek of metaalnijverheid. Als je een baan in de toeristische sector ambieert, dan is een baan in de horeca als kok, kelner of achter de bar misschien voor jouw weggelegd? Je kan je natuurlijk ook richten op een van de Nederlandse bedrijven in Spanje.

Wonen in Spanje

Op papier is de werknemer in Spanje misschien wel goed beschermd tegen ontslag en andere calamiteiten, In de praktijk moet je gewoon weg als je baas geen zin meer in je heeft. Werktijden zijn in de praktijk vaak langer dan in je contract staat vermeld. Door de siësta, de pauze van 14.00 uur tot 17.00 uur, maak je over het algemeen lange dagen! Spanje kent een wettelijk minimum loon, maar dit ligt vele malen lager dan in Nederland het geval is.

De werkvergunning

Als inwoner binnen de EU hoef je in spanje geen werkvergunning te hebben. Niet EU ingezetenen hebben een werk- als ook een verblijfsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor kan tegelijkertijd ingediend worden. Het soort vergunning dat vereist is, hangt af van wat je precies wilt gaan doen in Spanje.

Arbeidswetgeving in Spanje

Wanneer je gaat werken in Spanje is het belangrijk je op de hoogte te stellen van de arbeidswetgeving in Spanje. Informatie over het afsluiten van een arbeidscontract, werktijden, overuren, verlofdagen, vakantie, salaris, beëindiging van het arbeidscontract, gerechtelijke instanties voor arbeidsrecht en arbeidsrechtelijke procedures in Spanje vind je in een uitgebreid artikel van Kristien Lesage & Juan Costa.

Nieuwsbrief

[/db_pb_signup]